Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn đang cần tài liệu nào?
Toán
Tin học
Đề toán
Tài liệu ôn thi

Thành viên trực tuyến

0 khách và 1 thành viên
 • Lê Huỳnh Thu thảo
 • Sắp xếp dữ liệu

  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VĂN THƯ

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Quang Thông (trang riêng)
  Ngày gửi: 17h:37' 05-12-2010
  Dung lượng: 89.0 KB
  Số lượt tải: 3132
  Số lượt thích: 1 người (Trần Thị Mỹ Hạnh)
  PHÒNG GD&ĐT NINH HẢI
  TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH CHỮ
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  


  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

  Đề tài: Công tác bảo quản tốt hồ sơ và lưu trữ văn bản trong trường học.


  I- HOÀN CẢNH NẢY SINH
  Để công tác bảo quản tốt hồ sơ và lưu trữ văn bản trong trường học là một công tác rất quan trọng, nó đòi hỏi người làm công tác này phải thận trọng, tỷ mỹ, ngăn nắp và phải khoa học.
  Làm tốt công tác văn bản sẽ góp phần thực hiện tốt ba mục tiêu quản lý: năng suất, chất lượng và hiệu quả của cơ quan. Ngược lại, nếu làm không tốt công tác văn bản sẽ hạn chế đến kết quả hoạt động quản lý, làm giảm hiệu lực chỉ đạo điều hành của cơ quan, tổ chức, ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả công tác của cơ quan, tổ chức và bộ máy Nhà nước nói chung và trường học nói riêng.
  Được sự điều động công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo Ninh Hải, tôi về trường Tiểu học Ninh Chữ nhận nhiệm vụ công tác văn thư đầu năm 2007 - 2008, với số lượng hồ sơ bàn giao tuy không lớn lắm nhưng chưa khoa học, rất khó khăn cho công tác tham khảo hồ sơ. Cụ thể: Công văn đi - đến, học bạ, sổ đăng bộ, sổ điểm các năm, đề thi - bài thi, văn phòng phẩm,…
  Nguyên nhân: Do trước đó nhà trường không có chuyên văn thư nên phân công cho cán bộ thư viện kiêm công tác văn thư nên không có nghiệp vụ chuyên môn. Chính vì thế mà việc lưu trữ hồ sơ không ngăn nắp, rất khó khăn trong việc tra cứu hồ sơ.
  Ví dụ: Công văn đi - đến: Mẫu sổ theo dõi chưa áp dụng đúng theo Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP về việc: Hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản; Các văn bản của nhà trường trình bày còn chưa đúng thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản không có, công văn đi không có sổ theo dõi nên rất khó khăn trong việc lưu trữ hồ sơ.
  Do đó, tôi nhận thấy rằng để công việc thu thập, tham khảo và lưu trữ hồ sơ được thuận tiện, nhanh chóng khi cần tra cứu thông tin hồ sơ. Từ đó, tôi đã áp dụng một số biện pháp như sau.
  II- QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN
  Để bảo quản tốt hồ sơ và lưu trữ ta cần phải phân loại hồ sơ ra nhiều loại. Đối với mỗi loại hồ sơ, văn bản ta cần phải phân loại cụ thể, theo tính chất, lưu trữ theo mục lục và thứ tự theo thời gian.
  1/ Công văn đến:
  Bao gồm các loại như: công văn chỉ đạo chuyên môn của ngành, công văn chỉ đạo quản lý, Chỉ thị, Thông tư, Thông tư liên tịch, Tài chính, Bảo hiểm, Pháp luật,… của các ban ngành cấp trên và nhiều loại văn bản khác.
  ( Trình tự theo dõi:
  - Khi nhận được các loại văn bản, ta cần đọc kỹ văn bản để hiểu rõ nội dung và yêu cầu của văn bản.
  - Đóng dấu công văn đến, đánh số thứ tự, ngày nhận được vào góc trái của văn bản và vào sổ theo dõi công văn đến (theo mẫu quy định).
  - Chuyển giao cho Hiệu trưởng để xem xét và chỉ đạo văn bản này giao lại cho ai quản lý và sử dụng. Ý kiến của Hiệu trưởng được ghi ở góc trái của văn bản.
  - Sau khi có sự chỉ đạo của Hiệu trưởng, văn thư vào sổ theo dõi công văn theo tính chất và cho người nhận ký vào sổ.
  Ví dụ: Mẫu sổ theo dõi công văn đi theo tính chất:
  Loại: Chỉ đạo chuyên môn
  S
  tt
  Số ký hiệu văn bản
  Tác giả (nơi phát hành VB)
  Số lưu nội bộ
  Nội dung
  văn bản
  Người sử dụng
  Ký nhận
  
  
  Số
  Ngày
  
  
  
  
  
  
  1
  109/SGD&ĐT- GDTH
  16/8/2008
  Sở GD&ĐT
  Ninh Thuận
  133
  Hướng dẫn thực hiện giáo dục địa phương ở môn học Tiểu học
  PHT
  
  
  …
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Như vậy, khi cần thiết hoặc có sự kiểm tra, Ban giám hiệu cần bất cứ một loại văn bản nào, văn thư kiểm tra sổ sẽ biết được ai nhận, bộ phận nào đang lưu giữ văn bản. Cuối năm học, các văn bản hết hiệu lực thi hành, cần thu hồi lại ghi vào sổ thu hồi văn bản, phân loại theo tính chất, thời gian, ghi mục lục, lồng lên phía
   
  Gửi ý kiến