Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thi Kim Thoa
  Giới tính Nữ
  Email thoanguyen1185@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thái Phiên
  Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 6243 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Minh Soạn
  Giới tính Nam
  Email minhsoan9999@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thái Phiên
  Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 8894 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Võ Thị Thanh Lan
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thái Phiên
  Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Địa Lý
  Điểm số 72886 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Hiền
  Giới tính Nữ
  Email hientptk@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thái Phiên
  Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 392 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Sáu
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thái Phiên
  Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 13117 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trương Thị Diệu Hiền
  Giới tính Nữ
  Email hienngocabc@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thái Phiên
  Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Bùi Thanh Dư
  Giới tính Nam
  Email Thanhdu@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thái Phiên
  Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 1881 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trương Thị Thanh Thảo
  Giới tính Nữ
  Email thaoquynh02@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thái Phiên
  Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đinh Thế Nam
  Giới tính Nam
  Email thenam63@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thái Phiên
  Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Lịch sử
  Điểm số 228442 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thi Ngọc Oanh
  Giới tính Nữ
  Email ngocoanhtp72@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thái Phiên
  Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 30145 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Võ Thị Tuyết Nhung
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thái Phiên
  Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 385 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Yến
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thái Phiên
  Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Âm nhạc
  Điểm số 2307 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Minh Soạn
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thái Phiên
  Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 1624 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Minh Tự
  Giới tính Nam
  Email nmtthaiphien@gmail.com
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Thái Phiên
  Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Điểm số 102 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trương Thị Diệu Hiền
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thái Phiên
  Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 21427 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Tấn Vọng
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thái Phiên
  Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Võ Thị Thanh Lan
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thái Phiên
  Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Địa Lý
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Phan Thiện Dương
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thái Phiên
  Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Âm nhạc
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thành Lân
  Giới tính Nam
  Email thanhlantp76@gmail.com
  Website http://violet.vn/thanhlantp76
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thái Phiên
  Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 44496 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Hồ Thị Đông
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thái Phiên
  Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Mỹ thuật
  Điểm số 28755 (Xem chi tiết)

  HƯỚNG NGHIỆP