Đồng Hồ

VƯỜN HOA ĐẸP

BO SUU TAP HOA LAN

Tài nguyên dạy học

Danh Ngôn

Truyện Cười

Các ý kiến mới nhất

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Flower1.jpg P1040294_5001.jpg Huynh_Thuc_Khang1.jpg 69402851.jpg IMG_0080.jpg IMG_0114.jpg IMG_0107.jpg

  Tin tức giáo dục

  Chào mừng quý vị đến với website của Trường THCS Võ Thị Sáu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
  Gốc > Bài viết > Văn bản ngành > Văn bản nhà trường >

  Kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự nhà trường năm học 2010-2011

    PHÒNG GD& ĐT TIÊN PHƯỚC              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG THCS VÕ THỊ SÁU                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số: 23 /KH -VTS                                         

                                                                                                 Tiên Mỹ, ngày 07 tháng 10 năm2010

   

  KẾ HOẠCH

  Bảo vệ an ninh trật tự trường học.

  Năm học 2010-2011.

   

  Căn cứ Chỉ thị số 40/2008/CT-BGD&ĐT ngày 22/7/2008 và kế hoạch số 307/KH-BGD&ĐT của bộ giáo dục và đào tạo; kế hoạch số 2829/KH-SGD&ĐT ngày 04/9/2008 và hướng dẫn số 2799/HD-MN ngày 01/9/2008 của Sở giáo dục và đào tạo Quảng Nam; kế họach số 24/KH-PGD&ĐT ngày 17/10/2008 của Phòng giáo dục và đào tạo Tiên Phước về kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2008-2009, giai đoạn 2008-2013;

  Căn cứ hướng dẫn số 656/HD-PGD&ĐT ngày 10/9/2010 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2010-2011 của phòng GD&ĐT Tiên Phước, nay Trường THCS Võ Thị Sáu xây dựng kế hoạch Bảo vệ An ninh trật tự trong nhà trường năm học 2010-2011 như sau:

  1/ Mục tiêu:

  - Tổ chức phổ biến, quán triệt trong giáo viên, học sinh về các Luật, pháp lệnh, Nghị định, Thông tư, Chỉ thị và các công văn hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ an ninh trong trường học và cơ sở giáo dục của các cấp nhằm tiếp tục tăng cường nhận thức về công tác an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong trường học cho CB,GVNV và học sinh của nhà trường.

   - Thông qua các hoạt động giáo dục chính khoá và ngoại khoá nhằm giúp cán bộ, giáo viên, học sinh, có những kiến thức cơ bản và thiết thực, có thái độ đúng mực, có niềm tin và có hành vi, hoạt động chủ động nhằm bảo vệ an ninh trật tự trường học, phòng chống tệ nạn xã hội và ma tuý, bảo đảm sự ổn định về an ninh trật tự, tạo điều kiện để nâng cao chất lượng dạy và học văn hoá, góp phần quan trọng củng cố nền quốc phòng toàn dân và giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

  2 / Nhiệm vụ cụ thể :

             1.2/  Đối với cán bộ, giáo viên :

  ­          - Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung trong Thông tư liên tịch số 10/2002/TTLT/BGD&ĐT-BCA về công tác bảo vệ an ninh, trật tự trong trường học và cơ sở giáo dục và Quyết định số 46/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/8/2007 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Qui định công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

  - Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 01/NV-GD&ĐT ngày 01/3/1997 về Phối hợp lực lượng Công an – Giáo dục & Đào tạo về việc làm trong sạch môi trường và phòng, chống nghiện ma túy trong học sinh, sinh viên.

  - Tăng cường công tác vận động cán bộ, giáo viên, công nhân viên tham gia có hiệu quả các hoạt động phòng ngừa và trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự trong  trường học gắn với việc thực hiện cuộc vận động: “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” kết hợp với các cuộc vận động: “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động: “Hai không” và cuộc vận động: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong toàn cán bộ, giáo viên và học sinh.

             2.2/ Đối với học sinh :  

   Tổ chức cho giáo viên chủ nhiệm phối hợp cùng TPT nhà trường xây dựng Chi đội vững mạnh, tự quản tốt, lớp học thân thiện học sinh tích cực, tập trung thực hiện các nội dung sau đây:

  - Phổ biến, tuyên truyền đến tận học sinh về: Qui định xử lí học sinh, sử dụng các chất gây nghiện, qui định xử lí học sinh vi phạm ma tuý, an toàn giao thông của Ban chỉ đạo Quốc gia về giáo dục phòng chống AIDS-Ma túy, về an toàn giao thông.

  - Tổ chức các hoạt động cho học sinh tham gia tuyên truyền, cổ động về bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và ma tuý trong các ngày lễ lớn, trong các tháng trọng điểm theo chỉ đạo của các cấp.

            - Tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông, giáo dục về đạo đức, lối sống trong học sinh theo các hình thức thực hành nội khoá, ngoại khoá.  

            - Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong và ngoài nhà trường thực hiện công tác truyền thông, tổ chức các hoạt động : “Hãy nói không với ma túy”, “ Cho ngôi trường em không có tệ nạn xã hội ”...

            - Nâng cao ý thức đề cao cảnh giác trong học sinh, không để bọn xấu lôi kéo, lợi dụng. Kịp thời báo cáo cho thầy cô giáo, người lớn biết những người lạ mặt vào trường mà có hành vi, thái độ không rõ ràng, minh bạch. Tuyệt đối không xem, lưu truyền văn hóa phẩm đồi trụy, không vào những trang web có nội dung xấu, không lành mạnh.

