Tờ trình chuẩn y BCH Chi đoàn

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Xuân Bình
Ngày gửi: 14h:58' 22-12-2012
Dung lượng: 30.5 KB
Số lượt tải: 293
Số lượt thích: 0 người
ĐOÀN XÃ VINH XUÂN
BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN
TRƯỜNG THCS VINH XUÂN
 
Số: 01/TT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Vinh Xuân, ngày 01 tháng 10 năm 2012


 
TỜ TRÌNH
V/v Chuẩn y BCH Chi đoàn, nhiệm kỳ 2012 - 2013
 

Kính gởi: - Ban thường vụ Đoàn Xã Vinh Xuân
 
 
-          Căn cứ điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
-          Căn cứ biên bản bầu cử BCH Chi đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2013 ngày 28 tháng 09 năm 2012
-          Căn cứ biên bản phiên họp đầu tiên của BCH Chi đoàn nhiệm kỳ 2011 - 2012 ngày 28 tháng 09 năm 2013.
 
Nay BCH Chi đoàn trường THCS Vinh Xuân lập Tờ trình này kính đề nghị Ban thường vụ Đoàn xã xem xét ra Quyết định chuẩn y BCH Chi đoàn trường THCS Vinh Xuân nhiệm kỳ 2012 - 2013 gồm các đồng chí có tên sau:

1.      Phạm Xuân Bình Bí thư
2.      Trần Anh Mỹ Phó Bí thư
3.      Phan Thị Thanh Xuân UV BCH
4.      Hoàng Hải Sơn UV BCH
5.      Trần Thanh Tú UV BCH

Vậy BCH Chi đoàn trường THCS Vinh Xuân kính mong Ban thường vụ Đoàn xã ra Quyết định Chuẩn y BCH Chi đoàn trường THCS Vinh Xuân nhiệm kỳ 2012 - 2013 để BCH Chi đoàn điều hành và tổ chức các hoạt động công tác đoàn của Chi đoàn đạt hiệu quả tốt.
 
 
TM. BCH CHI ĐOÀN
Bí thư
 
 
 

Phạm Xuân Bình