ke hoach ca nhan am nhac

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Huệ
Ngày gửi: 09h:40' 09-09-2012
Dung lượng: 194.5 KB
Số lượt tải: 136
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS THANH HỒNG
TỔ KHXH
----- &&8&& -----

KẾ HOẠCH CÁ NHÂNHỌ VÀ TÊN : LÊ THỊ HUỆNĂM HỌC 2012 - 2013
TRƯỜNG THCS THANH HỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ: KHXH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hồng, ngày 10 tháng 9 năm 2012
KẾ HOẠCH CÁ NHÂN NĂM HỌC 2012 - 2013

- Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2012 – 2013 của trường THCS Thanh Hồng;
- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 2012 – 2013 của tổ KHXH;
- Căn cứ vào chuyên ngành đào tạo và hoàn cảnh cá nhân,
- Căn cứ vào kết quả năm học 2011-2012 của bộ môn và két quả giảng dạy môn âm nhạc.
Tôi xây dựng kế hoạch hoạt động cá nhân năm học 2012 – 2013 của mình như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1. Nhiệm vụ :
- Giảng dạy môn Âm nhạc khối 6,7,8,9
2. Thuận lợi:
- Nhà trường trang bị tương đối đầy đủ, kịp thời SGK, SGV, cơ sở vật chất cho dạy và học.

- Có chuyên môn vững vàng.
- Là giáo viên trong xã nên có điều kiện gần gũi học sinh và phụ huynh.
- Nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, luôn có tinh thần học hỏi và lòng quyết tâm đạt kết quả cao trong mọi công việc.
- Được BGH quan tâm về mọi mặt.
- Nhà trường đã trang bị kịp thời SGK, SGV và mọi cơ sở vật chất khác như đàn phím điện tử, đài, máy chiếu, máy tính để phục vụ cho việc dạy và học.
- Các em học sinh được học bộ môn này từ bậc tiểu học và phần lớn đều yêu thích bộ môn.
- Phụ huynh đặc biệt quan tâm trong việc giáo dục các em.
3. Khó khăn:
- Mới về trường công tác lên chưa nắm vững được chỉ tiêu đánh giá học sinh trong năm học, còn nhiều bỡ ngỡ trong việc giảng dạy và lên lớp.
- Bên cạnh đó, tôi còn gặp khó khăn trong việc chuẩn bị đồ dùng để ứng dụng CNTT trong dạy học vì không có phòng chức năng, TKB ở các khối lớp lệch trong cả tuần.
- Học sinh lực học chưa đều, một số em chưa chú ý đến việc học tập nên kết quả học tập còn chưa cao.
II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC:
- Thực hiện tốt QĐ 1747 về nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2012 – 2013.
- Giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của nhà giáo, là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.
- Đoàn kết xây dựng tập thể sư phạm vững mạnh.
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Bộ Chính trị gắn liền với việc thực hiện“ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” của ngành. Phấn đấu là tấm gương về tự học để HS noi theo; phát âm đúng chuẩn.
- Thực hiện tốt nội dung chương trình, tích cực đổi mới phương pháp giáo dục, đổi mới kiểm tra đánh giá. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở tất cả các khối lớp.
- Đẩy mạnh viêc bồi dưỡng nâng cao chất lượng giảng dạy. Tăng cường chất lượng mũi nhọn, quan tâm phụ đạo cho học sinh yéu kém, chấm dứt tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp.
- Tích cực tham gia xây dựng Website của trường.
III. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
* Về cá nhân:
- Xếp loại đạo đức : Tốt
- Xếp loại chuyên môn :
Về nhiệm vụ :
- Giảng dạy Âm nhạc khối 6,7,8,9
- Chỉ tiêu về chất lượng giảng dạy:
Khối
Lớp
TS
Học
sinh
Xếp loại
Chuyển
LớpGiỏi
Khá
T. Bình
Yếu
Kém
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%


60
0
0
0
100 %

70
0
0
0
100 %

80
0
0
0
100 %

90
0
0
0
100 %


. Các biện pháp thực hiện
+ Đối với giáo viên: