Hướng dẫn cài đặt VEMIS

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thiều Quang Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:24' 05-04-2012
Dung lượng: 7.3 MB
Số lượt tải: 197
Số lượt thích: 0 người
THCS Sốp Cộp
1
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT SỬ DỤNG
HỆ THỐNG VEMIS
Thành phố Hồ Chí Minh, 13-15/03/2010
THCS Sốp Cộp
2
1. KIỂM TRA CẤU HÌNH MÁY TÍNH VÀ CÁC HỆ ĐIỀU HÀNH
1.1 Yêu cầu về cấu hình
1.2 Cách kiểm tra cấu hình máy tính
1.3 Bảo toàn dữ liệu
2. THIẾT LẬP THAM SỐ CHO CÁC HỆ ĐIỀU HÀNH
2.2 Hệ điều hành Windows 7
2.3 Hệ điều hành WinVista
3. CÀI ĐẶT VEMIS
3.1 Máy tính chưa cài VEMIS, PIMS, EMIS
3.1.1 Cài VEMIS (Giới thiệu CD)
3.1.2 Cài SQL Server Managment Studio Express
3.2 Máy đã cài VEMIS, PIMS, EMIS hoặc SQL 2005
3.2.1 Sao lưu Dl VEMIS, PEMIS
3.2.2 Gỡ bỏ:
- CSDL trong SQL 2005,
- VEMIS khỏi hệ điều hành
3.2.2 Cài VEMIS (không cài SQL 2005)
THCS Sốp Cộp
3
4. KHẮC PHỤC LỖI TRONG QUÁ TRÌNH CÀI ĐẶT
4.1 Khắc phục lỗi cài SQL Server Managment Studio Express
4.2 Khắc phục lỗi cài VEMIS
5. CÀI ĐẶT TIỆN ÍCH
5.1 Cài đặt và sử dụng Ccleaner
5.2. Sử dụng và cài Teamviewer 5
5.3 Khắc phục Teamviewer hạn chế thờ gian
6. GIỚI THIỆU CÁC TRANG THÔNG TIN CỦA SREM
5.2. HTTP://SREM.COM.VN
5.3 HTTP://DAOTAO.SREM.COM.VN
7. THIẾT LẬP HỆ THỐNG DANH MỤC CHO VEMIS
7.1 Thiết lập danh mục hệ thống VEMIS
7.2 Sao lưu danh mục hệ thống,cung cấp cho các máy
7.3 Phục hồi danh mục VEMIS cho các máy
THCS Sốp Cộp
4
1. YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ HỆ ĐIỀU HÀNH:
1.1 Cấu hình của máy:
Phân vùng hệ điều hành dung lượng còn trống từ 1-2GB: 512MB-RAM, Bộ vi sử lý: >=1.5Ghz
1.2 Hệ điều hành: Windows XP2, windows7, winvista (Lưu ý phải thiết lập cho hệ điều hành windows7 và winvista)
2. BẢO TOÀN DỮ LIỆU CỦA CÁC PHẦN MỀN CÀI TRÊN MÁY (Sao lưu CSDL của các ứng dụng)
3. CÁC BƯỚC CÀI ĐẶT
3.1 Cài VEMIS trên trang huongdansudung.htm 3.1.1 Cài VEMIS bằng cách chọn vào mục 1.Cài đặt; chọn 1.1 Cài VEMIS
3.1.2 Cài SQL Server Managemnet Studio Express nếu cài VEMIS lần đầu hoặc chưa cài SQL Server Studio.

THCS Sốp Cộp
5
1.2 Cài SQL Server Management Studio Express:
- Chọn Mục a: cho windows XP2, windows7, winvista -32 bit
- Chọn Mục b: cho windows XP2, windows7, winvista -64 bit

THCS Sốp Cộp
6
CÁCH KHẮC PHỤC LỖI KHI CÀI ĐẶT VEMIS TRÊN WINDOWS 7.0
THCS Sốp Cộp
7
Bước 1: Click chuột vào Start chọn Control Panel
THCS Sốp Cộp
8
Chọn User Accounts and Family Safety
THCS Sốp Cộp
9
Chọn
User Accounts
THCS Sốp Cộp
10
Chọn Turn Account Control on or off
THCS Sốp Cộp
11
Kéo Never notify xuống mức thấp
Sau đó chọn OK
THCS Sốp Cộp
12
Chọn khởi động lại máy tính
THCS Sốp Cộp
13
KIỂM TRA CẤU HÌNH MÁY TÍNH
THCS Sốp Cộp
14
CÁCH KHẮC PHỤC LỖI KHI CÀI ĐẶT VEMIS TRÊN WINDOWS VISTA
THCS Sốp Cộp
15
Bước 1: Click chuột vào Start chọn Control Panel
THCS Sốp Cộp
16
Chọn User Accounts
THCS Sốp Cộp
17
Chọn
Turn User Account Control on or off
THCS Sốp Cộp
18
THCS Sốp Cộp
19
Bỏ đánh đấu chọn
Nhấn nút OK
THCS Sốp Cộp
20
B1 – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CD CHƯƠNG TRÌNH VEMIS
THCS Sốp Cộp
21
B1 - Chạy file Huongdansudung.htm trên đĩa CD
Mở đĩa CD
THCS Sốp Cộp
22
B1 - Chạy file Huongdansudung.htm trên đĩa CD
Mở đĩa CD
THCS Sốp Cộp
23
B1 - Chạy file Huongdansudung.htm trên đĩa CD
THCS Sốp Cộp
24
B1 - Chạy file Huongdansudung.htm trên đĩa CD
THCS Sốp Cộp
25
B1 - Chạy file Huongdansudung.htm trên đĩa CD
THCS Sốp Cộp
26
B1 - Chạy file Huongdansudung.htm trên đĩa CD
THCS Sốp Cộp
27
B1 - Chạy file Huongdansudung.htm trên đĩa CD
THCS Sốp Cộp
28
THCS Sốp Cộp
29
THCS Sốp Cộp
30
THCS Sốp Cộp
31
THCS Sốp Cộp
32
THCS Sốp Cộp
33
CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH VEMIS
THCS Sốp Cộp
34
B3 - Nhấn nút Accept để chọn cài đặt .Net Framwork 2.0
THCS Sốp Cộp
35
B4 - Nhấn nút Accept để chọn cài đặt Crystal Reports
THCS Sốp Cộp
36
B5 - Nhấn nút Accept để chọn cài đặt SQL Server 2005 Express
THCS Sốp Cộp
37
B6 - Chương trình tự động cài đặt 03 chương trình :
- .Net Framwork 2.0
- Crystal Reports
- SQL Server 2005 Express
THCS Sốp Cộp
38
B7 - Màn hình xuất hiện, Chọn nút Next >
THCS Sốp Cộp
39
B9 - Màn hình xuất hiện, Chọn nút Next >
THCS Sốp Cộp
40
B11 - Màn hình xuất hiện, chọn nút Close
THCS Sốp Cộp
41
THCS Sốp Cộp
42
THCS Sốp Cộp
43
THCS Sốp Cộp
44
ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG CSDL CỦA PEMIS
THCS Sốp Cộp
45
NHẬP BỔ SUNG ĐIỂM CHO CÁC NĂM HỌC TRƯỚC
THCS Sốp Cộp
46
THCS Sốp Cộp
47
THCS Sốp Cộp
48
THCS Sốp Cộp
49
Click vào nút Next
THCS Sốp Cộp
50
Bước 2 : Click vào nút Next để tiếp tục
Bước 1 : Click vào nút I accept the terms...
THCS Sốp Cộp
51
Bước 1 : Nhập thông tin tên và đơn vị.
Bước 2 : Click vào nút Next để tiếp tục
THCS Sốp Cộp
52
Click vào nút Next để tiếp tục
THCS Sốp Cộp
53
Click vào nút Install để tiến hành cài đặt
Click vào nút Finish để hoàn thành chương trình cài đặt
THCS Sốp Cộp
54
Click vào Connect để đăng nhập vào chương trình SQL Server Management Studio Express
THCS Sốp Cộp
55
HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC LỖI CÀI
SQL Server Management Studio Express
THCS Sốp Cộp
56
THCS Sốp Cộp
57
THCS Sốp Cộp
58
Click vào nút Next
THCS Sốp Cộp
59
Bước 2 : Click vào nút Next để tiếp tục
Bước 1 : Click vào nút I accept the terms...
