Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Phạm Viết Si)
 • (Nguyễn Văn Tấn)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  1_v1.flv 2_v.flv DienBienphu1.flv NANNGHE.swf DSC01611.jpg DSC01590.jpg DSC01606.jpg DSC01608.jpg DSC01591.jpg DSC01603.jpg DSC01596.jpg DSC015821.jpg DSC015921.jpg DSC01588.jpg DSC01586.jpg DSC01581.jpg Anhthamquan.swf Winter.jpg DSC01100.jpg DSC01108.jpg

  Sắp xếp dữ liệu

  Thành viên

  Photo
  Họ và tên Lê Nguyên Trưởng
  Giới tính Nam
  Email traitimbanggia949@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Cao Bá Quát
  Quận/huyện Huyện Núi Thành
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 9905 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Doãn Thị Ly
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Cao Bá Quát
  Quận/huyện Huyện Núi Thành
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Thanh Thiện
  Giới tính Nam
  Email thanhthienpro261092@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Cao Bá Quát
  Quận/huyện Huyện Núi Thành
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Tấn Nghĩa
  Giới tính Nam
  Email nguyentan.nghia8@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Cao Bá Quát
  Quận/huyện Huyện Núi Thành
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Võ Đăng Quảng
  Giới tính Nam
  Email quangdiachinhk33@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Cao Bá Quát
  Quận/huyện Huyện Núi Thành
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Kim Nhuận
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Cao Bá Quát
  Quận/huyện Huyện Núi Thành
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Lịch sử, Tin học, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Võ Thị Kim Vân
  Giới tính Nữ
  Email huongqnm@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Cao Bá Quát
  Quận/huyện Huyện Núi Thành
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 227 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lương Ái Sương
  Giới tính Nữ
  Email luongaisuong@yahoo.com
  Website http://violet.vn/suongcbq
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Cao Bá Quát
  Quận/huyện Huyện Núi Thành
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 99 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Thị Minh Phước
  Giới tính Nữ
  Email gjrl_thojnay@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Cao Bá Quát
  Quận/huyện Huyện Núi Thành
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Phạm Minh Dũng
  Giới tính Nam
  Email minhdungpham1972@yahoo.com
  Website http://violet.vn/minhdungcbq
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Cao Bá Quát
  Quận/huyện Huyện Núi Thành
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 98 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Văn Thơ
  Giới tính Nam
  Email vanthocbq@yahoo.com.vn
  Website http://violet.vn/vanthocbq
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Cao Bá Quát
  Quận/huyện Huyện Núi Thành
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 5989 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Phạm Thị Ái Vân
  Giới tính Nữ
  Email phamthiaivan1981@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Cao Bá Quát
  Quận/huyện Huyện Núi Thành
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Lịch sử
  Điểm số 5310 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Hồng Quang
  Giới tính Nam
  Email hongquangquna1@yahoo.com
  Website http://violet.vn/nguyenhongquangquna
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Cao Bá Quát
  Quận/huyện Huyện Núi Thành
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 1709 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Duy Khuong
  Giới tính Nam
  Email duykhuonggialai@yahoo.com.vn
  Website http://violet.vn/duykhuonggialai
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Cao Bá Quát
  Quận/huyện Huyện Núi Thành
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Lịch sử
  Điểm số 1458 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Văn Đông
  Giới tính Nam
  Email dongtranvan12@yahoo.com
  Website http://violet.vn/hungcpq12
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Cao Bá Quát
  Quận/huyện Huyện Núi Thành
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Bùi Thị Thuỷ
  Giới tính Nữ
  Email thuyb32@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Cao Bá Quát
  Quận/huyện Huyện Núi Thành
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Mai Thị Vy
  Giới tính Nữ
  Email maivy97av06@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Cao Bá Quát
  Quận/huyện Huyện Núi Thành
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Quang Le
  Giới tính Nam
  Email hongquangquna@yahoo.com
  Website http://violet.vn/hongquangquna
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Cao Bá Quát
  Quận/huyện Huyện Núi Thành
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 3957 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Võ Thị Bích Ngọc
  Giới tính Nữ
  Email vobichngoc2000@yahoo.com
  Website http://violet.vn/bichngoccbq020178
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Cao Bá Quát
  Quận/huyện Huyện Núi Thành
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 30 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đoàn Trường
  Giới tính Nam
  Email doancbq@yahoo.com.vn
  Website http://violet.vn/doancbq
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Cao Bá Quát
  Quận/huyện Huyện Núi Thành
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
  Điểm số 86 (Xem chi tiết)