Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • lượt truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên
  Danh sách đầy đủ | Danh sách rút gọn

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thi Ngọc Oanh
  Giới tính Nữ
  Email ngocoanhtp72@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thái Phiên
  Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 16815 (Xem chi tiết)

  6289830
  Họ và tên Trương Thị Diệu Hiền
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thái Phiên
  Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 17872 (Xem chi tiết)

  6298164
  Họ và tên Trương Thị Diệu Hiền
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thái Phiên
  Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 3592 (Xem chi tiết)

  6324789
  Họ và tên Nguyễn Minh Tự
  Giới tính Nam
  Email nmtthaiphien@gmail.com
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Thái Phiên
  Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Điểm số 99 (Xem chi tiết)

  6310169
  Họ và tên Phan Thiện Dương
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thái Phiên
  Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Âm nhạc
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  6321571
  Họ và tên Nguyễn Tấn Vọng
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thái Phiên
  Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  3734063
  Họ và tên Trần Anh Hải
  Giới tính Nam
  Email trananhhaitamky@yahoo.com
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Thái Phiên
  Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Điểm số 289 (Xem chi tiết)

  3790571
  Họ và tên Đinh Thế Nam
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thái Phiên
  Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Địa Lý
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  3795521
  Họ và tên Thái Hồng Thống
  Giới tính Nam
  Email thaihongthong@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thái Phiên
  Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 2786 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Tố Trinh
  Giới tính Nữ
  Email TRINHTRAN@GMAIL.COM
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thái Phiên
  Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Âm nhạc
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)

  6307422
  Họ và tên Nguyễn Thành Lân
  Giới tính Nam
  Email thanhlantp76@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thái Phiên
  Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 35988 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Minh Hiền
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thái Phiên
  Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 1069 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Minh
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Thái Phiên
  Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Điểm số 99 (Xem chi tiết)

  6295535
  Họ và tên Trần Thị Thúy Diễm
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thái Phiên
  Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 3188 (Xem chi tiết)

  6295739
  Họ và tên Trương Thị Mỹ Liên
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thái Phiên
  Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 4218 (Xem chi tiết)

  6305264
  Họ và tên Nguyễn Văn Bền
  Giới tính Nam
  Email ben83925@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thái Phiên
  Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 6548 (Xem chi tiết)

  5536453
  Họ và tên Nguyễn Thị Thu Hằng
  Giới tính Nữ
  Email ngannguyen1988@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thái Phiên
  Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  6309603
  Họ và tên Hồ Thị Đông
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thái Phiên
  Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Mỹ thuật
  Điểm số 19492 (Xem chi tiết)

  6297284
  Họ và tên Nguyễn Thị Hà
  Giới tính Nữ
  Email nguyenthihatp80@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thái Phiên
  Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 2935 (Xem chi tiết)

  6295718
  Họ và tên Huỳnh Thị Bích Thuận
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thái Phiên
  Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Địa Lý
  Điểm số 1494 (Xem chi tiết)

  HƯỚNG NGHIỆP