Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Photo
  Họ và tên Cai Việt Hoàng
  Giới tính Nam
  Email cvhoangpt@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Việt Trì
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Điểm số 2946 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Bích Phương
  Giới tính Nữ
  Email phuongntb09@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Việt Trì
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 32596 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Diệu Linh
  Giới tính Nữ
  Email nguyenlinh_1109@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Việt Trì
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Hồng Thái
  Giới tính Nữ
  Email thaikds@yahoo.com
  Website http://violet.vn/thaichv
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Việt Trì
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Chuyên môn Toán học, Tin học
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trần Đình Hồng
  Giới tính Nam
  Email hong_trandinh@yahoo.com.vn
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Việt Trì
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Điểm số 1581 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Vũ Đức Ái
  Giới tính Nam
  Email aiphuongchv@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Việt Trì
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Chuyên môn GDCD - GDNGLL
  Điểm số 38093 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Hoàng Văn Trình
  Giới tính Nam
  Email trinhchvtanan@yahoo.com.vn
  Website http://trinhchvtanan.violet.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Việt Trì
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Chuyên môn Lịch sử
  Điểm số 30979 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Cù Huy Quảng
  Giới tính Nam
  Email quang1962@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Việt Trì
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 50 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trần Hồng
  Giới tính Nam
  Email tranhongchv@yahoo.com.vn
  Website http://violet.vn/tranhongchv
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Hùng Vương
  Quận/huyện Thành phố Việt Trì
  Tỉnh/thành Phú Thọ
  Điểm số 15725 (Xem chi tiết)