Tài nguyên trang

LIÊN KẾT


Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.usWHAT TIME IS IT?

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Thầy THÁI ĐỨC)
 • (Thầy Đình Chiến)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Tuyệt vời
Bổ ích
Đẹp
Bình thường

Ảnh ngẫu nhiên

Word-logo Word-logo Word-logo Word-logo Word-logo Slide0 Word-logo Word-logo Word-logo Slide0 Slide0 Word-logo Word-logo Slide0 Xls Slide0 Word-logo Pdf

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  CÔNG CỤ TÌM KIẾM

  XEM ĐIỂM THI ĐẠI HỌC

  Chọn trường
  Họ tên hoặc SBD
  Tra điểm

  WELCOME CAM LO HIGHT SCHOOL

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Đình Chiến
  Giới tính Nam
  Email chienndqt@gmail.com
  Website http://violet.vn/tinhocquangtri
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Cam Lộ
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 127 (Xem chi tiết)

  687997
  Họ và tên Trần Thị Sinh
  Giới tính Nữ
  Email sinhtranvnn@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Cam Lộ
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 80 (Xem chi tiết)

  5136494
  Họ và tên Hoàng Thị Mai Thi
  Giới tính Nữ
  Email nh0ck_sieuquay_k0v3_kity_mt@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Cam Lộ
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trần Hữu Chuân
  Giới tính Nam
  Email tinhyeusetdanh_motphatchetlien@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Cam Lộ
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  3533892
  Họ và tên Lê Quang Trung
  Giới tính Nam
  Email qt.rugavina@yahoo.com.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Cam Lộ
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  4367486
  Họ và tên Hoàng Kim Quyết
  Giới tính Nam
  Email kisslov3@gmail.com
  Website http://violet.vn/hkquyet
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Cam Lộ
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học
  Điểm số 1446 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Hoàng Kim Quyết
  Giới tính Nam
  Email kislove@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Cam Lộ
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  953386
  Họ và tên Trần Văn Linh
  Giới tính Nam
  Email luckyboy_12c@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Cam Lộ
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Code Admin
  Giới tính Nam
  Email maiyeuminhem_3670@yahoo.com
  Website http://violet.vn/kho-code
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Cam Lộ
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  3254187
  Họ và tên Vật Lí Thpt Cam Lộ
  Giới tính Nam
  Email cobemuadong_ahht@yahoo.com
  Website http://violet.vn/vatlithpt
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Cam Lộ
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 1743 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Văn Hoan
  Giới tính Nam
  Email hoan92@gmai.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Cam Lộ
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 87 (Xem chi tiết)

  2988606
  Họ và tên Hóa Học Thpt Cam Lộ
  Giới tính Nam
  Email visaocontrailainhuthe_tt@yahoo.com
  Website http://violet.vn/hoahocc3
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Cam Lộ
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 6109 (Xem chi tiết)

  2894463
  Họ và tên Sinh Học Thpt Cam Lộ
  Giới tính Nam
  Email viethaha12a4@yahoo.com
  Website http://violet.vn/sinhhocthpt
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Cam Lộ
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 122 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Hoảng Minh Khiển
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Cam Lộ
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  2579766
  Họ và tên Lớp B Bối
  Giới tính Nam
  Email khongyeu2lan_timboy_deptrai@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Cam Lộ
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 569 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Nhật Quang
  Giới tính Nam
  Email huuphong.provnn@yahoo.com.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Cam Lộ
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  2233327
  Họ và tên Nguyễn Thanh Khánh
  Giới tính Nam
  Email letran.vnn@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Cam Lộ
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 552 (Xem chi tiết)

  2167285
  Họ và tên Lê Nhật Quang
  Giới tính Nam
  Email nhatquangnhonguoi_0412@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Cam Lộ
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên hoangthiquynhanh
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Cam Lộ
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 92 (Xem chi tiết)

  915793
  Họ và tên Nguyễn Thị Hương Giang
  Giới tính Nữ
  Email hgiang999@yahoo.com.vn
  Website http://violet.vn/hgiang999
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Cam Lộ
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 20671 (Xem chi tiết)