Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Bài Thái cực trường sinh đạo

  Xem TIVI trực tuyến

  Photo
  Họ và tên Đào Lan Anh
  Giới tính Nữ
  Email su_stupid_hn_98@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Đa Phúc
  Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 98 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Văn Sáng
  Giới tính Nam
  Email svt_9x@yahoo.com.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Đa Phúc
  Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 99 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Bùi Thái Sơn
  Giới tính Nam
  Email btson97@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Đa Phúc
  Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 125 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên GS. ThS. NGND. Trường Thpt Đa Phúc
  Giới tính Nữ
  Email truongthptdaphuchn@gmail.com
  Website http://violet.vn/truongthptdaphuc
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Đa Phúc
  Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
  Điểm số 391 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Nam
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Đa Phúc
  Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 98 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lưu Văn Tùng
  Giới tính Nam
  Email tungluuhn96@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Đa Phúc
  Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên ThS. Nguyễn Thị Huơng Giang
  Giới tính Nữ
  Email hgiang7575@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Đa Phúc
  Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 25010 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đặng Nguyễn Linh Nguyên
  Giới tính Nữ
  Email thiensumattroi1228@yahoo.com.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Đa Phúc
  Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Thanh Hải
  Giới tính Nam
  Email tranthanhhai2710@yaho.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Đa Phúc
  Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Duy Hòa
  Giới tính Nam
  Email xuongxuong.love@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Đa Phúc
  Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Hoàng Anh
  Giới tính Nam
  Email giaythuytinh_yeuemmathoi@yahoo.com.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Đa Phúc
  Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 25887 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Phạm Minh Đức
  Giới tính Nam
  Email duc_pham942009@yahoo.com.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Đa Phúc
  Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 3000 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Phạm Minh Đức
  Giới tính Nam
  Email Conquatayvuc@yahoo.com.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Đa Phúc
  Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 6268 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đỗ Viết Sỹ
  Giới tính Nam
  Email dovietsy@gmail.com
  Website http://violet.vn/dovietsy
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Đa Phúc
  Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 898 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Tùng Linh
  Giới tính Nam
  Email blackvn94@yahoo.com.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Đa Phúc
  Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Xuân Mùi
  Giới tính Nữ
  Email muingtx@yahoo.com.vn
  Website http://violet.vn/xuanmui7579
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Đa Phúc
  Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Lịch sử
  Điểm số 8873 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên NGƯT. Vương Xuân Thuy
  Giới tính Nam
  Email vatytrunggia@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Đa Phúc
  Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Vương Xuân Thuỷ
  Giới tính Nam
  Email xuanthuydp@gmail.com.vn
  Website http://violet.vn/vuongxuanthuy07
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Đa Phúc
  Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 10647 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Vương Xuân Thuỷ
  Giới tính Nam
  Email xuanthuy004@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Đa Phúc
  Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Vương Xuân Thuỷ
  Giới tính Nam
  Email xuanthuy0004@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Đa Phúc
  Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
  Tỉnh/thành Hà Nội
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 82 (Xem chi tiết)