TIỂU SỬ

TRẦN HƯNG ĐẠO(1230-1300) là danh tướng thời nhà Trần và cũng là danh tướng trong lịch sử Việt Nam, có công lớn trong hai lần kháng chiến chống Nguyên Mông. Ông là tác giả của bộ Binh thư yếu lược (hay Binh gia diệu lý yếu lược) và Vạn Kiếp tông bí truyền thư (đã thất lạc). Ông còn được người dân Việt tôn sùng như bậc thánh, nên còn được gọi là Đức Thánh Trần
xem tiếp

Tài nguyên dạy học

TIN GIÁO DỤC

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • lượt truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    OXI_TAC_DUNG_VOI_S.flv P_TAC_DUNG_VOI_OXI.flv HIDRO_KHU_CuO.flv C_CuO2.flv NHOM_TAC_DUNG_VOI_KIEM.flv DIEU_CHE_ETYLEN.flv AXIT_SUNFURIC_TAC_DUNG_VOI_Cu.flv AXIT_SUFURIC_TAC_DUNG_VOI_DUONG.flv 0.Su_phun_trao.flv PHAN_UNG_BROM_VA_ETILEN.flv Dong_phong_nha.flv

    Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Danh sách đầy đủ | Danh sách rút gọn

    1034086
    Họ và tên Trần Kim Sa
    Giới tính Nam
    Email SACAMBILL@YAHOO.COM.VN
    Website http://violet.vn/KIMSA0607/
    Chức vụ Giáo viên Trung học
    Đơn vị Trường THCS Trần Hưng Đạo
    Quận/huyện Huyện Gò Dầu
    Tỉnh/thành Tây Ninh
    Chuyên môn Toán học
    Điểm số 9410 (Xem chi tiết)

    1448852
    Họ và tên Nguyễn Hoàng Minh
    Giới tính Nam
    Email hoangminh450@gmail.com.vn
    Website http://violet.vn/hoangminh_450/
    Chức vụ Giáo viên Trung học
    Đơn vị Trường THCS Trần Hưng Đạo
    Quận/huyện Huyện Gò Dầu
    Tỉnh/thành Tây Ninh
    Chuyên môn Ngữ văn
    Điểm số 104 (Xem chi tiết)

    1449989
    Họ và tên Nguyễn Lương Thiện
    Giới tính Nam
    Email thien5315@yahoo.com.vn
    Website http://violet.vn/thien5315/
    Chức vụ Giáo viên Trung học
    Đơn vị Trường THCS Trần Hưng Đạo
    Quận/huyện Huyện Gò Dầu
    Tỉnh/thành Tây Ninh
    Chuyên môn Vật lý
    Điểm số 129 (Xem chi tiết)

    No_photo
    Họ và tên Nguyễn Thành Sơn
    Giới tính Nam
    Email sonruoude@yahoo.com.vn
    Chức vụ Giáo viên Trung học
    Đơn vị Trường THCS Trần Hưng Đạo
    Quận/huyện Huyện Gò Dầu
    Tỉnh/thành Tây Ninh
    Chuyên môn Sinh học
    Điểm số 80 (Xem chi tiết)

    No_photo
    Họ và tên Nguyễn Văn Dũng
    Giới tính Nam
    Email ndungcaca@yahoo.com.vn
    Chức vụ Giáo viên Trung học
    Đơn vị Trường THCS Trần Hưng Đạo
    Quận/huyện Huyện Gò Dầu
    Tỉnh/thành Tây Ninh
    Chuyên môn Địa Lý
    Điểm số 1855 (Xem chi tiết)

    1456950
    Họ và tên Nguyễn Thị Bích Lệ
    Giới tính Nữ
    Email lelocphuong@yahoo.com.vn
    Chức vụ Giáo viên Trung học
    Đơn vị Trường THCS Trần Hưng Đạo
    Quận/huyện Huyện Gò Dầu
    Tỉnh/thành Tây Ninh
    Chuyên môn Ngoại ngữ
    Điểm số 1240 (Xem chi tiết)

    4258678
    Họ và tên Thcs Trần Hưng Đạo
    Giới tính Nam
    Email c2tranhungdaogodau@yahoo.com.vn
    Chức vụ Giáo viên Trung học
    Đơn vị Trường THCS Trần Hưng Đạo
    Quận/huyện Huyện Gò Dầu
    Tỉnh/thành Tây Ninh
    Chuyên môn Toán học
    Điểm số 141 (Xem chi tiết)

