Chuyên đề GDCD

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Sơn Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:56' 05-10-2012
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 70
Số lượt thích: 0 người
Chuyên đề : “Tìm hiểu việc vận dụng phương pháp trực quan vào giảng dạy môn GDCD ở trường THCS Trần Quốc Toản”

PHẦN A : MỞ ĐẦU
I. Lý do chọn đề tài :
- Môn GDCD ở trường THCS nhằm cung cấp những hiểu biết sơ giản và cần thiết về các phạm trù, khái niệm đạo đức của một con người .
- Trang bị cho học sinh những tri thức về nghĩa vụ và trách nhiệm công dân trong gia đình, học đường và xã hội .
- Ở lớp 6 và lớp 7 học sinh sẽ hình thành những quan niệm về ứng xử trong gia đình, học đường và xã hội; kiến thức ở lớp 8 và lớp 9 học sinh sẽ tự hình thành cho mình những hiểu biết về quyền con người (quyền làm người) và nghĩa vụ trách nhiệm của công dân .
- Hiện nay chúng ta đang đổi mới việc dạy và học theo hướng hiện đại nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo của Học Sinh nhưng trên thực tế hiện nay ở các trường THCS việc vận dụng phương pháp dạy học trực quan vào giảng dạy môn GDCD còn rất hạn chế đặc biệt là việc dùng máy chiếu rất ít, thậm chí có trường chưa được đưa vào sử dụng.
- Trang bị những kiến thức, kỹ năng về việc vận dụng phương pháp dạy học trực quan, ứng dụng công nghệ thông tin cho việc giảng dạy của bản thân, góp phần đổi mới phương pháp dạy học và hiện đại hoá phương tiện dạy học để nền giáo dục nước ta tiến kịp với nền giáo dục của các nước trong khu vực và trên thế giới.
- Việc vận dụng phương pháp dạy học trực quan vào giảng dạy trong đó có bộ môn GDCD . Đó là vấn đề bản thân luôn quan tâm, trăn trở, suy nghĩ và có hứng thú tìm hiểu.
- Vì những lí do nêu trên nên chúng tôi mạnh dạn chọn đề tài : “Tìm hiểu việc vận dụng phương pháp dạy học trực quan vào giảng dạy môn GDCD ở Trường THCS Trần Quốc Toản”
II. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:
1. Mục đích :
- Mục đích nghiên cứu của đề tài này là nhằm góp phần vào đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy GDCD ở trường THCS Trần Quốc Toản.
- Nâng cao ý thức cho học sinh để học sinh thấy được việc học tập tốt môn GDCD là hết sức quan trọng, làm cho học sinh yêu thích môn học, thấy được ý nghĩa thiết thực của môn GDCD trong việc hình thành và phát triển nhân cách của con người toàn diện, phù hợp với yêu cầu khách quan của Đất nước và thời đại.
2. Nhiệm vụ nghiên cứu :

-Tìm hiểu thực trạng vận dụng phương pháp dạy học trực quan ( Máy vi tính , máy chiếu, sơ đồ, tranh ảnh, số liệu thống kê, tham quan . . . ) Trong giảng dạy môn GDCD ở trường THCS Trần Quốc Toản.
- Tìm hiểu nguyên nhân, những hạn chế của việc vận dụng phương pháp dạy học trực quan trong giảng dạy GDCD ở trường THCS Trần Quốc Toản.
- Đưa ra biện pháp khắc phục những hạn chế.
III. Phương pháp nghiên cứu:
- Phương pháp quan sát.
- Phương pháp phỏng vấn.
- Phương pháp so sánh, phân tích, tổng kết kinh nghiệm giáo dục.
IV. Ý nghĩa:
- Ý nghĩa của việc nghiên cứu đề tài này nhằm củng cố kiến thức, hình thành kĩ năng trong giảng dạy và rút kinh nghiệm giảng dạy cho bản thân.
PHẦN B : NỘI DUNG
I. Thực trạng vận dụng phương pháp trực quan vào giảng dạy môn GDCD ở trường THCS Trần Quốc Toản:
1. Giới thiệu phương pháp Trực Quan :
a. Khái niệm :
- Phương pháp là cách thức, con đường, phương tiện cần có để đạt được mục đích.
- Phương pháp dạy học là tổ hợp các thao tác tự giác, liên tiếp được sắp xếp theo một trình tự hợp qui luật mà chủ thể tác động lên đối tượng nhằm tìm hiểu và cải biến đối tượng.
- Phương pháp trực quan là phương pháp giảng dạy , trong đó giáo viên sử dụng các phương tiện dạy học tác động trực tiếp đến cơ quan cảm giác của học sinh nhằm đạt hiệu quả cao và chất lượng giảng dạy cao.
b. Vai trò của phương pháp trực quan đối với dạy học môn GDCD :
- Phương pháp trực quan được sử dụng rộng rãi trong tất cả các môn học ở trường THCS .
- Môn GDCD là môn học trang bị cho học sinh một cách tương đối có hệ thống những kiến thức phổ thông, cơ bản , thiết thực về triết học, những vấn đề của thời đại, lý luận về nhà nước và pháp quyền, những vấn đề xây dựng sự nhiệp đất nước của Đảng trong thời kỳ quá độ đi lên Chủ Nghĩa Xã Hội, đạo đức, pháp luật, môn GDCD trực tiếp hình thành thế giới quan khoa học,