Đề kiểm tra năng lực 2010-2011

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Sơn Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:33' 22-03-2012
Dung lượng: 79.0 KB
Số lượt tải: 155
Số lượt thích: 0 người
Họ và tên giáo viên:
Thuộc tổ chuyên môn:


TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN
BAN TỔ CHỨC HỘI THI

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2010-2011

ĐỀ THI KIỂM TRA NĂNG LỰC
Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề)

Điểm
Giám khảo 1:
(ký và ghi họ tên)
Giám khảo 2:
(ký và ghi họ tên)

Bằng sốBằng chữĐỀ CHÍNH THỨC

A. Trắc nghiệm: (6 điểm)
Anh (chị) hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A, B, C, D, E mà anh (chị) cho là đúng trong các câu sau:

Câu 1: Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nói đến nội dung gì?
A. Quy định về đạo đức nhà giáo
B. Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, giáo viên THPT
C. Quyết định ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học
D. Hướng dẫn một số điều trong “Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập”.

Câu 2: Quy định về đạo đức nhà giáo của Bộ GD&ĐT ban hành năm 2008 có mấy chương và mấy điều?
A. 2 chương và 9 điều
B. 3 chương và 10 điều
C. 4 chương và 11 điều
D. 5 chương và 12 điều.

Câu 3: Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, giáo viên THPT theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT có bao nhiêu chương và mấy điều?
A. 2 chương và 12 điều
B. 4 chương và 14 điều
C. 3 chương và 13 điều
D. 5 chương và 15 điều.

Câu 4: Theo điều 9 trong “Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT”, hệ số điểm môn học khi tham gia tính điểm trung bình các môn học học kỳ và cả năm học cấp THCS:
A. Hệ số 2: môn Toán, môn Ngữ văn, môn Tiếng Anh
B. Hệ số 2: môn Toán, môn Vật lý, môn Hóa học
C. Hệ số 2: môn Toán, môn Ngữ văn
D. Hệ số 2: môn Toán, môn Hóa học.

Câu 5: Theo điều 13 về tiêu chuẩn xếp loại học lực học kỳ và xếp loại cả năm trong “Quyết định số 51/2008/QĐ-BGDĐT ngày 15/9/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT”, nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại giỏi nhưng do ĐTB hoặc nhận xét của 1 môn học phải xuống loại yếu hoặc kém thì được điều chỉnh xếp loại:
A. Khá
B. Trung bình
C. Yếu.

Câu 6: Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nói đến vấn đề gì?
A. Hướng dẫn một số điều trong “Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập”
B. Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, giáo viên THPT
C. Quy định nhiệm vụ giáo viên và học sinh trường THCS
D. Quy định về đạo đức nhà giáo.

Câu 7: Trong PowerPoint, để tạo hiệu ứng cho nội dung của 1 Slide, ta thực hiện:
A. Slide Show/Custom Animation
B. Slide Show/Slide Transition
C. Slide Show/Animation Schemes
D. Slide Show/Custom Show.

Câu 8: Theo Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, giáo viên THPT của Bộ GD&ĐT, chuẩn nghề nghiệp của giáo viên trung học có mấy tiêu chí?
A. 22 tiêu chí
B. 23 tiêu chí
C. 24 tiêu chí
D. 25 tiêu chí.

Câu 9: Nội dung đánh giá, xếp loại về chuyên môn nghiệp vụ đối với giáo viên bậc trung học (trong Công văn số 3040/BGD&ĐT-TCCB) bao gồm:
A. Trình độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công về giảng dạy, giáo dục học sinh
B. Kết quả đánh giá tiết dạy giáo viên trên lớp
C. Cả 2 ý trên.

Câu 10: Trong điều 42 của Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học, học sinh vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập, rèn luyện có thể được khuyên răn hoặc xử lý kỉ luật theo hình thức nào sau đây?
A