Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Tiến Nam81)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  0.Den_Quan_Thanh2.jpg 0.Giai_phong_Dien_Bien.flv 0.Chi_thi_khang_chien-Tuyen_ngon_doc_lap.flv 0.Phim_Bac_Ho_voi_thieu_nhi_nam_1956.flv 0.Au_tau_tren_dao_Con_Co.jpg A.HOANG_THANH(_HUE).jpg 0.DSC_9719.jpg 0.DSC_9717.jpg 0.mo_ech.flv 0.tieu_hoa_o_nguoi.swf 0.quan_he_giua_tuan_hoan_va_ho_hap.swf 0.tuan_hoan_ca.swf 0.Van_chuyen_mau_trong_co_the.swf 0.tuan_hoan_o_chim.swf 0.Vi_tri_tim_trong_co_the.swf 0.NHU_CO_BAC_TRONG_NGAY_VUI_DAI_THANG_r.mp3 0.QUOC_CA_r.mp3 0.CA_NGOI_DANG_CONG_SAN_VIET_NAM.mp3 3-kytruocNP-a.flv 5-kysauNP.flv

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Khánh Ly
  Giới tính Nữ
  Email xdao5396@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Chấp
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Thị Huyên
  Giới tính Nữ
  Email thanhcong.qt@gmail.com
  Website http://violet.vn/haichau79
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Chấp
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Vật lý, Tin học
  Điểm số 4684 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đỗ Thị Thận
  Giới tính Nữ
  Email Dothan@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Chấp
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Mai Quang Tiến
  Giới tính Nam
  Email qtien2009@gmail.com
  Website http://violet.vn/quangtien65
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Chấp
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Dương Thị Quỳnh Loan
  Giới tính Nữ
  Email dloanvc@gmail.com
  Website http://violet.vn/loanvc
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Chấp
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Sinh học, Công nghệ
  Điểm số 99 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Đức Thành
  Giới tính Nam
  Email lthanhvc@gmail.com
  Website http://violet.vn/lethanhvc
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Chấp
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Hóa học, Sinh học
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Sâm
  Giới tính Nữ
  Email nguyensamvc@gmail.com
  Website http://violet.vn/samvc
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Chấp
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Toán học, Vật lý
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Huyên
  Giới tính Nữ
  Email tranhuyenvc@gmail.com
  Website http://violet.vn/huyenvc
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Chấp
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Phan Thị Thanh Nhàn
  Giới tính Nữ
  Email tnhanvc@gmail.com
  Website http://violet.vn/phannhanvc
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Chấp
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Đỗ Thị Thận
  Giới tính Nữ
  Email thanvc09@gmail.com
  Website http://violet.vn/thanvc
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Chấp
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 84 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Thu Thành
  Giới tính Nữ
  Email thuthanhvc09@gmail.com
  Website http://violet.vn/thuthanhvc
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Chấp
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Hữu Thời
  Giới tính Nam
  Email thoivc@gmail.com
  Website http://violet.vn/thoivc
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Chấp
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 316 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Văn Lượng
  Giới tính Nam
  Email lieuchuongdai@gmail.com
  Website http://violet.vn/luongbq
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Chấp
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 79876 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Tuân
  Giới tính Nam
  Email tuanvc09@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Chấp
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Lịch sử
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Hữu Vững
  Giới tính Nam
  Email vung_sangjimboy@easyvn.com
  Website http://violet.vn/sangjimboy
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Chấp
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Công nghệ
  Điểm số 2587 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Lành
  Giới tính Nữ
  Email lanhvc09@gmail.com
  Website http://violet.vn/lanhvc
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Chấp
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 687 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Hòe
  Giới tính Nữ
  Email hoevc09@gmail.com
  Website http://violet.vn/hoevc
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Chấp
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Hoan
  Giới tính Nữ
  Email hoanvc09@gmail.com
  Website http://violet.vn/hoanvc
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Chấp
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 146 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lê Thị Tỉnh
  Giới tính Nữ
  Email tinhvc09@gmai.com
  Website http://violet.vn/tinhvc
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Chấp
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Thủy
  Giới tính Nữ
  Email thuyvc09@gmail.com
  Website http://violet.vn/thuyvc
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Chấp
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 73 (Xem chi tiết)