He than kinh sinh duong

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Văn Cường
Ngày gửi: 08h:31' 21-01-2013
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 140
Số lượt thích: 0 người
CÂU 1 :Chú thích hình 47.1và 47.2,dựa vào những gợi ý cho sẵn.
CÂU 2: Các ý kiến nào sau đây là đúng nhất về cấu tạo của đại não.

Đáp án
A. Chất trắng là các đường thần kinhnối các vùng của vỏ nãovà là trung tâm của các phản xạ có điều kiện.
B. Rãnh đỉnh ngăn cách thuỳ trán và thuỳ chẩm.Rãnh thái dương ngăn cách thùyb đỉnh với thuỳ trán.
C. Chất xám tạo thành vỏ não là trung tâm của các phản xạ có điều kiện.
D. Tácdụng chính của não và khe là chia não thành các thuỳ và các hồi não.
KIỂM TRA BÀI CŨ
1
2
4
3
5
6
7
9
10
11
12
8
Thùy chẩm
Thùy trán
Thùy thái dương
Khe não
Rãnh đỉnh
Khúc cuộn não
Rãnh thái dương
Rãnh liên bán cầu
Thùy đỉnh
Hình 47-1: Não bộ nhìn từ trên
Hình 47-2: Bán cầu não trái
Thùy đỉnh
Thùy chẩm
Thùy trán
DỰA VÀO CHỨC NĂNG:
Hệ thần kinh
Hệ thần kinh sinh dưỡng
Hệ thần kinh vận động
TIẾT 50
BÀI 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG
Rễ sau
Rễ sau
Da

Sừng sau
A. Cung phản xạ vận động
B. Cung phản xạ sinh dưỡng
Rễ trước
Rễ sau
Rễ sau
Hạch thần kinh
Sừng bên
Sừng sau
Da
Ruột

A. Cung phản xạ vận động
B. Cung phản xạ sinh dưỡng
TIẾT 50
BÀI 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG
I. Cung phản xạ sinhdưỡng
II.Cấu tạo của hệ thần kinh sinh dưỡng
III. Chức năng của hệ thần kinh sinh dưỡng
Da
Rễ sau
Sừng bên
Rễ sau
Sừng trước
Hạch giao cảm

Ruột
Hình 48-1: Cung phản xạ
Hình48-2: Cung phản xạ điều hòa hoạt động của tim
Sợi cảm giác
Sợi trước hạch
Sợi sau hạch
Hạch đối giao cảm
Dây phế vị
thụ quan áp lực
Lỗ tuỷ
Sừng sau
Bài 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG
I. Cung phản xạ sinh dưỡng
A. Cung phản xạ vận động
B. Cung phản xạ sinh dưỡng
Trung khu của phản xạ vận động:

Nơron hướng tâm:

Nơron li tâm:

Trung khu px trong TWTK:


Thụ quan:

Tác quan:
Nơron hướng tâm:

Nơron li tâm:

Trung khu px trong TWTK:


Thụ quan:

