Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Phương Thảo
Giới tính Nữ
Email phuongthaodata@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trần Hưng Đạo
Quận/huyện Huyện Đông Hòa
Tỉnh/thành Phú Yên
Chuyên môn Hóa học
Giới thiệu GV
Xác thực bởi Nguyễn Văn Hay, Đặng Văn Dương
Đã đưa lên 18 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 893 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 12618 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này