dua ban do tu duy vao trong phan mon thuong thuc mi thuat 8

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: La Van Lai
Ngày gửi: 08h:49' 30-06-2012
Dung lượng: 27.7 MB
Số lượt tải: 235
Số lượt thích: 0 người


Sơ yếu lí lịchHọ và tên : Nguyễn Đăng Sơn
Ngày, tháng, năm sinh : 16- 11- 1984
Năm vào ngành : 2007
Chức vụ và đơn vị công tác: Giáo viên trường THCS Thanh Cao
Thanh Oai- Hà Nội
Trình độ chuyên môn : Đại học
Bộ môn giảng dạy : Mĩ thuật
Thành tích : Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2010 và năm 2011
Các sáng kiến kinh nghiệm được xét cấp huyện:
- Tạo hứng thú cho học sinh trong giờ vẽ theo mẫu
- Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng vẽ tranh cho học sinh trung học cơ sở

mục lục

Trang bìa………………………………………………………………… Trang
Trang phụ bìa…………………………………………………………………….
Sơ yếu lí lịch……………………………………………………………...……. 1
Mục lục……………………………………………………………………...…. 2
Phần A: Phần mở đầu………………………………………………………...... 4
1. Tên đề tài……………………………………………………………………. 4
2. Lí do chọn đề tài…………………………………………………………… ..4
3. Phương pháp nghiên cứu………………………………………………….....4
4. Mục đích nghiên cứu………………………………………………………. 5
5. Phạm vi và thời gian nghiên cứu…………………………………………… 5
Phần B: Phần nội dung……………………………………………………….. 6
I. Khảo sát thực tế……………………………………………………………. 6
II. Những vấn đề liên quan đến phân môn thường thức mĩ thuật……………..6
1. Những vấn đề cốt lõi của phân môn thường thức mĩ thuật …………………6
1.1. Cơ sở thực tế …………………………………………………………….. 6
2. Những vấn đề liên quan đến phân môn thường thức mĩ thuật…………….. 7
2.1. Đặc điểm của phân môn thường thức mĩ thuật ………………………….. 7
2.2. Những vấn đề cần giải quyết…………………………………………….. 8
III. Những vấn đề và biện pháp cụ thể……………………………………….. 8
1. Vấn đề thứ nhất : Công tác chuẩn bị cần thiết cho bài giảng……………... 8
1.1. Sự chuẩn bị đối với giáo viên …………………………………………… 9
1.1.1. Đối với việc chuẩn bị đồ dùng dạy học của giáo viên………………… 9
1.1.2. Đối với việc chuẩn bị phương pháp giảng dạy của giáo viên…………. 9
1.2. Sự chuẩn bị đối với học sinh ……………………………………………. 11
2. Vấn đề thứ hai: Hướng dẫn học sinh khái quát về sơ đồ tư duy ………….. 11
2.1. Thế nào là sơ đồ tư duy…………………………………………………. 12
2.2. Sơ đồ tư duy có lợi ích gì ………………………………………………. 12
2.3. Cách tạo sơ đồ tư duy ………………………………………………….. 12
3. Vấn đề thứ ba : Hướng dẫn học sinh lớp 8 cách lập sơ đồ tư duy trong phân môn thường thức mĩ thuật………………………………………………….. 14
3.1. Hướng dẫn về bố cục (cách sắp xếp ) …………………………………. 14
3.2. Hướng dẫn học sinh chọn hình vẽ cho phù hợp ……………………… 16
3.3. Hướng dẫn học sinh cách tô màu sơ đồ ……………………………… 17
4. Một số bài vẽ của học sinh trong thời gian thử nghiệm ………………… 18
Phần C. Kết quả …………………………………………………………… 25

Phần D . Phần kết luận …………………………………………………… 27
1. Bài học kinh nghiệm……………………………………………………. 27
2. Điều kiện áp dụng………………………………………………………. 27
3. Những vấn đề còn hạn chế……………………………………………… 27
4. Khuyến nghị ……………………………………………………………. 28
a/ Phần mở đầu
1/ Tên đề tài :
"Đưa bản đồ tư duy vào trong phân môn thường thức mĩ thuật lớp 8"
2/ Lý do chọn đề tài :
Việc kết hợp giáo dục thẩm mỹ cho học sinh trong trường phổ thông sẽ giúp cho học sinh lĩnh hội kiến thức của một số môn học khác như: lịch sử, địa lí, ngữ vă