  - Có thái độ, hành vi ứng xử văn hoá, tôn trọng, lễ phép với thầy cô, nhân viên nhà trường và người lớn tuổi, đoàn kết giúp đỡ bạn, trung thực trong lời nói, việc làm. Có ý thức tự giác chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước; Quy chế, nội quy của trường học, không dùng chất kích thích như chích hút ma tuý, thuốc lá, uống rượu bia, không gây gổ đánh nhau, không la ré làm mất trật tự trong trường học, lớp học; không trộm cắp, không vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự nhà trường.

            3/  Biện pháp.

  - Kiện toàn các Ban chỉ đạo về an ninh trật tự, về an toàn giao thông, về phòng chống tội phạm và ma tuý, về thực hiện các cuộc vận động trong nhà trường.

  - Tăng cường vai trò của chi bộ Đảng trong nhà trường, phối hợp có hiệu quả với các tổ chức trong nhà trường thực hiện Chỉ thị 34/CT-TƯ của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng và công tác Đảng trong trường học”, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, đạo đức,  lối sống cho cán bộ, giáo viên và học sinh.

  - Ban hành nội qui của nhà trường, kiểm tra và giám sát việc thực hiện Pháp luật, các qui định về an ninh trật tự và nội qui của nhà trường. Xử lí nghiêm minh và kịp thời các hiện tượng học sinh vi phạm qui định về an ninh trật tự, nội qui của nhà trường.

  - Thực hiện nghiêm các qui định về bảo vệ cơ quan, ban hành qui chế làm việc của nhân viên bảo vệ trong việc bảo đảm an ninh trật tự và cơ sở vật chất của đơn vị. Bàn giao CSVC trong phòng học cho học sinh 2 lớp đang học quản lý, bảo quản.

  - Phối hợp tích cực với công an địa phương về xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trong trường học, ngăn chặn, xử lí kịp thời các trường hợp trộm cắp tài sản nhà trường, tài sản học sinh, gây rối, đánh nhau trong trường học.

  - Hằng năm thực hiện việc kí cam kết về thực hiện an ninh trật tự, về thực hiện an toàn giao thông, về phòng chống tội phạm và ma tuý giữa nhà trường với các tổ chức Công đoàn, Đội Thiếu niên và Ban đại diện cha mẹ học sinh, giữa giáo viên chủ nhiệm lớp với từng học sinh.

  - Coi trọng tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, bảo đảm cảnh quang sư phạm, xây dựng trường học an toàn, xanh - sạch - đẹp, từng bước xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia là một trong những biện pháp hữu hiệu thực hiện an ninh trật tự trường học, ngăn chặn sự xâm nhập các tệ nạn xã hội & ma túy vào nhà trường.

            - Mỗi năm tổ chức 1 buổi sinh hoạt ngoại khoá về các nội dung an ninh trật tự trường học, an toàn giao thông và phòng chống tệ nạn và ma tuý.

  - Tổ chức các hoạt động (như mit tinh, cổ động, cuộc thi tìm hiểu, nói chuyện, truyền thông) hưởng ứng tháng cao điểm phòng chống ma túy, tháng an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội và ma tuý.       

  - Phát động trào “Toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc” trong nhà trường, quan tâm xây dựng mô hình “tự quản” trong học sinh để từng bước phát huy tác dụng, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trường học an toàn về An ninh trật tự; nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, công nhân viên, giáo viên, học sinh trong việc phòng, chống tội phạm.

            4/Tổ chức thực hiện .

    4.1/ Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch:

  - Hiệu trưởng làm trưởng ban.

  - Phó hiệu trưởng làm Phó ban trực.

  - Mời Chủ tịch Công đoàn nhà trường làm Phó ban.

  - Mời TPT Đội  làm Phó ban.

  - Các Tổ trưởng chuyên môn làm ủy viên.

  - Mời trưởng Đại diện Hội cha mẹ học sinh trường làm ủy viên.

  - Thư ký HĐSP làm Thư ký.

  -  Nhân viên bảo vệ làm ủy viên.

   4.2/ Xây dựng chương trình công việc cụ thể, giao trách nhiệm cho các thành viên trong Ban chỉ đạo thực hiện.

   4.3/ Hằng tháng, học kỳ và cả năm được sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm, kịp thời để tuyên duơng khen thuởng và xử lý những tồn tại, yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện.

   Trên đây là kế hoạch  thực hiện Bảo vệ an ninh trật tự trường học” năm học 2010-2011 của trường THCS Võ Thị Sáu, đề nghị các tổ chức đoàn thể và Hội CMHS nhà trường cùng phối hợp để thực hiện. Toàn thể CBCC,VC, tất cả học sinh trong toàn trường cùng tích cực thi đua thực hiện nhằm bảo vệ an ninh trật tự trường học, phòng chống tệ nạn xã hội và ma tuý, bảo đảm sự ổn định về an ninh trật tự, tạo điều kiện để nâng cao chất lượng dạy và học văn hoá, góp phần củng cố nền quốc phòng toàn dân và giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

   

                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

   

   

   

   

   

  Nơi nhận:

  -PGD&ĐT (để báo cáo)

  -Các đoàn thể, Hội CMHS( để phối hợp)

  - Tổ CM(để thực hiện)

   


  Nhắn tin cho tác giả
  Phan Thị Thanh Tần @ 15:47 11/11/2010
  Số lượt xem: 10801
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  Nghe Nhạc