No_photof
Họ và tên Tô Phượng
Giới tính Nữ
Email tophuongbl@yahoo.com.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Chuyên Bạc Liêu
Quận/huyện Thành phố Bạc Liêu
Tỉnh/thành Bạc Liêu
Chuyên môn Hóa học
Điểm số 4466 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Phan Chí Phúc
Giới tính Nam
Email pchiphuc@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Chuyên Bạc Liêu
Quận/huyện Thành phố Bạc Liêu
Tỉnh/thành Bạc Liêu
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Vũ Công Dân
Giới tính Nam
Email vcdan@chuyenbaclieu.edu.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Chuyên Bạc Liêu
Quận/huyện Thành phố Bạc Liêu
Tỉnh/thành Bạc Liêu
Chuyên môn Hóa học, GDCD - GDNGLL
Điểm số 930 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Chánh Tín
Giới tính Nam
Email nctinbl@yahoo.com.vn
Website http://violet.vn/nguyenchanhtin
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Chuyên Bạc Liêu
Quận/huyện Thành phố Bạc Liêu
Tỉnh/thành Bạc Liêu
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Điểm số 7708 (Xem chi tiết)