phu dao toan 8

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Văn Thế (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:26' 01-11-2011
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
BUỔI 1
Nhân đơn,đa thức


A.Mục Tiêu
* Kiến thức . Củng cố kiến thức về các quy tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức.
* Kỹ năng :
+ Học sinh thực hiện thành thạo phép nhân đơn thức, đa thức với đa thức.
+ Rèn kỹ năng nhân đơn thức, đa thức với đa thức.
B.Chuẩn Bị:giáo án,sgk,sbt,thước thẳng.
C.Tiến trình
Hoạt động của GV&HS
Nội dung

I.Kiểm Tra
Tính (2x-3)(2x-y+1)
II.Bài mới
?Nêu quy tắc nhân đa thức với đa thức
Học sinh
- Giáo viên nêu bài toán
?Nêu cách làm bài toán
Học sinh

-Cho học sinh làm theo nhóm

-Giáo viên đi kiểm tra ,uốn nắn
-Gọi học sinh lên bảng làm lần lượt
-Các học sinh khác cùng làm ,theo dõi và nhận xét,bổ sung.
-Giáo viên nhận xét
- Giáo viên nêu bài toán
?Nêu yêu cầu của bài toán
Học sinh
?Để rút gọn biểu thức ta thực hiện các phép tính nào
Học sinh

-Cho học sinh làm theo nhóm
-Giáo viên đi kiểm tra ,uốn nắn
-Gọi 2 học sinh lên bảng làm ,mỗi học sinh làm 1 câu .

-Các học sinh khác cùng làm ,theo dõi và nhận xét,bổ sung.
-Giáo viên nhận xét

- Giáo viên nêu bài toán
?Nêu cách làm bài toán
Học sinh :Thực hiện phép tính để rút gọn biểu thức …
-Cho học sinh làm theo nhóm

-Giáo viên đi kiểm tra ,uốn nắn
-Gọi học sinh lên bảng làm lần lượt
-Các học sinh khác cùng làm ,theo dõi và nhận xét,bổ sung.
-Giáo viên nhận xét ,nhắc các lỗi học sinh hay gặp.


- Giáo viên nêu bài toán
? 2 số chẵn liên tiếp hơn kém nhau bao nhiêu
Học sinh : 2 đơn vị
-Cho học sinh làm theo nhóm
-Giáo viên đi kiểm tra ,uốn nắn
-Gọi học sinh lên bảng làm lần lượt
-Các học sinh khác cùng làm ,theo dõi và nhận xét,bổ sung.
-Giáo viên nhận xét ,nhắc các lỗi học sinh hay gặp.
- Giáo viên nêu bài toán
?Nêu cách làm bài toán
Học sinh
-Cho học sinh làm theo nhóm

-Giáo viên đi kiểm tra ,uốn nắn
-Gọi học sinh lên bảng làm lần lượt
-Các học sinh khác cùng làm ,theo dõi và nhận xét,bổ sung.
-Giáo viên nhận xét ,nhắc các lỗi học sinh hay gặp.

- Giáo viên nêu bài toán
?Nêu cách làm bài toán
Học sinh
-Cho học sinh làm theo nhóm

-Giáo viên đi kiểm tra ,uốn nắn
-Gọi học sinh lên bảng làm lần lượt
-Các học sinh khác cùng làm ,theo dõi và nhận xét,bổ sung.
- Giáo viên nêu bài toán
?Nêu cách làm bài toán
Học sinh :lấy 2 đa thức nhân với nhau rồi lấy kết quả nhân với đa thức còn lại.
-Gọi học sinh lên bảng làm lần lượt
-Các học sinh khác cùng làm ,theo dõi và nhận xét,bổ sung.
-Giáo viên nhận xét ,nhắc các lỗi học sinh hay gặp.

- Giáo viên nêu bài toán
?Nêu cách làm bài toán
Học sinh
-