Chào mừng quý vị đến với Trường THCS Tràng An - Đông Triều -Quảng Ninh.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bài 21. Thực hành : Phân tích biểu đồ nhiệt độ, luợng mưa

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Ngát
Ngày gửi: 16h:12' 24-02-2012
Dung lượng: 7.4 MB
Số lượt tải: 198
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GiỜ ĐỊA LÍ LỚP 6A
Trường THCS Tràng An
Nguyễn Thị Ngát
Tiết 25 - Bài 21: THỰC HÀNH
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA
Bài tập 1 :
Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội.
Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội.
- Nhiệt độ và lượng mưa trong thời gian 12 tháng.
Tiết 25: THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA
Bài tập 1 :
Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội.
Nhiệt độ.
Tiết 25: THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA
Bài tập 1:
Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội.
- Nhiệt độ và lượng mưa trong thời gian 12 tháng.
Tiết 25: THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA
Bài tập 1 :
- Yếu tố biểu hiện theo đường: Nhiệt độ
Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội.
Lượng mưa.
Tiết 25: THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA
Bài tập 1 :
Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội.
- Nhiệt độ và lượng mưa trong thời gian 12 tháng.
Tiết 25: THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA
Bài tập 1 :
-Yếu tố được biểu hiện theo đường : Nhiệt độ
-Yếu tố được biểu hiện bằng hinh cột : lượng mưa
Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội.
- Trục dọc bên trái dùng để đo tính lượng mưa
- Trục dọc bên phải dùng để đo tính nhiệt độ
Tiết 25: THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA
Bài tập 1 :
Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội.
Tiết 25: THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA
Bài tập 1 :
-Trục dọc bên phải dùng để đo tính nhiệt độ
Trục dọc bên trái dùng để đo tính lượng mưa
Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội.
Nhiệt độ
Lượng mưa
Tiết 25: THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA
Bài tập 1 :
-đơn vị tính nhiệt độ
- đơn vị tính lượng mưa:mm
Tiết 25: THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA
Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội.
* Các bước để phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa
Bước 1 : đọc tên biểu đồ
Bước 2: Dựa vào biểu đồ để đo tính nhiệt độ lượng mưa các tháng đặc biệt chú ý vào tháng cao nhất và tháng thấp nhất
Bước 3 đối chiếu so sánh phân tích tổng hợp các số liệu đã thu thập được để rút ra nhận xét và kết luận về đặc điểm khí hậu của địa phương đó
Tiết 25 - Bài 21: THỰC HÀNH
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA
Bài tập 1 :
Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội.
Bài tập 2 :
Nhiệt độ (0C)
Nhiệt độ (0C)
290C
7
Nhiệt độ (0C)
290C
7
Nhiệt độ (0C)
290C
160C
7
1
130C
Lượng mưa (mm)
Lượng mưa (mm)
300mm
8
Lượng mưa (mm)
300mm
8
25mm
12 ; 1
275 mm
Nhiệt độ (0C)
Lượng mưa (mm)
? Qua đó em có nhận xét chung gì về nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội.
Bài 21: THỰC HÀNH
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA
Bài tập 1:
Bài tập 2:
Bài tập 3:
- Nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội có sự chênh lệch giũa các tháng trong nam
- Nhiệt độ giưũa các tháng phần lớn trên 20oC
- Tæng l­îng m­a c¶ Nam lín
Bài tập 4:
Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của địa điểm A
Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của địa điểm B
B
A
Nhóm 1,3: Tìm hiểu về nhiệt độ và lượng mưa của biểu đồ A
Nhóm 2,4: Tìm hiểu về nhiệt độ và lượng mưa của biểu đồ B
4 - 5
12 - 1
12 - 1
6 - 7
7 9
10 3
A
B
4 - 5
1 - 2
12 - 1
6 - 7
7 9
10 3
Bµi 21 Thùc hµnh PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA
Bµi 21 Thùc hµnh PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA
Bài tập 5:
- Biểu đồ A: là biểu đồ khí hậu một địa điểm thuộc nửa cầu Bắc nhiệt độ cao vào các tháng 4 đến tháng 9, mưa nhiều vào tháng 7 đến tháng 9
- Biểu đồ B:Là biểu đồ khí hậu một địa điểm thuộc nửa cầu Nam nhiệt độ thấp vào các tháng 4 đến tháng 9 ,mưa nhiều từ tháng 10 đến tháng 3
Tìm bí mật ô số :
1. Nước ta nằm trong khu vực có lượng mưa trung bình năm là bao nhiêu ?
2000 mm
2. Nhiệt độ không khí trên Trái Đất ngày càng nóng lên được gọi là hiện tượng gì?
3. Hơi nước ngưng tụ ở lớp không khí gần mặt đất đựợc gọi là gì?
Hiệu ứng nhà kính
Sương
4. Yếu tố chính nào của thời tiết sinh ra mưa ?
Độ ẩm không khí
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
Hướng dẫn về nhà:
Làm các bài tập ở bài 21 trong tập bản đồ thực hành địa lí 6.
Đọc kü Bài 22 chú ý
- Sự phân hoá các vành đai nhiệt trên Trái Đất?
Đặc điểm khí hậu của từng đới?
+ Nhiệt độ.
+ Gió
+ Lượng mưa
Bµi 21 Thùc hµnh PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA
TRƯỜNG THCS TÂY SƠN QUẬN HẢI CHÂU ĐN
Tiết học đến đây kết thúc
Xin cám ơn qúy thầy cô đã về dự giờ thăm lớp
No_avatar

bài dở ẹc

No_avatar

bài gì mà dở như con mắm thúi

Avatar

chúc trang quý trường ngày càng đẹp, hấp dẫn !

http://violet.vn/tinhbotnghe/

No_avatar

ZO TE

 

 
Gửi ý kiến