Tài nguyên dạy học

hoa đẹp

TIN THỂ THAO

LỊCH

TÌM KIẾM NHANH

thiên nhiên việt nam

NĂM HỌC 2015-2016

Photobucket
NĂM HỌC 2015-2016

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN ĐỘI

ÔN TẬP DƯỚI CỜ
muốn xem Nhằm chuẩn bị kiến thức và tâm lý cho các em học sinh trước khi thi HKI, được sự chỉ đạo của BGH nhà trường và sự thống nhất của tập thể Hội đồng sư phạm. Trong 3 tuần 16, 17,18 các em học sinh trong BCH Liên đội đã tổ chức cho các bạn học sinh ký cam kết thực hiện tốt quy chế thi và đố vui ôn tập dưới cờ. Qua ba buổi ôn tập, nhìn chung các em học sinh đã chuẩn bị tốt...

Hình ảnh dạy học

8767635 HÌNH ẢNH DẠY HỌC
Hình ảnh dạy bơi khối 6 NH 2011 - 2012 ...