Tổ quốc

Lời dạy của Bác Hồ

Thư viện ảnh

Lịch công tác tuần 9


Thứ hai(17/10) : Chào cờ - Dạy bình thường.

Thứ ba (18/10) : Dạy bình thường.

Thứ tư (19/10) :Hội nghị Cán bộ công nhân viên chức năm học : 2011-2012.

Thứ năm(20/10) :Tập huấn công tác Đội năm học - Đại hội trù bị Liên đội.

Thứ sáu (21/10) :Họp giao ban.

Thứ bảy (22/10) : Dạy bù thời khóa biểu thứ 4.

Chủ nhật (23/10) : Nghỉ.

Tài nguyên dạy học

Lịch âm dương

Liên kết

Danh ngôn người xưa

Hộp chat

Hỗ trợ trực tuyến

 • (tuankiettd@gmail.com)
 • (thanhtratradon@gmail.com)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Thông tin Admin  Admin: Lê Anh Tuấn
  Sinh ngày: 1/1/1982
  Quê: Duy Châu, Duy Xuyên, Quảng Nam
  Chuyên môn: Nhạc - Công tác Đội
  Đơn vị công tác: Trường THCS-BTCX Trà Dơn - Trà Dơn - Nam Trà My
  Sở thích: Công nghệ thông tin!
  Liên hệ Email: tuankiettd@gmail.com
  ĐT: 01676.651.561
  Website: Cảm ơn đời
  Ngày lập website: 13/7/2011

  BÁO CÁO VIỆC GIẢNG DẠY TÍCH HỢP TRONG GIẢNG DẠY BỘ MÔN ÂM NHẠC THCS.docx

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Anh Tuấn (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:41' 29-10-2011
  Dung lượng: 23.3 KB
  Số lượt tải: 149
  Số lượt thích: 0 người
  BÁO CÁO VIỆC GIẢNG DẠY TÍCH HỢP TRONG GIẢNG DẠY BỘ MÔN ÂM NHẠC THCS

  I.Tư tưởng Hồ Chí Minh là gì ?
  Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng nhiệt huyết, hết lòng vì nước, vì dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một di sản tinh thần hết sức sâu sắc, cao cả không chỉ góp phần to lớn và quyết định vào thắng lợi của dân tộc trong những năm qua mà còn có ý nghĩa chỉ đạo lâu dài cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, nhân dân ta. Tổng hợp những giá trị tinh thần đó là tư tưởng Hồ Chí Minh. Vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?
  Trong Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương tại Đại hội IX của Đảng đã nêu rõ:
  "Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về phát triển kinh tế và văn hoá, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân… Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta".
  II. Vai trò của trường học trong việc tuyên truyền TTHCM
  1. Nhà trường đều nhằm tới mục tiêu đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có năng lực, có tri thức, được giáo dục theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
  2. Nhà trường là môi trường tốt để truyền bá tư tưởng giáo dục thế hệ trẻ về tư tưởng Hồ Chí Minh.
  3. Trong nhà trường, sách giáo khoa, báo chí là loại hình thông tin có ưu thế nhất.
  4. Môn Âm nhạc cũng giống môn Lịch sử có nhiều sự kiện gắn liền với cuộc đời và hoạt động của Hồ Chí Minh
  Tư tưởng Hồ Chí Minh cần được tích hợp trong môn học, sẽ đem đến cho học sinh một niềm tin, sự nhận thức đúng đắn, tránh được những biểu hiện sai lệch do những thông tin ngoài luồng do tác động của xã hội.
  III.Mục đích giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong nhà trường
  Trang bị cho HS những hiểu biết cần thiết, cơ bản về đạo đức Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó, các em có được nhận thức, thái độ và hành vi tích cực theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
  Giáo dục ý thức quan tâm tới việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm cho việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành thói quen, nếp sống của học sinh.
  Phát triển kỹ năng thực hành, kỹ năng phát hiện và ứng xử tích cực trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
  Góp phần giáo dục học sinh trở thành người công dân tốt, biết sống và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và có trách nhiệm đối với đất nước.
  IV.Giảng dạy tích hợp tư tưởng Hồ Chí Minh trong bộ môn Âm nhạc THCS:
  1. Cần xác định rõ rằng, đây là dạy học bộ môn Âm nhạc, không phải dạy về tiểu sử Hồ Chí Minh.
  -Không thể lấy việc kể chuyện về đạo đức cách mạng, về cuộc đời và hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh thay cho việc dạy học Âm nhạc.
  -Không thể lấy việc giảng giải nội dung bộ môn tư tưởng Hồ Chí Minh thay cho việc dạy học Âm nhạc, mà là được tiến hành tích hợp nội dung bài học Âm nhạc với nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng.(VD ÂNTT Nhạc sỹ Phong Nhã và bài hát….)
  2. Dựa theo “chuẩn kiến thức, kĩ năng và hướng thái độ” của môn học ở trường phổ
   
  Gửi ý kiến

  Hòa tấu