Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Photo
  Họ và tên Lê Quốc Phi
  Giới tính Nam
  Email lequocphi@ymail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Thành Phố Vĩnh Long
  Tỉnh/thành Vĩnh Long
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 370 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Hồng Yến
  Giới tính Nữ
  Email y.nguyenthihongyen@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Thành Phố Vĩnh Long
  Tỉnh/thành Vĩnh Long
  Chuyên môn Vật lý, Công nghệ, Tin học
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Huỳnh Xuân Hiếu
  Giới tính Nam
  Email chodemayraphaiko@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Thành Phố Vĩnh Long
  Tỉnh/thành Vĩnh Long
  Điểm số 4547 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Trung Lợi
  Giới tính Nam
  Email atm_q@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Thành Phố Vĩnh Long
  Tỉnh/thành Vĩnh Long
  Điểm số 29 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên ThS. Nguyễn Quốc Trung Nhơn
  Giới tính Nam
  Email nqtnhon@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Thành Phố Vĩnh Long
  Tỉnh/thành Vĩnh Long
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Huỳnh Kim Châu
  Giới tính Nữ
  Email i_like_football0109@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Thành Phố Vĩnh Long
  Tỉnh/thành Vĩnh Long
  Điểm số 490 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Phạm Nguyễn Khả Ái
  Giới tính Nữ
  Email aiyeu_86@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Thành Phố Vĩnh Long
  Tỉnh/thành Vĩnh Long
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 5110 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên GS. TSKH. Đường Bá Hùm
  Giới tính Nam
  Email nguoibian003@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Thành Phố Vĩnh Long
  Tỉnh/thành Vĩnh Long
  Điểm số 7455 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Trung Nhân
  Giới tính Nam
  Email letrungnhan1985@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Thành Phố Vĩnh Long
  Tỉnh/thành Vĩnh Long
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 73 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Võ Phước Viễn
  Giới tính Nam
  Email vo_phuocvien@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Thành Phố Vĩnh Long
  Tỉnh/thành Vĩnh Long
  Chuyên môn Vật lý, Công nghệ
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Hiệp
  Giới tính Nam
  Email ngvhiep0243@yahoo.com.vn
  Website http:///giaoansu2009
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Thành Phố Vĩnh Long
  Tỉnh/thành Vĩnh Long
  Chuyên môn Lịch sử
  Điểm số 42 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên ThS. Lê Hoàng Ân
  Giới tính Nam
  Email lhngan16@yahoo.com
  Website http://violet.vn/lehoangan
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Thành Phố Vĩnh Long
  Tỉnh/thành Vĩnh Long
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 5151 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Phan Thị Mai Xuân
  Giới tính Nữ
  Email nbkmaixuan@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Thành Phố Vĩnh Long
  Tỉnh/thành Vĩnh Long
  Chuyên môn Vật lý, Công nghệ
  Điểm số 26 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Đoàn Phú Chinh
  Giới tính Nam
  Email phuchinh80@yahoo.com
  Website http://violet.vn/phuchinh
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Thành Phố Vĩnh Long
  Tỉnh/thành Vĩnh Long
  Chuyên môn Toán học, Hóa học, Tin học
  Điểm số 196 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thu Thảo
  Giới tính Nữ
  Email nguyenthuthao2512@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Thành Phố Vĩnh Long
  Tỉnh/thành Vĩnh Long
  Điểm số 8534 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Văn Nhân
  Giới tính Nam
  Email levannhan.nhan@yahoo.com.vn
  Website http://violet.vn/nhanvlg
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Thành Phố Vĩnh Long
  Tỉnh/thành Vĩnh Long
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 52730 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Võ Phước Viễn
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Thành Phố Vĩnh Long
  Tỉnh/thành Vĩnh Long
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 87 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Phước Vĩnh
  Giới tính Nam
  Email langthangvocung@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Thành Phố Vĩnh Long
  Tỉnh/thành Vĩnh Long
  Chuyên môn Vật lý, Tin học
  Điểm số 80 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Phước Vinh
  Giới tính Nam
  Email nbklpvinh@yahoo.com
  Website http://violet.vn/nbklpvinh
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Thành Phố Vĩnh Long
  Tỉnh/thành Vĩnh Long
  Chuyên môn Vật lý, Công nghệ, Tin học
  Điểm số 12335 (Xem chi tiết)