Chào mừng quý vị đến với website của Trường THCS Trần Quốc Toản - TP Uông Bí - Quảng Ninh

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

No_photof
Họ và tên Đinh Thị Hoàng Hằng
Giới tính Nữ
Email dinhhoanghang@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trần Quốc Toản
Quận/huyện Thành phố Uông Bí
Tỉnh/thành Quảng Ninh
Chuyên môn Tin học
Điểm số 59 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Vũ Ngọc Hà
Giới tính Nữ
Email thanluncute@gmail.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Trần Quốc Toản
Quận/huyện Thành phố Uông Bí
Tỉnh/thành Quảng Ninh
Điểm số 162 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trịnh Thùy Linh
Giới tính Nữ
Email friendship_wonderful_forever_98@yahoo.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Trần Quốc Toản
Quận/huyện Thành phố Uông Bí
Tỉnh/thành Quảng Ninh
Điểm số 78 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phạm Thanh Hải
Giới tính Nữ
Email phamthanhhai_tqt_ubqn@yhaoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trần Quốc Toản
Quận/huyện Thành phố Uông Bí
Tỉnh/thành Quảng Ninh
Chuyên môn Tin học
Điểm số 1253 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Thị Thanh Dung
Giới tính Nữ
Email tranthithanhdung_tqt_ubqn@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trần Quốc Toản
Quận/huyện Thành phố Uông Bí
Tỉnh/thành Quảng Ninh
Chuyên môn Tin học
Điểm số 17225 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Admin Phd
Giới tính Nam
Email k0jl3m3im3i@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trần Quốc Toản
Quận/huyện Thành phố Uông Bí
Tỉnh/thành Quảng Ninh
Chuyên môn Tin học
Điểm số 201 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Ngô Thị Hợi
Giới tính Nữ
Email Hoi_71@yahoo.com.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trần Quốc Toản
Quận/huyện Thành phố Uông Bí
Tỉnh/thành Quảng Ninh
Chuyên môn Toán học
Điểm số 79 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Admintrator Phd
Giới tính Nam
Email c2tranqtoan.ub.quangninh@moet.edu.vn
Website http://violet.vn/admintrator_tqt_ubqn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trần Quốc Toản
Quận/huyện Thành phố Uông Bí
Tỉnh/thành Quảng Ninh
Chuyên môn Tin học
Điểm số 101 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Dong Xuan Anh
Giới tính Nam
Email xuantoanbsub@yahoo.com.vn
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Trần Quốc Toản
Quận/huyện Thành phố Uông Bí
Tỉnh/thành Quảng Ninh
Điểm số 4119 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Mạc Thị Kim Loan
Giới tính Nữ
Email loan_mk@yahoo.com.vn
Website http://violet.vn/loan_mk
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trần Quốc Toản
Quận/huyện Thành phố Uông Bí
Tỉnh/thành Quảng Ninh
Chuyên môn Toán học
Điểm số 29517 (Xem chi tiết)