Tác quan:
Trung khu của phản xạ sinh dưỡng:
CUNG PHẢN XẠ SINH DƯỠNG
CUNG PHẢN XẠ VẬN ĐỘNG
1 nơron liên hệ với TK ở sừng sau
2 nơron tiếp giáp nhau ở hạch
Nơron TG tiếp xúc với nơron trước
hạch.
Các nội quan
Các nội quan(cơ trơn ,cơ tim)
1 nơron liên hệ với TK ở sừng sau
1 nơron đi từ sừng trước đến tác quan
Nơron TG tiếp xúc với nơron VĐ ở
sừng trước.
Da
Cơ vân
Trung ương thần kinh(não bộ và tủy sống.
Sừng bên của tủy sống và trong trụ não.
I. Cung phản xạ sinh dưỡng
Trung khu: Ở sừng bên tủy sống và trụ não
Có hạch thần kinh
→ Điều khiển hoạt động của các cơ quan nội tạng (không theo ý muốn)
Sợi trước hạch
Sợi sau hạch
Chuỗi hạch giao cảm
Trung ương đối giao cảm
Sợi trước hạch
Sợi sau hạch
Hình: phân hệ giao cảm
Hình: phân hệ đối giao cảm
Dựa vào bảng 48-1 và hình , thảo luận 4 phút trình bày sự khác nhau giữa hai phân hệ giao cảm và đối giao cảm?
Các nhân xám ở sừng bên tủy sống(đốt tủy ngực I đến đốt tủy thắt lưng III)
Các nhân xám ở trụ não và đọan cùng tủy sống
Chuỗi hạch nằm gần cột sống ,xa cơ quan phụ trách
Hạch nằm gần cơ quan phụ trách
Sợi trục ngắn
Sợi trục dài
Sợi trục dài
Sợi trục ngắn
II. Cấu tạo của hệ thần kinh sinh dưỡng
Học bảng 48-1 SGK trang 152
- Em có nhận xét gì về chức năng của hai phân hệ giao cảm và đối giao cảm?
Hai phân hệ hoạt động đối lập nhau giúp điều hòa hoạt động của các cơ quan nội tạng.
- Điều đó có ý nghĩa gì đối với đời sống?
Giúp cơ thể tự điều chỉnh → thích nghi với những biến đổi của môi trường.
III. Chức năng của hệ thần kinh sinh dưỡng
Hai phân hệ có tác dụng đối lập nhau, điều khiển, điều hòa hoạt động các cơ quan nội tạng (cơ trơn, cơ tim và các tuyến)
III. Chức năng của hệ thần kinh sinh dưỡng
Bài 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG
Hai phân hệ có tác dụng đối lập nhau, điều khiển, điều hòa hoạt động các cơ quan nội tạng (cơ trơn, cơ tim và các tuyến)
II. Cấu tạo của hệ thần kinh sinh dưỡng
Học bảng 48-1 SGK trang 152
I. Cung phản xạ sinh dưỡng
Trung khu: chất xám ở sừng bên tủy sống và trụ não
→ Điều khiển các cơ quan nội tạng
Có hạch thần kinh
Củng cố
Bài 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG
1) Chuỗi hạch thần kinh của phân hệ giao cảm:
a) Nằm xa cơ quan phụ trách
b) Nằm gần cơ quan phụ trách.
c) Sợi trục của nơron sau hạch ngắn.
d) Sợi trục của nơron trước hạch dài.
Bài 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG
2) Phần ngoại biên của hệ thần kinh sinh dưỡng gồm:
a) Các dây thần kinh và sợi thần kinh.
b) Các dây thần kinh và hạch thần kinh.
c) Các nơron
d) Các hạch thần kinh.
Bài 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG
3) Trung ương của phân hệ giao cảm nằm ở:
a) Chất xám ở đại não.
b) Chất xám thuộc sừng bên tủy sống.
c) Chất xám ở trụ não.
d) Cả b và c
Bài 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG
4) Chức năng của hệ thần kinh sinh dưỡng là:
a) Điều hòa hoạt động các cơ quan nội tạng.
b) Điều khiển các phản xạ có điều kiện.
c) Điều khiển các hoạt động của cơ vân.
d) Cả b và c
ĐÚNG RỒI!
HOAN HÔ
1
2
3
4
SAI RỒI!
TIẾC QUÁ
1
2
3
4
Trung ương
Ngoại biên
Chất xám ở sừng bên
Nhân xám ở trụ não và đoạn cùng tủy sống
Hạch thần kinh
Nơron trướchạch
Nơron sau hạch
Gần cột sống
Xa cột sống
Sợi trục dài
Sợi trục ngắn
Sợi trục dài
Sợi trục ngắn
Phân hệ giao cảm
Phân hệ đối giao cảm
x
x
x
x
x
x
x
x
Dặn dò:
Học bài trong vở và bảng 48-1.
Trả lời các câu hỏi cuối bài.
Xem trước bài 49: “ Cơ quan phân tích thị giác”. Chú ý cấu tạo cầu mắt và cấu tạo màng lưới. Xem trước hình 49-1; 49-2; 49-3.
Sưu tầm tư liệu liên quan đến mắt.
Cảm ơn quý thầy cô và các em học sinh