đề cương NCKHUDSP

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: suu tam
Người gửi: Vũ Tiến Thành
Ngày gửi: 21h:35' 14-12-2012
Dung lượng: 162.1 KB
Số lượt tải: 256
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CƯƠNG TÓM TẮT
VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGHIÊN CỨU KHSPUD
A. Tìm hiểu về NCKHSPƯD
1. Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (NCKHSPUD) là gì?
Là một loại hình nghiên cứu trong giáo dục nhằm thực hiện một tác động hoặc can thiệp sư phạm và đánh giá ảnh hưởng của nó.
2. Tác động hoặc can thiệp theo nghĩa giáo dục:
Tác động hoặc can thiệp theo nghĩa giáo dục: Đó có thể là việc sử dụng SGK, sử dụng PPDH, PP quản lý, chế độ chính sách mới…
3. Các yếu tố quan trọng của Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (NCKHSPUD): đó là tác động và nghiên cứu.
a) Tác động: Thực hiện những giải pháp thay thế nhằm cải thiện hiện trạng trong DH hoặc QLGD. Đây là giai đoạn phải Vận dụng tư duy sáng tạo.
b) Nghiên cứu: So sánh kết quả của hiện trạng với kết quả sau khi thực hiện giải pháp thay thế bằng việc tuân theo quy trình nghiên cứu thích hợp. Đây là giai đoạn phải vận dụng tư duy phê phán.
4. Tầm quan trọng của Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (NCKHSPUD):
- Là một phần trong quá trình phát triển chuyên môn của GV/CBQLGD trong thế kỉ XXI.
- NCKHSPƯD là cách tốt nhất để GV/CBQL – người NC xác định những vấn đề GD tại chính nơi vấn đề đó xuất hiện (lớp, trường học) và tìm giải pháp nhằm cải thiện tình hình
- Các phát hiện sẽ được ứng dụng ngay lập tức và vấn đề sẽ được giải quyết nhanh hơn.
5. Vì sao cần Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (NCKHSPUD):
- Phát triển tư duy của GV/CBQLGD một cách hệ thống theo hướng giải quyết vấn đề mang tính nghề nghiệp để hướng tới sự PT của trường học.
- Tăng cường năng lực giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định về chuyên môn một cách chính xác.
- Khuyến khích GV/CBQLGD nhìn lại quá trình giảng dạy/giáo dục/quản lý và tự đánh giá.
- Tác động trực tiếp đến việc dạy học và công tác quản lý giáo dục (lớp học, trường học).
- Tăng cường khả năng phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của GV/CBQLGD, tiếp nhận các chương trình, PPDH mới một cách sáng tạo, có sự phê phán với thái độ tích cực
B. Chu trình Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (NCKHSPUD):

Chu trình này giúp giáo viên phát hiện ra những vấn đề mới như:
- Các kết quả tốt đến mức nào?
- Chuyện gì xảy ra nếu tiến hành thay đổi nhỏ ở chỗ này hay chỗ khác?
- Liệu có cách dạy học nào thú vị hay hiệu quả hơn không?
Kết luận: Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (NCKHSPUD) là một quá trình diễn tiến không ngừng, kết thúc NCKHSPUD này là khởi đầu của Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (NCKHSPUD) khác.
C. Khung Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (NCKHSPUD)
Để tiến hành Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (NCKHSPUD), nhà giáo cần phải thực hiện quy trình 7 bước sau (7 bước này chính là lập kế hoạch nghiên cứu):


Bước
Hoạt động

1. Hiện trạng
- Phát hiện những hạn chế của hiện trạng trong dạy học, QLGD và các hoạt động khác của trường học/ lĩnh vực GD ở địa phương.
- Xác định các nguyên nhân gây ra hạn chế
- Lựa chọn một nguyên nhân để tác động.

2. Giải pháp thay thế
Suy nghĩ tìm các giải pháp thay thế để có thiện hiện trạng. (Tham khảo các kết quả nghiên cứu đã được triển khai thành công)

3. Vấn đề nghiên cứu
Xác định vấn đề NC (dưới dạng câu hỏi) và nêu các giả thuyết NC.


4.Thiết kế
Lựa chọn thiết kế phù hợp để thu thập dữ liệu đáng tin cậy và có giá trị. Thiết kế bao gồm việc xác định nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm, quy mô nhóm và thời gian thu thập dữ liệu.

5. Đo lường
Xây dựng công cụ đo lường và thu thập dữ liệu theo thiết kế NC.

6. Phân tích
Phân tích các dữ liệu thu thập được và giải thích được trả lời các câu hỏi NC. Giai đoạn này có thể sử dụng các công cụ thống kê.

7. Kết quả
Đưa ra câu trả lời cho câu hỏi NC, đưa ra các kết luận và khuyến nghị.

D. Phương pháp nghiên cứu: Kết hợp định tính với định lượng.
+Nghiên cứu định lượng ( ví dụ: điểm kiểm tra của học