TRÍCH BIÊN BẢN Vv họp xét chuyển sinh hoạt Đảng

Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Lực (trang riêng)
Ngày gửi: 02h:42' 09-01-2013
Dung lượng: 25.5 KB
Số lượt tải: 231
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


TRÍCH BIÊN BẢN
V/v họp xét chuyển sinh hoạt Đảng

- Vào lúc: .....giờ .... ngày ..... tháng .... năm ........
- Tại: ..................................................................................................................
- Thành phần:....................................................................................................
- Chủ tọa:...................................................
- Thư ký: ...................................................
- Nội dung:
1/ Đ/c ........................................ thông qua Bản tự kiểm cá nhân.
2/ Đ/c ..........................................., bí thư chi bộ nêu lý do chuyển sinh đảng và đóng góp ý kiến cho đ/c ....................................... đã sinh hoạt trong thời gian qua.
3/ Các đ/c Đảng viên trong chi bộ đóng góp ý kiến về ưu, khuyết điểm trong quá trình sinh hoạt tại chi bộ như sau:
* Ưu điểm:
- Bản thân và gia đình chấp hành tốt đường lối của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
- Thực hiện tốt điều lệ đảng, không vi phạm các điều cấm của đảng. Đoàn kết nội bộ, đóng đảng phí đầy đủ.
- Chuyên môn vững vàng, đầu tư chuyên môn và có ý chí vươn lên, luôn học tập và trao dồi chuyên môn.
- Quan hệ tốt với quần chúng, có lối sống lành mạnh giản dị, thương yêu thân thiện với học sinh, giúp đỡ đồng nghiệp khi gặp khó khăn.
* Khuyết điểm:
Chưa thật sự mạnh dạn trong công tác phê bình và tự phê bình.
4/ Ý kiến biểu quyết thống nhất: ...../......đảng viên chính thức, chiếm tỉ lệ:.......%.
Thống nhất chuyển sinh hoạt Đảng cho đ/c .............................................. theo đơn.

Buổi họp kết thúc lúc ........ giờ 00 cùng ngày.

CHỦ TỌA THƯ KÝ