Số nguyên tố - Hợp số - Bảng số nguyên tố

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Việt Anh
Ngày gửi: 09h:15' 11-04-2012
Dung lượng: 3.4 MB
Số lượt tải: 43
Số lượt thích: 0 người
Tiết 25
§14. SỐ NGUYÊN TỐ, HỢP SỐ.
BẢNG SỐ NGUYÊN TỐ
Môn: Số học 6-Nêu cách tìm ước của một số a (a>1)?
Áp dụng: Tìm các ước của a trong bảng sau
KIỂM TRA BÀI CŨ :
1; 2
1; 3
1; 2; 4
1; 5
1; 2; 3; 6
§14. SỐ NGUYÊN TỐ, HỢP SỐ.BẢNG SỐ NGUYÊN TỐ
Số nguyên tố.
Hợp số
- Những số nào chỉ có 2 ước ?
Số 2; 3; 5 Chỉ có 2 ước: 1 và chính nó.
Xét bảng sau:
- Ta gọi các số 2, 3, 5 là số nguyên tố
?: Những số nào có nhiều hơn 2 ước?
- Ta gọi số 4 và 6 là hợp số
?: Vậy số nguyên tố là gì?
- Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1,
chỉ có hai ước là 1 và chính nó.
?: Hợp số là gì?
- Hợp số là số tự nhiên lớn hơn1, có nhiều hơn hai ước.
Số 4 và 6 Có nhiều hơn hai ước số.
- Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có 2 ước là 1 và chính nó.
- Hợp số là số tự nhiên lớn hơn1, có nhiều hơn hai ước.
So sánh các số a ở trên với 1 ?
Các số trên đều lớn hơn 1.
Trong các số 7, 8, 9, số nào là số nguyên tố, số nào là hợp số? Vì sao?
?
Giải
Số 7 là số nguyên tố, vì:
số 7 chỉ có 2 ước số là 1 và 7.
Số 8, 9 là hợp số vì:
số 8 có 4 ước số là 1, 2, 4, 8.
số 9 có 3 ước số là 1, 3, 9.
Chú ý: số 0 và số 1 không là số nguyên tố
và cũng không là hợp số.
? Số 0 và số 1 là số nguyên tố hay hợp số ?
§14. SỐ NGUYÊN TỐ, HỢP SỐ.BẢNG SỐ NGUYÊN TỐ
- Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có 2 ước là 1 và chính nó.
Số nguyên tố.
Hợp số
- Hợp số là số tự nhiên lớn hơn1, có nhiều hơn hai ước.
Chú ý: số 0 và số 1 không là số nguyên tố
và cũng không là hợp số.
Tìm các số nguyên tố
nhỏ hơn 10?
- Các số nguyên tố nhỏ hơn 10 là: 2; 3; 5; 7.
2. Lập bảng các số nguyên tố nhỏ hơn 100:
- Viết các số tự nhiên từ 2 đến 99.
Giữ lại số 2, loại bỏ các số là bội
của 2 mà lớn hơn 2.
Giữ lại số 3, loại bỏ các số là bội
của 3 mà lớn hơn 3.
Giữ lại số 5, loại bỏ các số là bội
của 5 mà lớn hơn 5.
Giữ lại số 7, loại bỏ các số là bội
của 7 mà lớn hơn 7.
§14. SỐ NGUYÊN TỐ, HỢP SỐ.BẢNG SỐ NGUYÊN TỐ
Số nguyên tố. Hợp số
- Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có 2 ước là 1 và chính nó.

- Hợp số là số tự nhiên lớn hơn1, có nhiều hơn hai ước.

