Gốc > Mục:BÀI GIẢNG > Mục:Sinh học > Mục:Sinh học 7 >
title:Than lan bong duoi dai
date:07-03-2013
sender:Dương Thị Loan
source:
type:ppt
Kiểm tra bài cũ:
Câu 1: Nêu vai trò lưỡng cư đối với con người :
Câu 2: Chọn câu trả lời đúng:
1.Đặc điểm sinh sản của ếch đồng :
A.Thụ tinh ngoài
B.Thụ tinh trong.
C.Đẻ con.
D.Đẻ trứng.
2.Những đặc điểm cấu tạo ngoài giúp ếch thích nghi với đời sống dưới nước là
A. Đầu dẹp nhọn, khớp với thân thành một khối thuôn nhọn về phía trước.
B. Da có chất nhày, các chi sau có màng bơi.
C. Mắt và mũi ở vị trí cao trên đầu.
D.Cả A, B, C đều đúng.
3.Những đặc điểm cấu tạo giúp ếch thích nghi với đời sống ở cạn là:
A. Chi phát triển, chi gồm nhiều đoạn khớp với nhau linh hoạt.
B. Mắt có mí, taicó màng nhĩ.
C. Có phổi, mũi thông với khoang miệng
D. Tất cả các đặc điểm trên.
Bài 38: Thằn lằn bóng đuôI dài
Lớp bò sát
I/ Đời sống.
Đặc điểm đời sống của thằn lằn bóng đuôi dài
- Ưa sống ở những nơi khô ráo
- Bắt mồi trên cạn
-Bắt mồi về ban ngày
- Thích phơi nắng
- Trú đông trong các hốc đất khô ráo
-Thụ tinh trong
- Đẻ ít trứng
- Trứng có vỏ dai, nhiều noãn hoàng.
-Trứng nở thành con, phát triển trực tiếp
Bài 38: Thằn lằn bóng đuôI dài
Lớp bò sát
I/Đời sống.
- Ưa sống ở những nơi khô ráo
- Bắt mồi trên cạn
- Bắt mồi về ban ngày
- Thích phơi nắng
- Trú đông trong các hốc đất khô ráo
-Thụ tinh trong
- Đẻ ít trứng
- Trứng có vỏ dai, nhiều noãn hoàng.
-Trứng nở thành con, phát triển trực tiếp
So sánh đặc điểm đời sống của thằn lằn bóng đuôi dài với ếch đồng
ếch đồng
- Ưa sống nơI ẩm ướt
- Bắt mồi trong nước hoặc bờ các vực nước ngọt.
- Bắt mồi vào lúc chập tối hoặc ban đêm
- Thích ở nơI tối không có ánh sáng
- Trú đông trong hốc đất ẩm hoặc trong bùn
-Thụ tinh ngoài
- Đẻ nhiều trứng
- Trứng có màng mỏng, ít noãn hoàng.
- Trứng nở thành nòng nọc, phát triển có biến thái
Bài 38: Thằn lằn bóng đuôI dài
Lớp bò sát
I/Đời sống: Thằn lằn có đời sống hoàn toàn trên cạn
II/ Cấu tạo ngoài:
Hình 38.1. A - Thằn lằn bóng.
B - Ngón chân có vuốt
Đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn bóng đuôi dài
khô,có vảy sừng bao bọc
dài
có mí cử động, có nước mắt
dài
rất dài
có 5 ngón có vuốt
nằm trong 1 hốc nhỏ bên đầu
Bài 38: Thằn lằn bóng đuôI dài
Lớp bò sát
I/Đời sống: Thằn lằn có đời sống hoàn toàn trên cạn
II/ Cấu tạo ngoài:
Hình 38.1. A - Thằn lằn bóng.
B - Ngón chân có vuốt
Đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn bóng đuôi dài thích nghi với đời sống ở cạn
khô,có vảy sừng bao bọc
dài
có mí cử động, có nước mắt
dài
rất dài
có 5 ngón có vuốt
nằm trong 1 hốc nhỏ bên đầu
N: Quan sát hình 38.1, lựa chọn những câu trả lời thích hợp để điền vào bảng sau:
ý nghĩa thích nghi
Bảo vệ mắt, giữ nước mắt để màng mắt không bị khô
Phát huy được các giác quan nằm trên đầu, tạo điều kiện bắt mồi dễ dàng.
