Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Bích Ngọc
Giới tính Nữ
Email anhdao19xx@yahoo.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Từ Liêm
Quận/huyện Huyện Lâm Hà
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Võ Lâm Thao
Giới tính Nam
Email thoa.volam020@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Từ Liêm
Quận/huyện Huyện Lâm Hà
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 2604 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Võ Lâm Thao
Giới tính Nam
Email volamthao69@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Từ Liêm
Quận/huyện Huyện Lâm Hà
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 3416 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Phạm Văn Toàn
Giới tính Nam
Email meumeno1992@yahoo.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Từ Liêm
Quận/huyện Huyện Lâm Hà
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hồ Văn Khoa
Giới tính Nam
Email khoa.hvan@yahoo.com.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Từ Liêm
Quận/huyện Huyện Lâm Hà
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Địa Lý
Điểm số 1489 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trần Thái Sơn
Giới tính Nam
Email trangia_1998@yahoo.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Từ Liêm
Quận/huyện Huyện Lâm Hà
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hoàng Ngọc Bách
Giới tính Nam
Email nbchohoangs@yahoo.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Từ Liêm
Quận/huyện Huyện Lâm Hà
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Thu Huyền
Giới tính Nữ
Email phamthuhuyen83@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Từ Liêm
Quận/huyện Huyện Lâm Hà
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Hóa học, Sinh học
Điểm số 717 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đỗ Thị Thu Thủy
Giới tính Nữ
Email kinhcanx@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Từ Liêm
Quận/huyện Huyện Lâm Hà
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Toán học
Điểm số 378 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trường Thcs Từ Liêm
Giới tính Nam
Email nguyetanhgv@gmail.com
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Từ Liêm
Quận/huyện Huyện Lâm Hà
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Điểm số 6720 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên NGƯT. Nguyễn Thị Nguyệt Anh
Giới tính Nữ
Email nguyetanhTHCSTL@gmail.com
Website http://violet.vn/nguyetanhthcstl
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Từ Liêm
Quận/huyện Huyện Lâm Hà
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Tin học
Điểm số 2725 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Vũ Anh Nam
Giới tính Nam
Email huynhthinhuthao78@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Từ Liêm
Quận/huyện Huyện Lâm Hà
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Toán học
Điểm số 1321 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Vũ Anh Nam
Giới tính Nam
Email vuanhnam77@yaho.com.vn
Website http://violet.vn/vuanhnam77
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Từ Liêm
Quận/huyện Huyện Lâm Hà
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 2423 (Xem chi tiết)