Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  No_photof
  Họ và tên Lê My
  Giới tính Nữ
  Email kity213@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Bắc Yên
  Quận/huyện Huyện Bắc Yên
  Tỉnh/thành Sơn La
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên V T D
  Giới tính Nam
  Email hello2811@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Bắc Yên
  Quận/huyện Huyện Bắc Yên
  Tỉnh/thành Sơn La
  Chuyên môn Công nghệ
  Điểm số 99 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên ¹M ¬Ng
  Giới tính Nữ
  Email canhdieukhonggio2810@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Bắc Yên
  Quận/huyện Huyện Bắc Yên
  Tỉnh/thành Sơn La
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Ngân Hà
  Giới tính Nữ
  Email huongha.7488@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Bắc Yên
  Quận/huyện Huyện Bắc Yên
  Tỉnh/thành Sơn La
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Bùi Tuyết
  Giới tính Nữ
  Email CMtruongbacyen@gmail.com
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THPT Bắc Yên
  Quận/huyện Huyện Bắc Yên
  Tỉnh/thành Sơn La
  Điểm số 629 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Mùi Trần Đàm
  Giới tính Nam
  Email dammuitran@sonlagov.vn
  Chức vụ Phụ huynh học sinh
  Đơn vị Trường THPT Bắc Yên
  Quận/huyện Huyện Bắc Yên
  Tỉnh/thành Sơn La
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Choi On Su
  Giới tính Nữ
  Email onbove@yahoo.com.vn
  Website http://violet.vn/bocaprungxanh
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Bắc Yên
  Quận/huyện Huyện Bắc Yên
  Tỉnh/thành Sơn La
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 129624 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đỗ Văn Xiêm
  Giới tính Nam
  Email xiemdv@gmail.com
  Chức vụ Phụ huynh học sinh
  Đơn vị Trường THPT Bắc Yên
  Quận/huyện Huyện Bắc Yên
  Tỉnh/thành Sơn La
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Mai My
  Giới tính Nữ
  Email maimy@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Bắc Yên
  Quận/huyện Huyện Bắc Yên
  Tỉnh/thành Sơn La
  Điểm số 79 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên An Binh
  Giới tính Nữ
  Email minhan0612@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Bắc Yên
  Quận/huyện Huyện Bắc Yên
  Tỉnh/thành Sơn La
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 8389 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Sỹ Ninh
  Giới tính Nam
  Email ninhnguyensl@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Bắc Yên
  Quận/huyện Huyện Bắc Yên
  Tỉnh/thành Sơn La
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 12515 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Quyết
  Giới tính Nam
  Email quyetchuot@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Bắc Yên
  Quận/huyện Huyện Bắc Yên
  Tỉnh/thành Sơn La
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 720 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lương Minh
  Giới tính Nữ
  Email minhmeo218@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Bắc Yên
  Quận/huyện Huyện Bắc Yên
  Tỉnh/thành Sơn La
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 9213 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Ma Ma Nữ
  Giới tính Nữ
  Email onbove@yahoo.com.vn
  Website http://violet.vn/SONNU79
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Bắc Yên
  Quận/huyện Huyện Bắc Yên
  Tỉnh/thành Sơn La
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 64235 (Xem chi tiết)