Bài Thái cực trường sinh đạo

Xem TIVI trực tuyến

No_photo
Họ và tên Vương Xuân Thủy
Giới tính Nam
Email xuanthuydp@gmail.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Đa Phúc
Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Hằng
Giới tính Nữ
Email hangdaphuc@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Đa Phúc
Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học
Điểm số 78 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đào Lan Anh
Giới tính Nữ
Email su_stupid_hn_98@yahoo.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Đa Phúc
Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 98 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Văn Sáng
Giới tính Nam
Email svt_9x@yahoo.com.vn
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Đa Phúc
Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 99 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Bùi Thái Sơn
Giới tính Nam
Email btson97@gmail.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Đa Phúc
Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 125 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên GS. ThS. NGND. Trường Thpt Đa Phúc
Giới tính Nữ
Email truongthptdaphuchn@gmail.com
Website http://violet.vn/truongthptdaphuc
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Đa Phúc
Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Điểm số 391 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Nam
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Đa Phúc
Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 98 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lưu Văn Tùng
Giới tính Nam
Email tungluuhn96@gmail.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Đa Phúc
Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên ThS. Nguyễn Thị Huơng Giang
Giới tính Nữ
Email hgiang7575@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Đa Phúc
Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 30344 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đặng Nguyễn Linh Nguyên
Giới tính Nữ
Email thiensumattroi1228@yahoo.com.vn
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Đa Phúc
Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Thanh Hải
Giới tính Nam
Email tranthanhhai2710@yaho.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Đa Phúc
Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Duy Hòa
Giới tính Nam
Email xuongxuong.love@yahoo.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Đa Phúc
Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Hoàng Anh
Giới tính Nam
Email giaythuytinh_yeuemmathoi@yahoo.com.vn
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Đa Phúc
Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 26335 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Phạm Minh Đức
Giới tính Nam
Email duc_pham942009@yahoo.com.vn
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Đa Phúc
Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 3009 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Minh Đức
Giới tính Nam
Email Conquatayvuc@yahoo.com.vn
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Đa Phúc
Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 6268 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đỗ Viết Sỹ
Giới tính Nam
Email dovietsy@gmail.com
Website http://violet.vn/dovietsy
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Đa Phúc
Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 959 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Tùng Linh
Giới tính Nam
Email blackvn94@yahoo.com.vn
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Đa Phúc
Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Xuân Mùi
Giới tính Nữ
Email muingtx@yahoo.com.vn
Website http://violet.vn/xuanmui7579
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Đa Phúc
Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Lịch sử
Điểm số 9694 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên NGƯT. Vương Xuân Thuy
Giới tính Nam
Email vatytrunggia@yahoo.com.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Đa Phúc
Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Vương Xuân Thuỷ
Giới tính Nam
Email xuanthuydp@gmail.com.vn
Website http://violet.vn/vuongxuanthuy07
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Đa Phúc
Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 10775 (Xem chi tiết)