TRÍCH BIÊN BẢN Vv họp xét chuyển sinh hoạt Đảng

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Lực (trang riêng)
Ngày gửi: 02h:42' 09-01-2013
Dung lượng: 25.5 KB
Số lượt tải: 266
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


TRÍCH BIÊN BẢN
V/v họp xét chuyển sinh hoạt Đảng

- Vào lúc: .....giờ .... ngày ..... tháng .... năm ........
- Tại: ..................................................................................................................
- Thành phần:....................................................................................................
- Chủ tọa:...................................................
- Thư ký: ...................................................
- Nội dung:
1/ Đ/c ........................................ thông qua Bản tự kiểm cá nhân.
2/ Đ/c ..........................................., bí thư chi bộ nêu lý do chuyển sinh đảng và đóng góp ý kiến cho đ/c ....................................... đã sinh hoạt trong thời gian qua.
3/ Các đ/c Đảng viên trong chi bộ đóng góp ý kiến về ưu, khuyết điểm trong quá trình sinh hoạt tại chi bộ như sau:
* Ưu điểm:
- Bản thân và gia đình chấp hành tốt đường lối của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
- Thực hiện tốt điều lệ đảng, không vi phạm các điều cấm của đảng. Đoàn kết nội bộ, đóng đảng phí đầy đủ.
- Chuyên môn vững vàng, đầu tư chuyên môn và có ý chí vươn lên, luôn học tập và trao dồi chuyên môn.
- Quan hệ tốt với quần chúng, có lối sống lành mạnh giản dị, thương yêu thân thiện với học sinh, giúp đỡ đồng nghiệp khi gặp khó khăn.
* Khuyết điểm:
Chưa thật sự mạnh dạn trong công tác phê bình và tự phê bình.
4/ Ý kiến biểu quyết thống nhất: ...../......đảng viên chính thức, chiếm tỉ lệ:.......%.
Thống nhất chuyển sinh hoạt Đảng cho đ/c .............................................. theo đơn.

Buổi họp kết thúc lúc ........ giờ 00 cùng ngày.

CHỦ TỌA THƯ KÝ