Kế hoạch BDTXGV năm học 2012-2013 của Trường

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Thanh Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:47' 26-11-2012
Dung lượng: 38.5 KB
Số lượt tải: 88
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD- ĐT TP. HÀ TĨNH
TRƯỜNG THCS THẠCH LINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TP. Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 11 năm 2012

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN THCS
NĂM HỌC 2012-2013


Tháng 11/2012:
- Triển khai học tập quán triệt thông tư 26/TT- BGDĐT ngày 10/7/2012 của BGD&ĐT về việc ban hành quy chế BDTX cho GV mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 8/8/2011 của BGD&ĐT về việc ban hành chương trình BDTX giáo viên THCS;
- Quán triệt tinh thần công văn số 303/PGDĐT-BDTX ngày 15/11/2012 về việc hướng dẫn thực hiện BDTX cho bậc học của Phòng GD-ĐT Thành phố Hà Tĩnh.
- Tổ chức triển khai tại các tổ chuyên môn: thảo luận, rà soát chương trình nội dung tự chọn, vạch kế hoạch BDTX của tổ, cá nhân.
- Tổ chức cho giáo viên đăng ký nội dung 3 trong chương trình BDTX(khối kiến thức tự chọn)
- Tổ chức cho giáo viên đăng kí tài liệu BDTX, tổng hợp số liệu gửi Phòng GD.
- Tham gia BDTX theo kế hoạch của Phòng GD.
- Tổ chức BDTX theo các hình thức: sinh hoạt chuyên đề, thao giảng, dạy thể nghiệm...
Tháng 12/2012:
- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTXGVTHCS của trường, tổ chuyên môn, giáo viên.
- Duyệt kế hoạch BDTX của tổ chuyên môn, giáo viên.
- Triển khai học BDTX theo chương trình, nội dung tự chọn.
- Tham gia BDTX theo kế hoạch của Phòng GD.
- Tổ chức BDTX theo các hình thức: sinh hoạt chuyên đề, dạy thể nghiệm,câu lạc bộ...
Tháng 1/2013:
- Trình kế hoạch BDTXGVTHCS của trường, tổ chuyên môn, giáo viên lên Phòng GD Thành phố phê duyệt.
- Tiếp tục triển khai học BDTX theo chương trình, nội dung tự chọn.
- Tiếp tục tham gia BDTX theo kế hoạch của Phòng GD.
- Tổ chức BDTX theo các hình thức: sinh hoạt chuyên đề, dạy thể nghiệm...
- Kiểm tra hồ sơ BDTX của tổ, giáo viên.
Tháng 2/2013:
- Tiếp tục triển khai học BDTX theo chương trình, nội dung tự chọn.
- Tiếp tục tham gia BDTX theo kế hoạch của Phòng GD.
- Tổ chức BDTX theo các hình thức: sinh hoạt chuyên đề, thao giảng, dạy thể nghiệm...
- Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác BDTXGV.
Tháng 3/2013:
- Tiếp tục triển khai học BDTX theo chương trình, nội dung tự chọn.
- Tiếp tục tham gia BDTX theo kế hoạch của Phòng GD.
- Tổ chức BDTX theo các hình thức: sinh hoạt chuyên đề, thao giảng, dạy thể nghiệm...
- Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác BDTXGV.
Tháng 4/2013:
- Tiếp tục triển khai học BDTX theo chương trình, nội dung tự chọn.
- Tiếp tục tham gia BDTX theo kế hoạch của Phòng GD.
- Tổ chức BDTX theo các hình thức: sinh hoạt chuyên đề, thao giảng, dạy thể nghiệm...
- Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác BDTXGV.
- Lên phương án đánh giá, xếp loại kết quả BDTX.
Tháng 5/2013:
- Kiểm tra, đánh giá xếp loại BDTX.
- Tổ hợp kết quả kiểm tra, đánh giá xếp loại BDTXGV.
- Tham gia kiểm tra, đánh giá kiến thức BDTXGV- nội dung 1 và 2 theo kế hoạch của Phòng.
Tháng 6/2013:
Hoàn thành hồ sơ, số liệu tổng hợp kết quả BDTXGV.

Mẫu kế hoạch của tổ, giáo viên:

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN THCS
NĂM HỌC 2012-2013

Mục tiêu
Nội dung
Hình thức
Thời gian thực hiện

 - Nắm được quy chế và chương trình BDTXGV THCS.
- Tham gia học tập thông tư 26/TT- BGDĐT ngày 10/7/2012 của BGD&ĐT về việc ban hành quy chế BDTX cho GV THCS; thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 8/8/2011 của BGD&ĐT về việc ban hành chương trình BDTX giáo viên THCS.
 Tập trung


 21/11/2012....