LUYỆN TẬP XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thùy Trang (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:31' 29-09-2013
Dung lượng: 10.8 MB
Số lượt tải: 214
Số lượt thích: 0 người
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
QUÝ THẦY CÔ GIÁO
VỀ DỰ VỚI LỚP 11A8
ÔN TẬP BÀI CŨ
1. Công thức tính xác suất của biến cố A:
2. Quy tắc cộng xác suất:
Nếu hai biến cố A và B xung khắc thì xác suất để A hoặc B
xảy ra là:
VD
CÔNG THỨC
Bài tập 1:
Có hai hòm đựng thẻ, mỗi hòm đựng
12 thẻ đánh số từ 1 đến 12. Từ mỗi
hòm rút ngẫu nhiên một thẻ. Tính xác
suất để trong hai thẻ rút ra có ít nhất
một thẻ đánh số 12.
Gợi ý
Số phần tử của không gian mẫu:
Gọi A là biến cố: “ Trong hai thẻ rút
ra có ít nhất một thẻ đánh số 12”
CÔNG THỨC
“Trong hai thẻ rút ra, không có thẻ nào
đánh số 12”
Cachkhac
CÔNG THỨC
Bài tập 2
Gieo ba con súc sắc cân đối một cách
độc lập. Tính xác suất để tổng số chấm
trên mặt xuất hiện của ba con súc sắc
bằng 9.
Gợi ý
Số phần tử của không gian mẫu là:
Gọi A là biến cố: “Tổng số chấm xuất
hiện trên mặt của 3 con súc sắc bằng 9”
CÔNG THỨC
Nhận xét:
Cachkhac
CÔNG THỨC
Bài tập 3:
Trong một trò chơi điện tử, xác suất để An
thắng một trận là 0,4 (không có hoà).
Hỏi An phải chơi tối thiểu bao nhiêu trận để
xác suất An thắng ít nhất một trận trong loạt
chơi đó lớn hơn 0,95.
Gợi ý:
Gọi A là biến cố: “An thua cả n trận”
CÔNG THỨC
Gọi B là biến cố: “ An thắng ít nhất
một trận trong loạt chơi n trận”
Vậy, An phải chơi tối thiểu là 6 trận.
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Một hộp đựng 4 quả cầu màu xanh, 5 quả cầu màu đỏ.
Từ hộp đã cho, lấy ngẫu nhiên 3 quả. Xác suất của biến
cố : “Lấy được 3 quả cầu cùng màu” bằng:
CỦNG CỐ
- Định nghĩa cổ điển của xác suất.
Các khái niệm: Biến cố hợp, biến cố xung khắc, biến
cố đối, biến cố giao, biến cố độc lập.
- Quy tắc cộng, quy tắc nhân xác suất.
XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ GIÁO
VÀ CÁC EM HỌC SINH
Cho hai biến cố A và B với P(A) = 0,3; P(B) = 0,4 và
P(AB) = 0,2. Hỏi hai biến cố A và B có:
a) Xung khắc hay không?
b) Độc lập với nhau hay không?
Quaylai
CÔNG THỨC
Cách khác
Gọi A là biến cố: “ Trong hai thẻ rút
ra có ít nhất một thẻ đánh số 12”
Trolai
CÔNG THỨC
Cách khác
Gọi A là biến cố: “ Thẻ rút ra từ hòm
thứ nhất không đánh số 12”
B là biến cố: “Thẻ rút ra từ hòm thứ
hai không đánh số 12”
Gọi C là biến cố: “Cả hai thẻ rút ra từ
hai hòm đều không đánh số 12”
AB
Gọi D là biến cố: “ Trong hai thẻ rút
ra từ hai hòm có ít nhất một thẻ dánh số 12”
Trolai
CÔNG THỨC
Các kết quả thuận lợi của A:
(1;2;6)
(1;3;5)
(1;4;4)
(1;5;3)
(1;6;2)
(2;1;6)
(2;2;5)
(2;3;4)
(2;4;3)
(2;5;2)
(2;6;1)
(3;1;5)
(3;2;4)
(3;3;3)
(3;4;2)
(3;5;1)
(4;1;4)
(4;2;3)
(4;3;2)
(4;4;1)
(5;1;3)
(5;2;2)
(5;3;1)
(6;1;2)
(6;2;1)
Trolai