Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (hongthaidc4)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Bai_hoc_dau_tien.swf Bai_ca_nguoi_giao_vien_nhan_dan.swf Traidat_quanhMT.flv New_Bitmap_Image_2.bmp Mohinh.gif 608pxHeliumNeon_Laser1.jpg New_Bitmap_Image.bmp 0.PhanungKernfan.gif 0.tonghopvecto3.gif 0.truyensong7.gif

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  5483116
  Họ và tên Lê Đoàn
  Giới tính Nam
  Email trainghean_lamchuthienha@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Diễn Châu 4
  Quận/huyện Huyện Diễn châu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  4978034
  Họ và tên Ngô Hồng Thanh
  Giới tính Nam
  Email hongthanh.dc@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Diễn Châu 4
  Quận/huyện Huyện Diễn châu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Hoàng Ngọc Sơn
  Giới tính Nam
  Email johny.dontcry@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Diễn Châu 4
  Quận/huyện Huyện Diễn châu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  5254100
  Họ và tên Hòang Công Thi
  Giới tính Nam
  Email thi.hoang1993@yahoo.com.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Diễn Châu 4
  Quận/huyện Huyện Diễn châu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  4564124
  Họ và tên Trần Thị Thanh Trà
  Giới tính Nữ
  Email thanhtra504@gmai.com.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Diễn Châu 4
  Quận/huyện Huyện Diễn châu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Vũ Thị Như Oanh
  Giới tính Nữ
  Email giacattieumuoi@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Diễn Châu 4
  Quận/huyện Huyện Diễn châu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  4649932
  Họ và tên Duy Thiện Narutô
  Giới tính Nam
  Email traitimmaiyeu_1994@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Diễn Châu 4
  Quận/huyện Huyện Diễn châu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  1819432
  Họ và tên Nguyễn Đăng Mạnh
  Giới tính Nam
  Email dangmanhdh@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Diễn Châu 4
  Quận/huyện Huyện Diễn châu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  4423333
  Họ và tên Trần Trọng Phượng
  Giới tính Nam
  Email minhphuong_deptrai_codon1ykk@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Diễn Châu 4
  Quận/huyện Huyện Diễn châu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)

  4572521
  Họ và tên Phạm Hồng Thân
  Giới tính Nam
  Email hongthandc4@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Diễn Châu 4
  Quận/huyện Huyện Diễn châu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 26506 (Xem chi tiết)

  3992626
  Họ và tên Bùi Nguyên
  Giới tính Nữ
  Email thoconnhonhan_chuotnhattinyeu@yahoo.com.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Diễn Châu 4
  Quận/huyện Huyện Diễn châu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  4425606
  Họ và tên Hoàng Thị Oanh
  Giới tính Nữ
  Email ngoisaouocmo_1994@yahoo.com.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Diễn Châu 4
  Quận/huyện Huyện Diễn châu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  4491414
  Họ và tên Phóng Viên Diễn Châu Iv
  Giới tính Nữ
  Email doantruongdienchau4k10@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Diễn Châu 4
  Quận/huyện Huyện Diễn châu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  3635014
  Họ và tên Lee Zay
  Giới tính Nam
  Email leeZay2010@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Diễn Châu 4
  Quận/huyện Huyện Diễn châu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  3493825
  Họ và tên Đoàn Văn Thông
  Giới tính Nam
  Email doanvanthong18@yahoo.com.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Diễn Châu 4
  Quận/huyện Huyện Diễn châu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Hồ Minh Nhân
  Giới tính Nam
  Email hominhnhandc4@gmail.com
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THPT Diễn Châu 4
  Quận/huyện Huyện Diễn châu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 1928 (Xem chi tiết)

  2977628
  Họ và tên Hồ Sỹ Cảnh
  Giới tính Nam
  Email haui.1131030011@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Diễn Châu 4
  Quận/huyện Huyện Diễn châu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  774294
  Họ và tên ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang
  Giới tính Nữ
  Email trang84na@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Diễn Châu 4
  Quận/huyện Huyện Diễn châu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 0 (Xem chi tiết)

  2136806
  Họ và tên Nguyễn Đại Thắng
  Giới tính Nam
  Email sugjabongdem1505@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Diễn Châu 4
  Quận/huyện Huyện Diễn châu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  2685788
  Họ và tên ThS. Đậu Thanh Kỳ
  Giới tính Nam
  Email thptdc4@gmail.com
  Website http://violet.vn/kthptdc4
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Diễn Châu 4
  Quận/huyện Huyện Diễn châu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 829 (Xem chi tiết)