Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Đức Hiệp)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • lượt truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Word-logo Word-logo Word-logo Word-logo Pdf Word-logo Word-logo Word-logo Word-logo Slide0 Pdf Word-logo Slide0 Word-logo Word-logo Word-logo Word-logo Word-logo Slide0 Slide0

  4655416
  Họ và tên Trương Thị Hồng Nhi
  Giới tính Nữ
  Email hongnhi120918@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT BC Nguyến Huệ
  Quận/huyện Thị xã La Gi
  Tỉnh/thành Bình Thuận
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  1941693
  Họ và tên Xuân Thành
  Giới tính Nam
  Email ngoctient9@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT BC Nguyến Huệ
  Quận/huyện Thị xã La Gi
  Tỉnh/thành Bình Thuận
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 1939 (Xem chi tiết)

  388063
  Họ và tên Nguyễn Minh Hồng
  Giới tính Nam
  Email honglagi@yahoo.com
  Website http://violet.vn/hongtanan
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT BC Nguyến Huệ
  Quận/huyện Thị xã La Gi
  Tỉnh/thành Bình Thuận
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 12497 (Xem chi tiết)

  91308
  Họ và tên Lê Trang Anh
  Giới tính Nam
  Email coi007_768@yahoo.com.vn
  Website http://violet.vn/letranganh
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT BC Nguyến Huệ
  Quận/huyện Thị xã La Gi
  Tỉnh/thành Bình Thuận
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 25884 (Xem chi tiết)

  3116
  Họ và tên Phùng Văn Út
  Giới tính Nam
  Email phunggiatrang@yahoo.com.vn
  Website http://phunggiatrang.violet.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT BC Nguyến Huệ
  Quận/huyện Thị xã La Gi
  Tỉnh/thành Bình Thuận
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 3896 (Xem chi tiết)

  11605
  Họ và tên Đỗ Vũ Ngọc Nam
  Giới tính Nữ
  Email dovungocnam@yahoo.com
  Website http://violet.vn/vunam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT BC Nguyến Huệ
  Quận/huyện Thị xã La Gi
  Tỉnh/thành Bình Thuận
  Điểm số 4974 (Xem chi tiết)

  633281
  Họ và tên Nguyễn Đức Hiệp
  Giới tính Nam
  Email hiep_bcnh@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT BC Nguyến Huệ
  Quận/huyện Thị xã La Gi
  Tỉnh/thành Bình Thuận
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 4616 (Xem chi tiết)