Ke hoach cong tac nu cong 2012-2013

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Hồng Lựu (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:04' 21-04-2013
Dung lượng: 82.5 KB
Số lượt tải: 553
Số lượt thích: 0 người
Công đoàn ngành giáo dục-đào tạo hưng hà
Công đoàn Trường thcs kỳ đồng

KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC NỮ CÔNG
NĂM HỌC 2012 - 2013


(((

Hưng Hà, tháng 09 năm 2013      
                           
CĐ NGÀNH GIÁO DỤC HƯNG HÀ      CĐ   TRƯỜNG THCS  KỲ
Số:  01/ KH-BNC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ------------***-----------

        V ăn Cẩm , ngày 20  tháng 9  năm  2013

KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC NỮ CÔNG NĂM HỌC 2012 - 2013

- Căn cứ  chương trình kế hoạch công tác năm học 2012- 2013 của Công đoàn  Giáo dục  huyện Hưng Hà và hoạt động nữ công ở các cơ sở.
- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 2012-2013 của Nhà trường và của Công đoàn trường THCS KỲ .
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Công đoàn trường THCS nhiệm kì 2013-2015.
- Ban nữ công Công đoàn trường THCS KỲ xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2012-2013 như sau:
 
THÁNG
NỘI DUNG CÔNG VIỆC

08
- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban nữ công năm học 2012-2013.
- Vận động chị em phụ nữ tham gia tốt Hội nghị cán bộ công chức. Tham gia tốt quỹ tham quan du lịch.
- Vận động nữ giáo viên - công nhân viên đăng kí thi đua năm học 2012 -2013.
- Bầu chọn tổ trưởng tổ nữ công.
- Thống kê số liệu, tình hình nữ cán bộ đầu năm, các danh hiệu năm qua.

09
- Tuyên truyền ý nghĩa ngày Quốc khánh 2/9
- Tham gia tốt lễ khai giảng năm học 2012-2013
- Vận động nữ giáo viên đăng kí Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở.
- Lập kế hoạch tổ chức phong trào kỉ niệm ngày 20/10.
- Vận động nữ cán bộ tích cực trong phong trào nuôi con khỏe, dạy con ngoan.
- Cùng với Công đoàn tặng quà Trung thu cho con nữ GV-CNV

10
- Vận động nữ giáo viên thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.
- Tổ chức Kỉ niệm 82 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10. Khen thưởng danh hiệu Giỏi việc trường- đảm việc nhà.
- Phối hợp với Đoàn thanh niên, chính quyền Nhà trường giáo dục giới tính cho HS.
- Thực hiện tiểu đề án 2: Tổ chức tuyên truyền giáo dục phẩm, chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kì công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

11
- Vận động nữ GV- CNV lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Vận động nữ GV tiếp tục tham gia hội  thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện.
- Tiếp tục thực hiện tiểu đề án 2: “ Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong hệ thống trường học”

12
  - Vận động nữ cán bộ thực hiện tốt kế hoạch “ Hành trình đến các địa danh lịch sử” và giao lưu TDTT nhân kỷ niệm 68 năm Ngày thành lập QĐNDVN 22/12/2010 và 23 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân.
- Kiểm tra tình hình đánh giá xếp loại của nữ cán bộ GV- CNV.

01
- Vận động nữ cán bộ vui tết an toàn, tiết kiệm. Thăm hỏi, chúc tết nữ cán bộ GV- CNV.
 

02
- Vận động nữ cán bộ tham gia tốt kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 03/02/1930-03/02/2013.
- Giới thiệu nữ cán bộ GV-CNV viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.
- Vận động nữ GV- CNV tham gia đăng kí các lớp học nâng cao chuyên môn.

03
- Lập thành tích trong giảng dạy, tổ chức hoạt động TDTT chào mừng ngày 8/3 ,
- Tiếp tục thực hiện tiểu đề án 2: “ Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong hệ thống trường học”
- Tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
- Giới thiệu, đề nghị Công đoàn xem xét tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục cho chị em đủ điều kiện.

04
- Tham gia tốt buổi tọa đàm kỉ niệm 62 năm ngày thành lập Công đoàn Giáo Dục ViệtNam (22/7/1951-22/7/2013).
- Vận động nữ cán bộ Hưởng ứng chào