Bảo vệ màng nhĩ và hướng các dao động âm thanh vào màng nhĩ
Động lực chính của sự di chuyển
Tham gia sự di chuyển trên cạn.
Ngăn cản sự thoát hơI nước của cơ thể
Bài 38: Thằn lằn bóng đuôI dài
Lớp bò sát
I/Đời sống: thằn lằn có đời sống hoàn toàn trên cạn
II/ Cấu tạo ngoài:
Dựa vào 6 đặc điểm của thằn lằn bóng nêu ở bảng trên hãy so sánh với đặc điểm cấu tạo ngoài của éch đồng để thấy thằn lằn bóng thích nghi hoàn toàn với đời sống ở cạn.
dài
có mí cử động, có nước mắt
dài
rât dài
có 5 ngón có vuốt
nằm trong 1 hốc nhỏ bên đầu
khô, có vảy sừng bao bọc
Đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch đồng so sánh với thằn lằn
Giống nhau
Khác nhau
-
+
-
+
+
+
-
+
-
+
-
+
Bài 38: Thằn lằn bóng đuôI dài
Lớp bò sát
I/Đời sống: thằn lằn có đời sống hoàn toàn trên cạn
II/ Cấu tạo ngoài:
III/ Di chuyển:
Khi di chuyển thân và đuôi tì vào đất cử động uốn thân liên tiếp phối hợp với các chi làm con vật tiến lên phía trước
Chọn câu trả lời đúng
1. Thân thể thằn lằn bóng được bao bọc lớp da khô, có vảy sừng bao bọc có tác dụng:
A. Bảo vệ cơ thể.
B. Giúp di chuyển dễ dàng trên cạn.
C. Ngăn cản sự thoát hơi nước của cơ thể.
D.Giữ ấm cơ thể.
2.Đặc điểm giúp thằn lằn bóng thích nghi với đời sống di chuyển trên cạn là:
A. Da khô có vảy sừng.
B. Thân và đuôi rất dài
C. Bàn chân có năm ngón có vuốt.
D. Cả B và C đều đúng
3. Điều nào dưới đây sai khi nói về đặc điểm cấu tao ngoài của thằn lằn bóng:
A. Hai chi sau dài và to hơn rất nhiều so với hai chi trước
B. Kích thước của các chi không chênh lệch nhiều
C. Là động vật biến nhiệt
D. Cổ, thân và đuôi dài
Bài 38: Thằn lằn bóng đuôI dài
Lớp bò sát
I/Đời sống: Thằn lằn có đời sống hoàn toàn trên cạn
II/ Cấu tạo ngoài:
Đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn bóng đuôi dài thích nghi với đời sống ở cạn
khô,có vảy sừng bao bọc
dài
có mí cử động, có nước mắt
dài
rât dài
có 5 ngón có vuốt
nằm trong 1 hốc nhỏ bên đầu
ý nghĩa thích nghi
Bảo vệ mắt, giữ nước mắt để màng mắt không bị khô
Phát huy được các giác quan nằm trên đầu, tạo điều kiện bắt mồi dễ dàng.
Bảo vệ màng nhĩ và hướng các dao động âm thanh vào màng nhĩ
Động lực chính của sự di chuyển
Tham gia sự di chuyển trên cạn.
Ngăn cản sự thoát hơI nước của cơ thể
III/ Di chuyển:
Hướng Dẫn về nhà
- Học bài và làm câu hỏi S.G. K và vở B. T.
- Đọc mục "Em có biết"
- Xem lại cấu tạo trong của ếch đồng
- Đọc trước bài 39
1
2
3
4
5
Câu hỏi:
b a n đ ê m
T h ê m m i ệ n g
ế c H g i u n
1. Một cơ quan của cá chép giúp cá chìm nổi trong nước dễ dàng
2. Một cơ quan của cá chép làm nhiệm vụ bài tiết
3. Thời gian kiếm mồi của ếch đồng
4. Cử động hô hấp của ếch đồng
5. Một loài trong bộ lưỡng cư không chân
Trò chơi
Từ chìa khoá