BIÊN BẢN THANH HỦY THUỐC Y TẾ

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trãi
Ngày gửi: 20h:58' 07-10-2011
Dung lượng: 83.0 KB
Số lượt tải: 420
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐĂK TÔ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Kon Đào, ngày 22 tháng 8 năm 2011

BIÊN BẢN THANH HỦY THUỐC Y TẾ

Hôm nay, ngày 22 tháng 8 năm 2011 vào lúc 08 giờ 00, tại trường THCS Nguyễn Trãi đã tiến hành thanh hủy thuốc y tế.
I. Thành phần:
Ban chỉ đạo y tế trường học: Thầy Trần Minh Thế (Trưởng ban)
Trần Văn Quyết (Phó ban)
Thư ký: Lê Thị Ái Loan.
Kế toán: Nguyễn Ngọc Mai Hương.
Đại diện Ban thanh tra nhân dân: Cô Lường Thị Hiền - Trưởng ban
Chúng tôi đã tiến hành thanh hủy thuốc y tế trong tủ thuốc của nhà trường.
II. Nội dung:
Lý do tiêu hủy: Thuốc đã hết hạn sử dụng.
Hình thức tiêu hủy: - Thuốc viên nghiền nát rồi ngâm nước mang đi đổ
- Thuốc chai nước hòa với nước mang đổ.
- Đốt các vĩ thuốc, hết hạn sử dụng.
Tên thuốc mang đi tiêu hủy:
TT
Tên thuốc
Số lượng
Thời hạn sử được ghi trên mỗi loại thuốc
 Ghi chú

01
Becbezin
02 chai
10/5/2010
Bị ẩm mốc

02
Paracetamol 500mg
03 vỉ
7/2011


03
Bisultrim 480mg
03vỉ
8/2011
Bị ẩm mốc

04
Oxi già
04 chai
8/2011
Thủng

05
Cồn xoa bóp
04 chai
9/2011
Thủng

06
Dầu gió Trường Sơn
02 chai
02/2012
Vỡ

07
Dầu Phật linh
02 chai
12/7/2011


08
Salonpas
05 miếng
03/92011
Ẩm mốc

09
Ôrizon
03 hộp
8/2011
Ẩm mốc


Thành phần tham gia chứng kiến thanh hủy
HIỆU TRƯỞNG BCĐ Y TẾ TRƯỜNG HỌC


PHÒNG GD&ĐT ĐĂK TÔ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Kon Đào, ngày 08 tháng 8 năm 2011

DỰ TRÙ KINH PHÍ MUA THUỐC Y TẾ TRƯỜNG HỌC
Năm học: 2011-2012

- Căn cứ kế hoạch năm học 2011-2012, Kế hoạch số:05/KH-NT ngày 15 tháng 08 năm 2011 của trường THCS Nguyễn Trãi V/v thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012.
- Căn cứ Kế hoạch hoạt động y tế trường học năm học 2011-2012 Kế hoạch số: 01/KH-BCĐ của Ban chỉ đạo y tế học đường nhà trường V/v thực hiện kế hoạch y tế trong trường học năm học 2011-2012.
Nay BCĐ y tế trường học dự trù kinh phí mua thuốc y tế trong năm học 2011-2012 như sau:

TT
Tên thuốc
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
Ghi chú

01
Becbezin
02
115.000
230.000


02
Paracetamol 500mg
06
8.000
48.000


03
Oxi già
05
3.000
15.000


04
Cồn xoa bóp
02
5.000
10.000


05
Dầu gió Trường Sơn
03
12.000
36.000


06
Dầu Phật linh
03
3.000
9.000


07
Salongpas
05
12.000
60.000


08
Ôrizon
04
5.000
20.000


09
Băng cuộn y tế
04
15.000
60.000


10
Cồn 90
05
3.000
15.000


11
Băng cá nhân
04
2.000
8.000


12
Neukovit B1+B6+B12
04
8.000
30.000


13
Penicillin v
06
7.000
42000


Tổng cộng
198.000
581.000


 Năm trăm tám ba ngàn đồng chẵn.

HIỆU TRƯỞNG BCĐ Y TẾ TRƯỜNG HỌC


TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Kon Đào, ngày 08 tháng 8 năm 2010

DỰ TRÙ KINH PHÍ MUA THUỐC Y TẾ TRƯỜNG HỌC
Năm học: 2010 - 2011

- Căn cứ kế hoạch năm học 2010-2011, Kế hoạch số:03/KH-NT ngày 15 tháng 08 năm 2010 của trường THCS Nguyễn Trãi V/v thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011.
- Căn cứ Kế hoạch hoạt động y