Giáo án GDCD 9_HKII

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Hồng Vương (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:20' 08-03-2009
Dung lượng: 42.5 KB
Số lượt tải: 58
Số lượt thích: 0 người
Phân phối trương trình
GDCD 8 - Học kỳ II
Năm học 2008 – 2009

Tuần
Bài
Tiết
Tên bài giảng


13
19,20
Phòng chống tệ nạn xã hội

19,20

21
14
21
Phòng chống nhiễm HIV/AIDS


22
15
22
Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.

23
16
23
Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ, tôn trọng tài sản của người khác.

24
17
24
Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản và lợi ích công cộng.

25
18
25
Quyền khiếu lại, tố cáo của công dân

26

26
Kiểm tra 45p

27


Quyền tự do ngôn luận

28,29
20
28,29
Hiến pháp nước CHXHCN VN

30,31

30.31
Pháp luật nước CHXHCN VN

32

32
Thực hành, ngoại khóa: Thực hiện trật tự an toàn giao thông.

33

33
Ôn tập học kỳ II

34

34
Kiểm tra học kỳ II

35

35
Thực hành ngoại khoá các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học

Ngày dạy: Thứ ngày tháng năm 2008
Học kỳ II
GDCD: 8

Tuần 19
Bài 13. Tiết 19: Phòng chống tệ nạn xã hội
I, Mục tiêu cần đạt:
- Học sinh tìm hiểu thế nào là tệ nạn xã hội, tác hại của tệ nạn xã hội, một số quy định cơ bản của pháp luật nước ta về phòng chống tệ nạn xã hội và trách nhiệm của công dân, học sinh trong việc phòng chống tệ nạn xã hội.
- Giáo dục học sinh có ý thức phòng chống tệ nạn xã hội, tích cực ủng hộ chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội.
- Rèn kỹ năng phát hiện, phòng ngừa tệ nạn xã hội.
II. Nội dung cần đạt:
Học sinh hiểu được thế nào là tệ nạn xã hội.
Tác hại của tệ nạn xã hội, nguyên nhân dẫn đến mắc tệ nạn xã hội.
III. Tài liệu và phương tiện:
SGK, SGV, tranh ảnh về tệ nạn xã hội, các số liệu, câu chuyện.
Bảng phụ.
Học sinh soạn bài, chuẩn bị đóng vai.
IV, Tiến trình bài giảng:
ổn định tổ chức, kiểm tra bài cũ.
H1: Hãy kể lại những phẩm chất, chuẩn mực đạo đức em