THCS Sốp Cộp
60
Bước 1 : Nhập thông tin tên và đơn vị.
Bước 2 : Click vào nút Next để tiếp tục
THCS Sốp Cộp
61
Click vào nút Install để cài đặt
THCS Sốp Cộp
62
HƯỚNG DẪN GỠ BỎ VÀ CÀI ĐẶT LẠI VEMIS
* Chú ý: Trước khi cài đặt người sử dụng dùng chức năng sao lưu dữ liệu (phần này được giới thiệu khi khai thác chương trình)
* Quy trình cài đặt lại gồm 3 bước:
- Bước 1: Xóa các cơ sở dữ liệu trong SQL
- Bước 2: Gỡ bỏ chương trình đã cài đặt
- Bước 3: Xóa thư mục chương trình trên đĩa

THCS Sốp Cộp
63
Click vào nút Finish để hoàn thành cài đặt.
THCS Sốp Cộp
64
Bước 1: Xóa các cơ sở dữ liệu của VEMIS trong SQL
- Chạy file DeleteVEMIS.bat trong thư mục DeleteVEMIS
THCS Sốp Cộp
65
Bước 1: Xóa các cơ sở dữ liệu của VEMIS trong SQL
- Chạy file DeleteVEMIS.bat trong thư mục DeleteVEMIS
THCS Sốp Cộp
66
Bước 2: Gỡ bỏ chương trình
Chọn StartControl PanelAdd or Remove Programs
THCS Sốp Cộp
67
Khi đó trên màn hình xuất hiện giao diện như sau:
- Chọn mục VEMIS
- Chọn REMOVE - Chọn Yes
THCS Sốp Cộp
68
Bước 3: Xóa thư mục chương trình trên đĩa
- Chọn My Computer - Nhấn phím Delete
- Chọn C:VEMIS - Chọn Yes
THCS Sốp Cộp
69
THCS Sốp Cộp
70
THCS Sốp Cộp
71
THIẾT LẬP THAM SỐ HỆ THỐNG
THCS Sốp Cộp
72
THCS Sốp Cộp
73
THCS Sốp Cộp
74
THCS Sốp Cộp
75
THCS Sốp Cộp
76
Chọn huyện
THCS Sốp Cộp
77
THCS Sốp Cộp
78
THCS Sốp Cộp
79
THCS Sốp Cộp
80
THAM SỐ CHO NĂM HỌC
THCS Sốp Cộp
81
THCS Sốp Cộp
82
B1 : Chọn các thông tin về năm học hiện thời, Học kì, Điểm lớn nhất
B2 : Click nút Đồng ý
THCS Sốp Cộp
83
THCS Sốp Cộp
84
THCS Sốp Cộp
85
THCS Sốp Cộp
86
THCS Sốp Cộp
87
THCS Sốp Cộp
88
THCS Sốp Cộp
89
HƯỚNG DẪN KHẮC LỖI VEMIS
1. LỖI CÀI ĐẶT
2. LỖI CHƯƠNG TRÌNH
3. NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN LỖI
4. CÁCH KHẮC PHỤC
THCS Sốp Cộp
90
THCS Sốp Cộp
91
THCS Sốp Cộp
92
THCS Sốp Cộp
93
THCS Sốp Cộp
94
THCS Sốp Cộp
95
THCS Sốp Cộp
96
THCS Sốp Cộp
97
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN !
NSD LƯU Ý TÀI LiỆU NÀY PHÙ HỢP VỚI PHIÊN BẢN HiỆN TẠI NHỮNG PHIÊN BẢN CÀI ĐẶT VỀ SAU CÓ THỂ KHÔNG PHÙ HỢP MỘT TRONG CÁC BƯỚC TRÌNH BÀY NHƯ TRÊN.