Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • lượt truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Mp3 Mp3 GT(3)_phan41(2).swf

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Trường Lê Hồng Phong

  Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THPT BC Lê Hồng Phong.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
  Danh sách đầy đủ | Danh sách rút gọn

  100214
  Họ và tên Nguyễn Tất Thu
  Giới tính Nam
  Email nguyen_thu2010@yahoo.com
  Website http://nguyentatthu.violet.vn/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT BC Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Thành phố Biên Hòa
  Tỉnh/thành Đồng Nai
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 45480 (Xem chi tiết)

  778829
  Họ và tên Nguyễn Văn Năm
  Giới tính Nam
  Email nguyenvannam@maths.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT BC Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Thành phố Biên Hòa
  Tỉnh/thành Đồng Nai
  Điểm số 11141 (Xem chi tiết)

  442672
  Họ và tên Nguyễn Văn Ưng
  Giới tính Nam
  Email vanvan.ngn@gmail.com
  Website http://violet.vn/vanvannguyen/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT BC Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Thành phố Biên Hòa
  Tỉnh/thành Đồng Nai
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 15341 (Xem chi tiết)

  1033999
  Họ và tên Nguyễn Văn Nho
  Giới tính Nam
  Email vips75@ymail.com
  Website http://violet.vn/nguyen_van_nho/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT BC Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Thành phố Biên Hòa
  Tỉnh/thành Đồng Nai
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 3160 (Xem chi tiết)

  1067514
  Họ và tên Phạm Hồng Thái
  Giới tính Nam
  Email phthai71@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT BC Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Thành phố Biên Hòa
  Tỉnh/thành Đồng Nai
  Điểm số 88 (Xem chi tiết)

  1086424
  Họ và tên Toàn Bí Đỏ
  Giới tính Nam
  Email toanhandsome1992@yahoo.com.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT BC Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Thành phố Biên Hòa
  Tỉnh/thành Đồng Nai
  Điểm số 91 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Admin Lhp
  Giới tính Nam
  Email van_namlhp@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT BC Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Thành phố Biên Hòa
  Tỉnh/thành Đồng Nai
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  1209267
  Họ và tên Trịnh Công Sơn
  Giới tính Nam
  Email angel_homenh2000@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT BC Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Thành phố Biên Hòa
  Tỉnh/thành Đồng Nai
  Điểm số 88 (Xem chi tiết)

  1486542
  Họ và tên Mai Hoàng Anh
  Giới tính Nam
  Email hoang_anh_bozz@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT BC Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Thành phố Biên Hòa
  Tỉnh/thành Đồng Nai
  Điểm số 92 (Xem chi tiết)

  1407243
  Họ và tên Thỏ Chuby
  Giới tính Nam
  Email thochuby@yahoo.com.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT BC Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Thành phố Biên Hòa
  Tỉnh/thành Đồng Nai
  Điểm số 84 (Xem chi tiết)

  1521134
  Họ và tên Phuong Thao
  Giới tính Nữ
  Email emnuoicuathanzot_haicau@yahoo.com.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT BC Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Thành phố Biên Hòa
  Tỉnh/thành Đồng Nai
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Hoàng Minh Hướng
  Giới tính Nam
  Email mhhuongnb@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT BC Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Thành phố Biên Hòa
  Tỉnh/thành Đồng Nai
  Điểm số 88 (Xem chi tiết)

  1074190
  Họ và tên Trịnh Ngọc Sơn
  Giới tính Nam
  Email thientruongdiacuu92@yahoo.com.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT BC Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Thành phố Biên Hòa
  Tỉnh/thành Đồng Nai
  Điểm số 63 (Xem chi tiết)

  2672466
  Họ và tên Nguyễn Thị Tuyết Ngân
  Giới tính Nữ
  Email lukhach94@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT BC Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Thành phố Biên Hòa
  Tỉnh/thành Đồng Nai
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)

  2725497
  Họ và tên Nguyễn Thị Bích Liên
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT BC Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Thành phố Biên Hòa
  Tỉnh/thành Đồng Nai
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên La Thi Hong Thuan
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT BC Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Thành phố Biên Hòa
  Tỉnh/thành Đồng Nai
  Điểm số 87 (Xem chi tiết)

  3166573
  Họ và tên Nguyễn Thị Tyuết Ngân
  Giới tính Nữ
  Email ngan_994@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT BC Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Thành phố Biên Hòa
  Tỉnh/thành Đồng Nai
  Điểm số 88 (Xem chi tiết)

  2909412
  Họ và tên Thanh Sơn
  Giới tính Nam
  Email thanhson94@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT BC Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Thành phố Biên Hòa
  Tỉnh/thành Đồng Nai
  Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  2872031
  Họ và tên Vũ Trường Thọ
  Giới tính Nam
  Email nuocmatbachdieu@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT BC Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Thành phố Biên Hòa
  Tỉnh/thành Đồng Nai
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Phạm Đình Chiến
  Giới tính Nam
  Email tatcachilagiacmo_binhyen@yahoo.com.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT BC Lê Hồng Phong
  Quận/huyện Thành phố Biên Hòa
  Tỉnh/thành Đồng Nai
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)