Tiết 10: Vẽ tranh đề tài lễ hội (lớp 9)

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Anh Kiệt (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:28' 16-01-2009
Dung lượng: 29.0 MB
Số lượt tải: 991
Số lượt thích: 0 người
30.11
08
Tiết 10
Vẽ tranh đề tài:
I) TÌM
VÀ CHỌN
NỘI DUNG
ĐỀ TÀI:
(Đọc
thông tin SGK)
Tiết 10
Vẽ tranh đề tài:
Lễ hội Chùa Hương
Lễ hội đánh đu
Hội giỗ Quang Trung
Múa lân ngày Tết
Lễ hội Cồng chiêng
Lễ hội chọi trâu
Một số
hình ảnh
lễ hội
Tiết 10
Vẽ tranh đề tài:
Lễ hội Chùa Hương
Lễ hội đánh đu
Hội giỗ Quang Trung
Múa lân ngày Tết
Lễ hội Cồng chiêng
Lễ hội chọi trâu
I) TÌM VÀ CHỌN
NỘI DUNG ĐỀ TÀI:
Tiết 10
Vẽ tranh đề tài:
II) CÁCH VẼ TRANH:
VD1: Vẽ tranh
LỄ HỘI ĐÁNH ĐU
Em có thể nhắc lại
cách vẽ tranh gồm các bước nào?
Chọn hình ảnh phù hợp nội dung.
Tìm bố cục (mảng chính, phụ).
Vẽ hình.
Vẽ màu.
Tiết 10
Vẽ tranh đề tài:
I) TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI:
II) CÁCH VẼ TRANH:
2. Phác mảng chính, phụ
1. Chọn hình ảnh phù hợp nội dung
3. Vẽ hình
4. Vẽ màu
Tiết 10
Vẽ tranh đề tài:
VD1:
Vẽ tranh
LỄ HỘI
ĐÁNH ĐU
Tiết 10
Vẽ tranh đề tài:
VD2: Vẽ tranh LỄ HỘI ĐẤU VẬT

Tiết 10
Vẽ tranh đề tài:
I) TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI:
II) CÁCH VẼ TRANH:
III) THỰC HÀNH:
IV) ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ:
V? 1 b?c tranh v? d? ti l? h?i trờn kh? gi?y A4
Lễ cưới xin
Tết cổ truyền
Múa lân ngày Tết
Đánh
đu
Hội làng
Đấu vật
MỘT SỐ TRANH LỄ HỘI CỦA HỌC SINH
- Hoàn chỉnh bài vẽ tranh lễ hội.
Chuẩn bị bài sau: Vẽ trang trí – TRANG TRÍ HỘI TRƯỜNG.
Các em trả lời các câu hỏi sau:
1) Hội trường bao gồm thành phần nào?
2) Trường ta có hội trường không? Nếu có thì là ở nơi nào?
3) Cách trang trí hội trường?

Tiết 10
Vẽ tranh đề tài:
I) TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI:
II) CÁCH VẼ TRANH:
III) THỰC HÀNH:
IV) ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ:
V) DẶN DÒ:
V? 1 b?c tranh v? d? ti l? h?i trờn kh? gi?y A4