Tiết 37 : Đặc điểm khí hậu VN

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Kiều Đức Tuyển
Ngày gửi: 14h:42' 08-12-2010
Dung lượng: 8.1 MB
Số lượt tải: 264
Số lượt thích: 0 người
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ
VÀ CÁC EM HỌC SINH
MẾN CHÀO QUÝ THẦY CÔ
VÀ CÁC EM HỌC SINH
Bài 31
ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM
Tiêt 37
Dựa vào kiến thức đã học nêu lại đặc điểm cơ bản của vị trí địa lí, hình dạng, địa hình nước ta?
- Vị trí: Nằm ở vùng nôi chí tuyến, trong khu vực gió mùa Đông Nam Á.
- Địa hình: ¾ diện tích là đồi núi, ¼ đồng bằng phân bố chủ yếu ở ven biển
- Hình dạng: Kéo dài nhưng hẹp ngang.
Với vị trí như vậy nước ta nằm trong đới khí hậu nào?
- Nhieät ñôøi gioù muøa nöûa caàu Baéc.
1. Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm
Lạng Sơn: 210C
Hà Nội: 23,40C
Quảng Trị: 24,90C
Huế: 250C
Quảng Ngãi: 25,90 C
TP. Hồ Chí Minh: 26,40C
Hà Tiên: 26,90 C
Lạng Sơn
Hà Nội
Quảng Trị
Huế
Quảng Ngãi
TP. HCM
Hà Tiên
23023B
8034B
102010Đ
109024Đ
a. Tính chaỏt nhiệt đới
Dựa vào bảng số liệu em cĩ nh?n xt gì v? nhi?t d? TB nam c?a nu?c ta?
- Nhieọt ủoọ trung bỡnh treõn 21 oC
1. Tính chất nhiệt đới gió mùa
a. Tính nhiệt đới
Vì sao nhiệt độ nước ta cao như vậy?
-Nhiệt độ trung bình trên 2oC
- Số giờ nắng trong năm cao từ 1400-3000 giờ.
-Nhiệt độ tăng dần từ Bắc vào Nam
-Quanh năm nhận được lượng nhiệt dồi dào
1. Tính chất nhiệt đới gió mùa
a. Tính chaỏt nhiệt đới
b. Tính chất gió mùa ẩm
Gió mùa Đông Bắc
Gió mùa Tây Nam.
* Gió mùa
Quan sát bản đồ hãy cho biết nước ta chịu ảnh hưởng của những loại gió nào?

Tại sao nước ta nằm trong vành đai nhiệt đới lại có mùa đông giá rét ở miền Bắc?
1. Tính chất nhiệt đới gió mùa
a. Tính nhiệt đới
b. Tính chất gió mùa ẩm
* Gió mùa
Gió mùa đông Bắc thổi từ đâu tới? Có tính chất gì?
Tại sao Việt Nam có cùng vĩ độ với các nước Tây Nam Á,Bắc Phi nhưng nước ta không bị khô nóng và hoang mạc hóa?
Vì sao hai loaïi gioù Ñoâng Baéc vaø Taây Nam laïi coù tính chaát traùi ngöôïc nhau ?
- Gió mùa Đông Bắc:
Lạnh và khô

- Gió mùa TâyNam:
Nóngẩmvà mưa nhiều
Bảng 31.1: Nhiệt độ và lượng mưa các trạm khí tượng Hà Nội, Huế và TP Hồ Chí Minh