    No_photof
    Họ và tên Lê Thị Kim Phượng
    Giới tính Nữ
    Chức vụ Giáo viên Trung học
    Đơn vị Trường THCS Trần Hưng Đạo
    Quận/huyện Huyện Gò Dầu
    Tỉnh/thành Tây Ninh
    Chuyên môn Lịch sử
    Điểm số 90 (Xem chi tiết)

    4479882
    Họ và tên Phạm Minh Tuấn
    Giới tính Nam
    Chức vụ Giáo viên Trung học
    Đơn vị Trường THCS Trần Hưng Đạo
    Quận/huyện Huyện Gò Dầu
    Tỉnh/thành Tây Ninh
    Chuyên môn Tin học, Thể dục, Mỹ thuật, Âm nhạc
    Điểm số 90 (Xem chi tiết)

    4494885
    Họ và tên Trần Minh
    Giới tính Nam
    Email Tminh1964@gmail.com
    Website http://violet.vn/thayminh1964/
    Chức vụ Giáo viên Trung học
    Đơn vị Trường THCS Trần Hưng Đạo
    Quận/huyện Huyện Gò Dầu
    Tỉnh/thành Tây Ninh
    Chuyên môn Toán học
    Điểm số 4659 (Xem chi tiết)

    No_photof
    Họ và tên Lý Thị Kim Tươi
    Giới tính Nữ
    Email tuoi_65@yahoo.com.vn
    Website http://violet.vn/KimTuoi_65/
    Chức vụ Giáo viên Trung học
    Đơn vị Trường THCS Trần Hưng Đạo
    Quận/huyện Huyện Gò Dầu
    Tỉnh/thành Tây Ninh
    Chuyên môn Toán học
    Điểm số 813 (Xem chi tiết)

    No_photof
    Họ và tên Nguyễn Thị Ron
    Giới tính Nữ
    Email nguyenthiron1963@yahoo.com.vn
    Chức vụ Giáo viên Trung học
    Đơn vị Trường THCS Trần Hưng Đạo
    Quận/huyện Huyện Gò Dầu
    Tỉnh/thành Tây Ninh
    Chuyên môn Lịch sử, Địa Lý
    Điểm số 85 (Xem chi tiết)

    No_photo
    Họ và tên Nguyễn Hoài Phương
    Giới tính Nam
    Email hoaiphuong1181975@yahoo.com.vn
    Chức vụ Giáo viên Trung học
    Đơn vị Trường THCS Trần Hưng Đạo
    Quận/huyện Huyện Gò Dầu
    Tỉnh/thành Tây Ninh
    Chuyên môn Thể dục
    Điểm số 89 (Xem chi tiết)

    4664770
    Họ và tên Lê Thị Ngọc Hà
    Giới tính Nữ
    Email lethingochathd@yahoo.com.vn
    Chức vụ Giáo viên Trung học
    Đơn vị Trường THCS Trần Hưng Đạo
    Quận/huyện Huyện Gò Dầu
    Tỉnh/thành Tây Ninh
    Chuyên môn Toán học
    Điểm số 1223 (Xem chi tiết)

    5194527
    Họ và tên Nguyễn Sỹ Tiến
    Giới tính Nam
    Email tiensport20101977@yahoo.com.vn
    Chức vụ Giáo viên Trung học
    Đơn vị Trường THCS Trần Hưng Đạo
    Quận/huyện Huyện Gò Dầu
    Tỉnh/thành Tây Ninh
    Chuyên môn Thể dục
    Điểm số 186 (Xem chi tiết)

    No_photof
    Họ và tên Phan Thu Ha
    Giới tính Nữ
    Email chieuthu1965@yahoo.com
    Chức vụ Giáo viên Trung học
    Đơn vị Trường THCS Trần Hưng Đạo
    Quận/huyện Huyện Gò Dầu
    Tỉnh/thành Tây Ninh
    Chuyên môn Ngữ văn
    Điểm số 3996 (Xem chi tiết)

    No_photo
    Họ và tên Nguyễn Thành Sơn
    Giới tính Nam
    Email sonruoude1968@yahoo.com.vn
    Chức vụ Giáo viên Trung học
    Đơn vị Trường THCS Trần Hưng Đạo
    Quận/huyện Huyện Gò Dầu
    Tỉnh/thành Tây Ninh
    Chuyên môn Sinh học
    Điểm số 90 (Xem chi tiết)

    No_photo
    Họ và tên Trần Minh
    Giới tính Nam
    Email minh.minh6@yahoo.com.vn
    Chức vụ Giáo viên Trung học
    Đơn vị Trường THCS Trần Hưng Đạo
    Quận/huyện Huyện Gò Dầu
    Tỉnh/thành Tây Ninh
    Chuyên môn Toán học
    Điểm số 85 (Xem chi tiết)