Ôn tập chương I Đại số 8

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Đông Vũ (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:42' 28-10-2011
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 40
Số lượt thích: 0 người
10:43 AM
1
Giáo viên: Trần Huy Nhật
Lớp giảng dạy: 8B
Thứ Tư, 26/10/2011.
Tu?n 10. Ti?t 20.
ÔN TẬP CHƯƠNG I (t.t)
CHÀO MỪNG THẦY CÔ CÙNG CÁC EM HỌC SINH ĐẾN THAM GIA HỘI GIẢNG CẤP TRƯỜNG.
10:43 AM
2
Tiết 20: ÔN TẬP CHƯƠNG I (TT)
KIẾN THỨC TRỌNG TÂM CỦA CHƯƠNG
000
CHƯƠNG1
NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC, NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC.
CÁC HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ.
PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ.
CHIA: ĐƠN THỨC CHO ĐƠN THỨC,
ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC,
ĐA THỨC CHO ĐA THỨC.
10:43 AM
3
Tiết 20: ÔN TẬP CHƯƠNG I (TT)
000
CHƯƠNG1
NHÂN ĐƠNTHỨCVỚI ĐA THỨC, ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC.
Quy tắc: Muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng các tích với nhau.
A.( B + C) = A.B + A.C

Baøi 1: Làm tính nhân:
10:43 AM
4
Tiết 20: ÔN TẬP CHƯƠNG I (TT)
000
CHƯƠNG1
NHÂN ĐƠNTHỨCVỚI ĐA THỨC,NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC.
Quy tắc: Muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng các tích với nhau A.( B + C) = A.B + A.C

Quy tắc: Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích với nhau.
(A + B).(C + D) =
AC + AD + BC + BD
Baøi 2: Làm tính nhân.
10:43 AM
5
Ta có: x2 - 2x + 2 = (x2 - 2.x.1 + 12) + 1
Bài 3: CHỨNG MINH:
a/ x2 - 2x +2 > 0 với mọi số thực x
= (x - 1)2 + 1
Mà (x - 1)2 ? 0 với mọi số thực x
và 1 > 0
? (x - 1)2 + 1 > 0, với mọi số thực x
Vậy x2 - 2x + 2 > 0, với mọi số thực x
Tiết 20: ÔN TẬP CHƯƠNG I (TT)
10:43 AM
6
Ta có: x2 - 2xy +y2 + 1 = (x2 - 2.x.y + y2) + 1
= (x - y)2 + 1
Mà (x - y)2 ? 0 với mọi số thực x, y
và 1 > 0
? (x - y)2 + 1 > 0, với mọi số thực x, y
Vậy x2 - 2xy + y2 + 1 > 0, với mọi số thực x, y
b/ x2 - 2xy + y2 + 1 > 0 với mọi số thực x và y
Tiết 20: ÔN TẬP CHƯƠNG I (TT)
10:43 AM
7
a/ (6x3 - 7x2 - x + 2): (2x +1)
Tiết 20: ÔN TẬP CHƯƠNG I (TT)
10:43 AM
8
Tiết 19 ôn tập chương i
10:43 AM
9
c/ (x2 - y2 + 6x + 9) : (x + y + 3)
Khi thực hiện phép chia trên, bạn Mai làm như sau:
(x2 - y2 + 6x + 9) : (x + y + 3)
= [(x2 + 6x + 9) - y2 ]: (x + y + 3)
= [(x + 3)2 - y2]: (x + y + 3)
= (x + 3 - y).(x + 3 + y) : (x + y + 3)
= x - y + 3
Em hãy nhận xét xem bạn Mai giải đúng hay sai ? Vì sao?
Tiết 20: ÔN TẬP CHƯƠNG I (TT)
Bạn Mai giải đúng. Bạn đã phân tích đa thức thành nhân tử rồi rút gọn.
Chú ý:
10:43 AM
10
Tiết 19 ôn tập chương i
000
CHƯƠNG1
NHÂN, CHIA ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC.
Quy tắc: Muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng các tích với nhau. A.( B + C) = A.B + A.C

Quy tắc: Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích với nhau.
(A + B).(C + D) =
AC + AD + BC + BD
CÁC HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ.
Dang toán: Rút gọn biểu thức ( Tìm x ).
Bài 78 (T33/SGK)
Dạng toán: Phaân tích ña thöùc thaønh nhaân töû.
. Bài 79 (T33/SGK).
Dạng toán: Phát triển tư duy:
Chứng minh các biểu thức luôn dương hoặc luôn âm. (Tìm GTLN, GTNN của biểu thức).
Bài 82(T33/SGK).
Dạng toán: Làm tính nhân, chia.
Bài 75;76, 80 (T33/SGK)
10:43 AM
11
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Ơn t?p cc cu h?i trong chuong I

Ơn t?p l?i cc bi t?p d s?a v cc d?ng bi t?p d h?c trong chuong.

- Ti?t sau ki?m tra m?t ti?t.
10:43 AM
12
Chúc quý thầy, cô và các em nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại.
Chào tạm biệt
GV thực hiện:
Trần Huy Nhật