Tháng
Trạm
Dựa vào bảng trên hãy nêu những tháng có nhiệt độ giảm dần từ Nam ra Bắc?Giải thích vì sao?
1. Tính chất nhiệt đới gió mùa
a. Tính nhiệt đới
b. Tính chất gió mùa ẩm
Hà Nội : 1676,2 mm
Huế: 2867,7 mm
TP.HCM 1930 mm
-Lượng mưa lớn từ 1500 -2000mm/năm.
-Độ ẩm cao 80%
* Độ Ẩm
Dựa vào bản đồ và bảng số liệu trên em hãy nêu nhận xét về lượng mưa và độ ẩm của nước ta?
* Gió mùa
Mưa ở Huế
Gió mùa mùa Đông
Dãy Hoàng Liên Sơn
Hòn Ba
1. Tính chất nhiệt đới gió mùa
a. Tính nhiệt đới
b. Tính chất gió mùa ẩm
Bắc Quang( Hà Giang ):4802 mm
Hoàng Liên Sơn: 3552 mm
Huế: 2867,7 mm
Hòn Ba: 3752 mm
Dựa vào bản đồ phân bố lượng mưa và số liệu trên hãy cho biết vì sao các địa điểm trên thường có mưa lớn?
Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm
+ T0 cao trung bình >210C
+ Quanh năm nhận
một lượng nhiệt dồi dào.
+ Số giờ nắng cao:
1400- 3000 giờ
+ Nhiệt độ tăng dần
từ Bắc vào Nam
Có 2 mùa gió là:
+ Gió mùa Đông Bắc
(thổi vào mùa đông lạnh và khô hanh)
+ Gió mùa Tây Nam
(thổi vào mùa hạ nóng ẩm, mưa nhiều)
+ Lượng mưa trung bình từ 1500 -2000 mm
+ Độ ẩm cao 80%
Tính chất gió mùa ẩm
Tính chất nhiệt đới
1. Tính chất nhiệt đới gió mùa
2. Tính chất đa dạng và thất thường.
a. Tính đa dạng
Hoạt động nhóm
Phiá Bắc
Đông
Trường Sơn
Phía Nam
Quan sát bản đồ và dựa vào nội dung sgk cho biết nước ta chia làm mấy miền khí hậu?
Biển Đông
Miền khí hậu
Phía Bắc
Đông
Trường Sơn
Phía Nam
Biển Đông
Phạm vi
Đặc điểm
Dựa vào nội dung phần 2 SGK trang 111 và baỷn ủo, em hãy nêu phạm vi, đặc điểm của từng miền tự nhiên theo nhóm như sau:
Từ Hoành Sơn(180B) trở ra
+ Mùa đông: lạnh, ít mưa, nửa cuối mùa đông có mưa phùn.
+ Mùa hè: nóng, mưa nhiều
Từ Hoành Sơn đến Mũi Dinh
+ Mùa đông: ấm hơn, mưa nhiều.
+ Mùa hè: nóng, mưa ít
Nam Bộ -
Tây Nguyên
+ Không có mùa đông, nóng quanh năm (cận xích đạo)
+ Chia 2 mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô
Vùng biển Việt Nam
Mang tính chất gió mùa nhiệt đới hải dương (nóng ẩm, mưa nhiều)
Nam Trung Bộ (Nha Trang)
Miền Bắc (Sa Pa)
Đình Phanxipăng
Chân núi
Đỉnh núi
Nhöõng nhaân toá naøo laøm cho khí hậu nöôùc ta phaân hoùa maïnh meõ?
1. Tính chất nhiệt đới gió mùa
2. Tính chất đa dạng và thất thường.
a. Tính đa dạng của khí hậu
23023B
8034B
b. Tính chất thất thường
-Nhiệt độ trung bình thay đổi các năm lượng mưa mỗi năm một khác
-Năm rét sớm, năm rét muộn, năm mưa lớn, năm khô hạn, năm bão nhiều, năm bão ít.
Tính chất thất thường của khí hậu nước ta được thể hiện như thế nào?
Tính chất thất thường trong chế độ nhiệt chủ yếu diễn ra ở miền nào?vì sao?
Sự thất thường của khí hậu gây khó khăn gì đối với đời sống của nhân dân ta?
Sản xuất vụ Đông Xuân
Giữ ấm vào mùa Đông
Tổng kết bài
Hãy nêu các đặc điểm chính của khí hậu Việt Nam?
Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa
Tính đa dạng, thất thường
Những nhân tố chủ yếu dẫn đến các đặc điểm trên của khí hậu?
Vị trí địa lí
Đặc điểm địa hình
Hoàn lưu gió mùa
Xem trước bi 32
Sưu tầm một số câu tục ngữ ca dao nói về khí hậu Việt Nam
Bài về nhà:Đọc bài đọc thêm
BÀI HỌC KẾT THÚC
CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ
VÀ CÁC EM HỌC SINH