Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Lê MInh Quân)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Lap_rap_may_tinh.jpg KP_loi_may_tinh.jpg Hoc_word_2007.jpg May_vi_tinh.jpg May_vi_tinh.jpg HD_nang_win_XP_len_win_812.jpg Pho_cap_tin_hoc_cong_dong.jpg GT_may_tinh__tin_hoc.jpg GT_tin_hoc_van_phong5.jpg GT_tin_hoc_can_ban6.jpg GT_tin_hoc_can_ban6.jpg HD_powerpoint_2007.jpg Go_MT_10_ngon.jpg Go_MT_10_ngon.jpg Trong_hanh_tien__CM.jpg Trong_hanh_tien__CM.jpg Nghi_thuc_Doi1.jpg Nghi_thuc_Doi1.jpg Trong_Doi_ken_doi.jpg Trong_Doi_ken_doi.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Đọc báo

  Đọc báo)

  trang liên kết báo mới

  Liên kết

  Sắp xếp dữ liệu

  website của giáo viên Lê Minh Quân - THCS Xuân Lâm - Tĩnh Gia - Thanh Hoá

  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía dưới cùng bên phải.

  ke hoach bồi dương môn văn (tĩnh gia)2013-2014

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Minh Quân (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:57' 03-04-2013
  Dung lượng: 106.5 KB
  Số lượt tải: 115
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT TĨNH GIA
  TRƯỜNG THCS HẢI BÌNH

  
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Xuân Lâm, ngày 1 tháng 4 năm 2013
  
  

  KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
  BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013-2014

  Họ và tên giáo viên: Mai Thị Loan ;Trình độ chuyên môn: ĐHSP Ngữ văn
  Chức vụ, tổ chuyên môn: Giáo viên - Tổ Khoa học xã hội
  Công việc chuyên môn và kiêm nhiệm được giao:
  Dạy môn Ngữ văn :………………………………………………
  Kiêm nhiệm được giao:…………………………………………

  I.Mục tiêu của việc BDTX:
  1. Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
  2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của phòng giáo dục và đào tạo và của sở giáo dục và đào tạo.
  II. Nội dung BDTX:
  1. Khối kiến thức bắt buộc.
  a. Nội dung bồi dưỡng 1: (30 tiết) Bồ dưỡng về chính trị , nghị quyết:
  - Nghị quyết Đại hội Đảng lần 11 về giáo dục và đào tạo
  - Tình hình và xu thế phát triển kinh tế - xã hội – giáo dục và đào tạo của cả nước, của tỉnh Thanh Hoá trong giai đoạn 2012 – 2015.
  - Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 của Bộ giáo dục và đào tạo, khung thời gian thực hiện năm học của Sở giáo dục và đào tạo Thanh Hoá.
  - Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên
  - Các văn bản chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục
  b. Nội dung bồi dưỡng 2: (30 tiết): Tài liệu địa phương:
  Căn cứ vào chuyên môn nghiệp vụ của bản thân và nhiệm vụ giảng dạy được phân công, tôi đăng kí tự bồi dưỡng:
  chuyên đề: Ngữ văn địa phương Thanh Hoá (30 tiết)
  2. Khối kiến thức tự chọn.
  Nội dung bồi dưỡng 3: Thời lượng bồi dưỡng 60 tiết/giáo viên.
  Căn cứ vào Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình BDTX giáo viên THCS và kế hoạch BDTX năm học 2013 – 2014 của trường THCS Hải Bình quy định CBQL và giáo viên thực hiện bồi dưỡng. Tôi chọn và đăng ký tự bồi dưỡng 04 mô đun sau:
  Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng
  Mã mô đun
  Tên và nội dung mô đun
  Mục tiêu bồi dưỡng
  Thời gian tự học
  ( tiết )
  Thời gian học tập trung
  ( tiết )
  
  
  
  
  
  
  Lý thuyết
  Thực hành
  
  XI. Tăng cường năng lực làm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp
  
  THCS
  31
  Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm
  1. Vị trí, vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp
  2. Mục tiêu, nội dung công tác giáo viên chủ nhiệm ở trường THCS
  3. Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm
  Có kĩ năng lập kế hoạch công tác chủ nhiệm

  15
  

  

  
  
  THCS
  32
  Hoạt động của giáo viên chủ nhiệm
  1. Các hoạt động của giáo viên chủ nhiệm cấp THCS
  2. Các hình thức tổ chức hoạt động của giáo viên chủ nhiệm cấp THCS
  3. Phương pháp và hình thức tổ chức các hoạt động của công tác chủ nhiệm cấp THCS
  
  Có kĩ năng tổ chức các hoạt động trong công tác chủ nhiệm
  15
  
  
  
  
  THCS
  33
  Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm
  1. Một số tình huống thường gặp trong công tác chủ nhiệm ở trường THCS
  2. Một số kĩ năng cần thiết khi giải quyết tình huống trong công tác chủ nhiệm ở trường THCS
  3. Phân tích và giải quyết một số tình huống điển hình trong công tác chủ nhiệm ở trường THCS
  

  Có kĩ năng giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm
  15
  
  
  
  XII. Phát triển năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục
  THCS
  34
  Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (GDNGLL) ở trường THCS
  1. Vai trò, mục tiêu của hoạt động GDNGLL ở trường THCS
  2. Nội dung tổ chức hoạt động GDNGLL ở trường THCS
  3. Phương pháp tổ chức hoạt động GDNGLL
   
  Gửi ý kiến

  Trang Liên kết Website các trường trong tỉnh Thanh hoá