Chú ý:
-Số 0 và số 1 không là số nguyên tố
và cũng không là hợp số.
2. Lập bảng các số nguyên tố nhỏ hơn 100
71
2
7
6
5
4
3
8
9
10
11
21
31
41
51
61
81
91
12
22
32
42
52
62
72
82
92
13
23
73
63
53
43
33
93
83
84
24
34
44
54
64
74
14
94
15
25
35
45
55
65
75
85
95
16
26
36
46
56
66
76
86
96
17
27
37
47
57
67
77
87
97
48
28
38
18
58
68
78
88
98
19
29
39
49
59
69
79
89
99
20
30
40
50
60
70
80
90
Ta được 25 số nguyên tố nhỏ hơn 100 là:
2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 29; 31; 37; 41; 43; 47; 53; 59; 61; 67; 71; 73; 79; 83; 89; 97.
- Số nguyên tố nhỏ nhất là số 2, đó là số nguyên tố chẵn duy nhất.
?: Số nguyên tố nhỏ nhất là số nào? Có bao nhiêu số nguyên tố chẵn?
Hãy nhận xét chữ số tận cùng của các số nguyên tố lớn hơn 5?
chữ số tận cùng của các số nguyên tố chỉ có thể là:
1; 3; 7; 9.
Các em tham khảo thêm các số nguyên tố nhỏ hơn 1000(Trang 128-SGK)
§14. SỐ NGUYÊN TỐ, HỢP SỐ.BẢNG SỐ NGUYÊN TỐ
Số nguyên tố. Hợp số
- Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có 2 ước là 1 và chính nó.
- Hợp số là số tự nhiên lớn hơn1, có nhiều hơn hai ước.
Chú ý:
-Số 0 và số 1 không là số nguyên tố
và cũng không là hợp số.
2. Lập bảng số nguyên tố
- Số nguyên tố nhỏ nhất là số 2, đó là số nguyên tố chẵn duy nhất.
- Thế nào là số nguyên tố?
Thế nào là Hợp số?
Cho Ví dụ?
Luyện tập – Củng cố
BT 116 (Tr.47-sgk) Gọi P là tập hợp các số nguyên tố.
Điền kí hiệu vào ô trống :

83 P ; 91 P ; 15 P ; P N
BT 115(Tr.47-SGK) Các số sau số nào là số nguyên tố? Số nào là Hợp số?
321; 213; 435; 417; 3311; 67
Giải: Các số: 321; 213; 435; 417; 3311 là Hợp số
67 là Số nguyên tố
Bài 118 : (sgk)/47 Tổng hiệu sau là số nguyên tố hay là hợp số ?
a/ 3.4.5 + 6.7 b/ 7.9.11.13 - 2.3.4.7
c/ 3.5.7 + 11.13. 17 d/ 16 354 + 67 541
Hướng dẫn:
Câu a : Mỗi số tự nhiên lớn 1 đều có hai ước cơ bản là 1 và chính nó, nên nếu tổng ( 3.4.5 + 6.7) có thêm ước thứ ba khác 1 và chính nó thì tổng trên là hợp số ?
Vậy ( 3.4.5 + 6.7) là hợp số
Câu c : Áp dụng “Tích của các số lẻ là một số lẻ” , do đó 3.5.7 là số lẻ và 11.13. 17 là một số lẻ vậy tổng (3.5.7 + 11.13.17) là số chẳn suy ra nó là hợp số.
Câu b : Tương tự hiệu (7.9.11.13 - 2.3.4.7) là hợp số.
Câu d : Chữ số tận cùng của mỗi số hạng trong tổng cộng lại được là 5
suy ra (16 354 + 67 541) có tận cùng là 5 nên suy ra nó là hợp số.
Các nội dung chính cần nhớ:
Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có 2 ước là 1 và chính nó.
Hợp số là số tự nhiên lớn hơn1, có nhiều hơn hai ước.
Chú ý:
Số 0 và số 1 không là số nguyên tố và cũng không là hợp số.
25 số nguyên tố nhỏ hơn 100: 2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 29; 31; 37; 41; 43; 47; 53; 59; 61; 67; 71; 73; 79; 83; 89; 97
Chữ số tận cùng của các số nguyên tố lớn hơn 5 chỉ có thể là các số: 1; 3; 7; 9
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:

Học thuộc định nghĩa số nguyên tố, hợp số.
Học thuộc các số nguyên tố nhỏ hơn 100.

Làm bài tập:
119; 120;121; 123 ;124 trang 47; 48 SGK

Tiết sau Luyện tậpChúc
các
em
học
tập
ngày
càng
tiến
bộ

hẹn
giờ
sau