Photo
Họ và tên Cai Việt Hoàng
Giới tính Nam
Email cvhoangpt@gmail.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Chuyên Hùng Vương
Quận/huyện Thành phố Việt Trì
Tỉnh/thành Phú Thọ
Điểm số 4146 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Bích Phương
Giới tính Nữ
Email phuongntb09@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Chuyên Hùng Vương
Quận/huyện Thành phố Việt Trì
Tỉnh/thành Phú Thọ
Chuyên môn Hóa học
Điểm số 33014 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Diệu Linh
Giới tính Nữ
Email nguyenlinh_1109@yahoo.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Chuyên Hùng Vương
Quận/huyện Thành phố Việt Trì
Tỉnh/thành Phú Thọ
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Hồng Thái
Giới tính Nữ
Email thaikds@yahoo.com
Website http://violet.vn/thaichv
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Chuyên Hùng Vương
Quận/huyện Thành phố Việt Trì
Tỉnh/thành Phú Thọ
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 89 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trần Đình Hồng
Giới tính Nam
Email hong_trandinh@yahoo.com.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THPT Chuyên Hùng Vương
Quận/huyện Thành phố Việt Trì
Tỉnh/thành Phú Thọ
Điểm số 1596 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Vũ Đức Ái
Giới tính Nam
Email aiphuongchv@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Chuyên Hùng Vương
Quận/huyện Thành phố Việt Trì
Tỉnh/thành Phú Thọ
Chuyên môn GDCD - GDNGLL
Điểm số 38811 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hoàng Văn Trình
Giới tính Nam
Email trinhchvtanan@yahoo.com.vn
Website http://trinhchvtanan.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Chuyên Hùng Vương
Quận/huyện Thành phố Việt Trì
Tỉnh/thành Phú Thọ
Chuyên môn Lịch sử
Điểm số 32963 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Cù Huy Quảng
Giới tính Nam
Email quang1962@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Chuyên Hùng Vương
Quận/huyện Thành phố Việt Trì
Tỉnh/thành Phú Thọ
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 50 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trần Hồng
Giới tính Nam
Email tranhongchv@yahoo.com.vn
Website http://violet.vn/tranhongchv
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THPT Chuyên Hùng Vương
Quận/huyện Thành phố Việt Trì
Tỉnh/thành Phú Thọ
Điểm số 17003 (Xem chi tiết)