Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • lượt truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  660664
  Họ và tên Nguyễn Thị Hồng Yến
  Giới tính Nữ
  Email y.nguyenthihongyen@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Thành Phố Vĩnh Long
  Tỉnh/thành Vĩnh Long
  Chuyên môn Vật lý, Công nghệ, Tin học
  Điểm số 89 (Xem chi tiết) (So sánh với tôi)

  326644
  Họ và tên Huỳnh Xuân Hiếu
  Giới tính Nam
  Email chodemayraphaiko@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Thành Phố Vĩnh Long
  Tỉnh/thành Vĩnh Long
  Điểm số 3538 (Xem chi tiết) (So sánh với tôi)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Trung Lợi
  Giới tính Nam
  Email atm_q@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Thành Phố Vĩnh Long
  Tỉnh/thành Vĩnh Long
  Điểm số 29 (Xem chi tiết) (So sánh với tôi)

  No_photo
  Họ và tên ThS. Nguyễn Quốc Trung Nhơn
  Giới tính Nam
  Email nqtnhon@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Thành Phố Vĩnh Long
  Tỉnh/thành Vĩnh Long
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 90 (Xem chi tiết) (So sánh với tôi)

  No_photof
  Họ và tên Huỳnh Kim Châu
  Giới tính Nữ
  Email i_like_football0109@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Thành Phố Vĩnh Long
  Tỉnh/thành Vĩnh Long
  Điểm số 478 (Xem chi tiết) (So sánh với tôi)

  75121
  Họ và tên Phạm Nguyễn Khả Ái
  Giới tính Nữ
  Email aiyeu_86@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Thành Phố Vĩnh Long
  Tỉnh/thành Vĩnh Long
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 2288 (Xem chi tiết) (So sánh với tôi)

  1306716
  Họ và tên GS. TSKH. Đường Bá Hùm
  Giới tính Nam
  Email nguoibian003@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Thành Phố Vĩnh Long
  Tỉnh/thành Vĩnh Long
  Điểm số 6897 (Xem chi tiết) (So sánh với tôi)

  No_photo
  Họ và tên Lê Trung Nhân
  Giới tính Nam
  Email letrungnhan1985@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Thành Phố Vĩnh Long
  Tỉnh/thành Vĩnh Long
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 73 (Xem chi tiết) (So sánh với tôi)

  No_photo
  Họ và tên Võ Phước Viễn
  Giới tính Nam
  Email vo_phuocvien@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Thành Phố Vĩnh Long
  Tỉnh/thành Vĩnh Long
  Chuyên môn Vật lý, Công nghệ
  Điểm số 89 (Xem chi tiết) (So sánh với tôi)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Hiệp
  Giới tính Nam
  Email ngvhiep0243@yahoo.com.vn
  Website http:///giaoansu2009
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Thành Phố Vĩnh Long
  Tỉnh/thành Vĩnh Long
  Chuyên môn Lịch sử
  Điểm số 100 (Xem chi tiết) (So sánh với tôi)

  6422
  Họ và tên ThS. Lê Hoàng Ân
  Giới tính Nam
  Email lhngan16@yahoo.com
  Website http://violet.vn/lehoangan
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Thành Phố Vĩnh Long
  Tỉnh/thành Vĩnh Long
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 5028 (Xem chi tiết) (So sánh với tôi)

  No_photof
  Họ và tên Phan Thị Mai Xuân
  Giới tính Nữ
  Email nbkmaixuan@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Thành Phố Vĩnh Long
  Tỉnh/thành Vĩnh Long
  Chuyên môn Vật lý, Công nghệ
  Điểm số 37 (Xem chi tiết) (So sánh với tôi)

  No_photo
  Họ và tên Đoàn Phú Chinh
  Giới tính Nam
  Email phuchinh80@yahoo.com
  Website http://violet.vn/phuchinh
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Thành Phố Vĩnh Long
  Tỉnh/thành Vĩnh Long
  Chuyên môn Toán học, Hóa học, Tin học
  Điểm số 147 (Xem chi tiết) (So sánh với tôi)

  748842
  Họ và tên Nguyễn Thu Thảo
  Giới tính Nữ
  Email nguyenthuthao2512@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Thành Phố Vĩnh Long
  Tỉnh/thành Vĩnh Long
  Điểm số 6932 (Xem chi tiết) (So sánh với tôi)

  344342
  Họ và tên Lê Văn Nhân
  Giới tính Nam
  Email levannhan.nhan@yahoo.com.vn
  Website http://violet.vn/nhanvlg
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Thành Phố Vĩnh Long
  Tỉnh/thành Vĩnh Long
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 48786 (Xem chi tiết) (So sánh với tôi)

  No_photo
  Họ và tên Võ Phước Viễn
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Thành Phố Vĩnh Long
  Tỉnh/thành Vĩnh Long
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 87 (Xem chi tiết) (So sánh với tôi)

  No_photo
  Họ và tên Lê Phước Vĩnh
  Giới tính Nam
  Email langthangvocung@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Thành Phố Vĩnh Long
  Tỉnh/thành Vĩnh Long
  Chuyên môn Vật lý, Tin học
  Điểm số 80 (Xem chi tiết) (So sánh với tôi)

  149590
  Họ và tên Lê Phước Vinh
  Giới tính Nam
  Email lephuocvinh@nbkvl.edu.vn
  Website http://violet.vn/vinhnbkvlg
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
  Quận/huyện Thành Phố Vĩnh Long
  Tỉnh/thành Vĩnh Long
  Chuyên môn Vật lý, Công nghệ, Tin học
  Điểm số 12183 (Xem chi tiết) (So sánh với tôi)