Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (hongthaidc4)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • lượt truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Bai_hoc_dau_tien.swf Bai_ca_nguoi_giao_vien_nhan_dan.swf Traidat_quanhMT.flv New_Bitmap_Image_2.bmp Mohinh.gif 608pxHeliumNeon_Laser1.jpg New_Bitmap_Image.bmp 0.PhanungKernfan.gif 0.tonghopvecto3.gif 0.truyensong7.gif

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THPT Diễn Châu 4.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
  Danh sách đầy đủ | Danh sách rút gọn

  772366
  Họ và tên Đinh Hồng Dân
  Giới tính Nam
  Email hongdan802009@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Diễn Châu 4
  Quận/huyện Huyện Diễn châu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 88 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Cao Thi Nhiep
  Giới tính Nữ
  Email cnhiep76@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Diễn Châu 4
  Quận/huyện Huyện Diễn châu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Lịch sử
  Điểm số 68 (Xem chi tiết)

  1000410
  Họ và tên Phạm Hồng Thái
  Giới tính Nam
  Email hongthaidc4@yahoo.com
  Website http://violet.vn/phamhongthaidc4/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Diễn Châu 4
  Quận/huyện Huyện Diễn châu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 21512 (Xem chi tiết)

  1021241
  Họ và tên Thư Ký Hội Đồng
  Giới tính Nam
  Email thptdienchau4@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Diễn Châu 4
  Quận/huyện Huyện Diễn châu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Sinh học, GD hướng nghiệp
  Điểm số 195 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Bùi Ánh Sáng
  Giới tính Nam
  Email anhsangdc4@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Diễn Châu 4
  Quận/huyện Huyện Diễn châu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Lịch sử, GD hướng nghiệp
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Hồ Văn Thanh
  Giới tính Nam
  Email thanhhuyen_dc4@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Diễn Châu 4
  Quận/huyện Huyện Diễn châu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 4218 (Xem chi tiết)

  1022339
  Họ và tên Nguyễn Xuân Dương
  Giới tính Nam
  Email lamngocd1@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Diễn Châu 4
  Quận/huyện Huyện Diễn châu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 2292 (Xem chi tiết)

  1022648
  Họ và tên Bùi Văn Cơ
  Giới tính Nam
  Email hongco2004@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Diễn Châu 4
  Quận/huyện Huyện Diễn châu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 8715 (Xem chi tiết)

  686391
  Họ và tên Bùi Hữu Đại
  Giới tính Nam
  Email daihavy@yahoo.com
  Website http://violet.vn/buidaidc4/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Diễn Châu 4
  Quận/huyện Huyện Diễn châu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 5899 (Xem chi tiết)

  92527
  Họ và tên Phan Xuan Thuy
  Giới tính Nam
  Email xuanthuydc4@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Diễn Châu 4
  Quận/huyện Huyện Diễn châu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 338 (Xem chi tiết)

  1035339
  Họ và tên Đào Ngọc Hào
  Giới tính Nam
  Email ThayHaoDc4@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Diễn Châu 4
  Quận/huyện Huyện Diễn châu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 3299 (Xem chi tiết)

  960531
  Họ và tên Dau Thanh Ky
  Giới tính Nam
  Email ky_quac29@yahoo.com
  Chức vụ Phụ huynh học sinh
  Đơn vị Trường THPT Diễn Châu 4
  Quận/huyện Huyện Diễn châu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 584 (Xem chi tiết)

  1019092
  Họ và tên Phạm Hồng Thân
  Giới tính Nam
  Email HongThan.852@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Diễn Châu 4
  Quận/huyện Huyện Diễn châu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 34289 (Xem chi tiết)

  1054175
  Họ và tên Phạm Hồng Thân
  Giới tính Nam
  Email hongthan_dc4@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Diễn Châu 4
  Quận/huyện Huyện Diễn châu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 3213 (Xem chi tiết)

  1068329
  Họ và tên Nguyễn Văn Ngọc
  Giới tính Nam
  Email ngoccang78@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Diễn Châu 4
  Quận/huyện Huyện Diễn châu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 801 (Xem chi tiết)

  678573
  Họ và tên Trần Lê Thiên
  Giới tính Nam
  Email ckpv@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Diễn Châu 4
  Quận/huyện Huyện Diễn châu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 5937 (Xem chi tiết)

  942457
  Họ và tên Lê Thị Phương Lan
  Giới tính Nữ
  Email cuonglan2@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Diễn Châu 4
  Quận/huyện Huyện Diễn châu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 87 (Xem chi tiết)

  1048169
  Họ và tên Trần Lê Thiên
  Giới tính Nam
  Email dungthien3011@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Diễn Châu 4
  Quận/huyện Huyện Diễn châu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 2394 (Xem chi tiết)

  635012
  Họ và tên Vũ Thị Thu Hương
  Giới tính Nữ
  Email vuthuhuongdc4@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Diễn Châu 4
  Quận/huyện Huyện Diễn châu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 7267 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Văn Bình
  Giới tính Nam
  Email binhhoaidc4@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Diễn Châu 4
  Quận/huyện Huyện Diễn châu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 88 (Xem chi tiết)