Công văn tài liệu

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Ninh Đinh Tuấn 0917415363&01668020290)

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • lượt truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Website Phòng GD&ĐT Huyện Thọ Xuân .

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Quy định về quản lý, sử dụng trang Web của Phòng GD&ĐT

  (Bài giảng chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Mai Xuân Hải
  Ngày gửi: 15h:28' 21-03-2012
  Dung lượng: 40.5 KB
  Số lượt tải: 104
  Số lượt thích: 0 người

  UBND HUYỆN THỌ XUÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: 40/PGD&ĐT- CNTT
  Thọ Xuân, ngày 21 tháng 03 năm 2012  Kính gửi: Ông (bà) Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS.

  Thực hiện việc ứng dụng CNTT vào công tác quản lý và giảng dạy của ngành Giáo dục và Đào tạo, trong những năm qua Phòng Giáo dục và Đào tạo Thọ Xuân đã xây dựng Website (còn gọi là trang Web) http://thoxuan.edu.vn với mục đích phục vụ việc chỉ đạo của Phòng tới các trường học trên địa bàn huyện được nhanh chóng và đầy đủ, giảm bớt tốn kém về kinh phí, thời gian đi lại và công sức, bước đầu đã mang lại những kết quả tốt.
  Để việc quản lý, sử dụng trang Web của Phòng được hiệu quả cao trong thời gian tới Phòng Giáo dục và Đào tạo Thọ Xuân thông báo quy định việc quản lý và sử dụng trang Web của Phòng như sau:
  I. Đối với Phòng GD&ĐT.
  1. Trưởng phòng GD&ĐT chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và Sở GD&ĐT về toàn bộ nội dung các văn bản do lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT, các cấp lãnh đạo, các phòng, ban, ngành có liên quan gửi đến các đơn vị trường học qua trang Web của Phòng GD&ĐT.
  2. Các văn bản gửi trên trang Web của Phòng tới các trường:
  - Các văn bản chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
  - Các văn bản của các phòng, ngành, tổ chức đoàn thể và đơn vị có liên quan (Tài chính kế hoạch, Hội khuyến học, Hội CTĐ, Liên đoàn lao động, Huyện đoàn...).
  - Các văn bản của cấp trên.
  II. Đối với các đơn vị trường học.
  1. Hiệu trưởng nhà trường chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Trưởng phòng GD&ĐT về toàn bộ nội dung các văn bản do CBGV, NV của đơn vị và các đơn vị có liên quan gửi đến Phòng GD&ĐT qua trang Web của Phòng bằng địa chỉ của nhà trường.
  2. Các văn bản của các trường gửi lên trang Web của Phòng.
  - Văn bản, báo cáo của nhà trường theo yêu cầu của Phòng GD&ĐT, các phòng, ban, ngành có liên quan.
  - Văn bản, báo cáo của các đơn vị, tổ chức có liên quan (Hội khuyến học, TTHTCĐ, Hội CTĐ của xã).
  - Các tài liệu, giáo án, SKKN có chất lượng cao phục vụ cho học tập nâng cao trình độ và giảng dạy.
  III. Các văn bản, tài liệu khác.
  - Tổ chức, cá nhân cần trao đổi với các cấp lãnh đạo, với cán bộ, chuyên viên Phòng GD&ĐT thì yêu cầu gửi theo địa chỉ Email cá nhân của lãnh đạo, chuyên viên (danh sách Email cá nhân đã gửi cho các đơn vị).
  Do có sự thay đổi cán bộ quản lý của một số đơn vị, để phân lại quyền sử dụng trang Web cho các trường yêu cầu các nhà trường báo cáo danh sách hộp thư cá nhân của ban giám hiệu (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Phòng GD&ĐT chậm nhất ngày 26/03/2012 qua địa chỉ Email: haivinhpgd1976@yahoo.com.vn.
  Trên đây là những quy định trong việc quản lý, sử dụng trang Web của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thọ Xuân. Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Ông (bà) Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thông báo tới tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị được biết để thực hiện.

  Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG
  - Như kính gửi (để thực hiện);
  - Lãnh đạo Phòng (để báo cáo);
  - Các chuyên viên PGD&ĐT (để thực hiện);
  - Lưu: VT, CNTT. (Đã ký)  Nguyễn Đình Quế
  BÁO CÁO DANH SÁCH ĐỊA CHỈ HỘP THƯ BGH

  Đơn vị: Trường.........................................................

  STT
  Họ và tên
  Chức vụ
  Điện thoại
  di động
  Email
  Ghi chú
  
  1
  
  Hiệu trưởng
  
  
  
  
  2
  
  P.Hiệu trưởng
  
  
  
  
  3
  
  P.Hiệu trưởng
  
  
  
  
  
  Ngày tháng 03 năm 2012
  HIỆU TRƯỞNG
   
   
   
  Gửi ý kiến
  print