Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Bùi Văn Lãm)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • lượt truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thcsgs.bmp Mau_sac_tren_trang_chieu.flv Power_point_1.swf Chen_anh__chen_link.flv Soan_thao_trang_web_VWM.flv Khoi_dong_kom_VWM.flv 0.luu_noi_dung_bai_viet.flv 0.luu_anh_vao_may_tinh.flv 0.gui_email_clip.flv 0.DSC02304.jpg 0.DSC02279.jpg 0.DSC02277.jpg 0.DSC01931.jpg 0.DSC01999.jpg 0.DSC022171.jpg 0.DSC02223.jpg 0.DSC01937.jpg 0.DSC02062.jpg 0.DSC01950.jpg 0.DSC02034.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên
  Danh sách đầy đủ | Danh sách rút gọn

  137268
  Họ và tên Bùi Văn Lãm
  Giới tính Nam
  Email la201928@yahoo.com
  Website http://violet.vn/la201928/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Gio Sơn
  Quận/huyện Huyện Gio Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 4676 (Xem chi tiết)

  137283
  Họ và tên NGƯT. Trần Văn Vinh
  Giới tính Nam
  Email V2001976@yahoo.com
  Website http://violet.vn/V2001976/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Gio Sơn
  Quận/huyện Huyện Gio Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Âm nhạc
  Điểm số 2596 (Xem chi tiết)

  805071
  Họ và tên TS. Bùi Văn Nguyện
  Giới tính Nam
  Email trungyen219@gmail.com
  Website http://violet.vn/trungyen219/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Gio Sơn
  Quận/huyện Huyện Gio Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Hóa học, Sinh học, Công nghệ, GDCD - GDNGLL
  Điểm số 4250 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lâm Công Thiện
  Giới tính Nam
  Email lamcongthien@yahoo.com.vn
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Gio Sơn
  Quận/huyện Huyện Gio Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Thủy
  Giới tính Nữ
  Email thuy198129@yahoo.com.vn
  Website http://violet.vn/thuy198129/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Gio Sơn
  Quận/huyện Huyện Gio Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 16328 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Diễm Hương
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Gio Sơn
  Quận/huyện Huyện Gio Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 8451 (Xem chi tiết)

  895746
  Họ và tên Lê Thị Kim Oanh
  Giới tính Nữ
  Email NGA78@YAHOO.COM
  Website http://violet.vn/koanh1978/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Gio Sơn
  Quận/huyện Huyện Gio Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 1276 (Xem chi tiết)

  907898
  Họ và tên Trương Quang Kỳ
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Gio Sơn
  Quận/huyện Huyện Gio Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Hoàng Thị Thúy Vân
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Gio Sơn
  Quận/huyện Huyện Gio Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  1063628
  Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Tâm
  Giới tính Nữ
  Email thanhtamhai@yahoo.com
  Website http://violet.vn/haitam091983/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Gio Sơn
  Quận/huyện Huyện Gio Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn GDCD - GDNGLL
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  1067627
  Họ và tên Nguyễn Thị Hải
  Giới tính Nữ
  Email nguyenthihai83@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Gio Sơn
  Quận/huyện Huyện Gio Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Mỹ thuật
  Điểm số 519 (Xem chi tiết)

  1067701
  Họ và tên Trần Văn Phước
  Giới tính Nam
  Email tranvanphuoc.c2gioson@pgdgiolinh.edu.vn
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Gio Sơn
  Quận/huyện Huyện Gio Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 137 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Đặng Văn Ái
  Giới tính Nam
  Email dangvanai.c2gioson@pgdgiolinh.edu.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Gio Sơn
  Quận/huyện Huyện Gio Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 379 (Xem chi tiết)

  1067765
  Họ và tên Nguyễn Thị Huệ
  Giới tính Nữ
  Email nguyenthihue.c2gioson@pgdgiolinh.edu.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Gio Sơn
  Quận/huyện Huyện Gio Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 492 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên NGND. Nguyễn Thị Thanh Hoa
  Giới tính Nữ
  Email nguyenthithanhhoa.c2gioson@pgdgiolinh.edu.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Gio Sơn
  Quận/huyện Huyện Gio Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Địa Lý
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trương Quang Kỳ
  Giới tính Nam
  Email truongquangky.c2gioson@pgdgiolinh.edu.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Gio Sơn
  Quận/huyện Huyện Gio Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 87 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lê Thị Vinh
  Giới tính Nữ
  Email lethivinh.c2gioson@pgdgiolinh.edu.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Gio Sơn
  Quận/huyện Huyện Gio Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  1074972
  Họ và tên Trương Đức Sáng
  Giới tính Nam
  Email art651853@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Gio Sơn
  Quận/huyện Huyện Gio Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Mỹ thuật
  Điểm số 740 (Xem chi tiết)

  1075902
  Họ và tên Mai Diệu Thuý
  Giới tính Nữ
  Email maidieuthuy@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Gio Sơn
  Quận/huyện Huyện Gio Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 17312 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Hồ Sỹ Sơn
  Giới tính Nam
  Email hosyson.c2gioson@pgdgiolinh.edu.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Gio Sơn
  Quận/huyện Huyện Gio Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Hôm nay có tin gì mới?