Giai tri

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Hữu Hùng)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Điểm báo hàng ngày

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Xuân Thành
  Giới tính Nam
  Email Thanhnx.thtcdquangtrung.nl@thanhhoa.edu.vn
  Website http://violet.vn/tthtcdquangtrung
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Quang Trung
  Quận/huyện Huyện Ngọc Lặc
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Chuyên môn Toán học, Vật lý
  Điểm số 316 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Xuân Thành
  Giới tính Nam
  Email Thanhbom222@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Quang Trung
  Quận/huyện Huyện Ngọc Lặc
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Chuyên môn Toán học, Vật lý
  Điểm số 99 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Phạm Minh Tùng
  Giới tính Nam
  Email staythesame712@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Quang Trung
  Quận/huyện Huyện Ngọc Lặc
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 7218 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Phuọng
  Giới tính Nữ
  Email ntphuong820@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Quang Trung
  Quận/huyện Huyện Ngọc Lặc
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL
  Điểm số 1504 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Phượng
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/tuanphuong28
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Quang Trung
  Quận/huyện Huyện Ngọc Lặc
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử
  Điểm số 8228 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên ThS. Lê Thị Vân Hằng
  Giới tính Nữ
  Email hangan79@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Quang Trung
  Quận/huyện Huyện Ngọc Lặc
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử
  Điểm số 237 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Thuỳ
  Giới tính Nữ
  Email minhthuynt.nguyn1@gmai.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Quang Trung
  Quận/huyện Huyện Ngọc Lặc
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Thuỳ
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Quang Trung
  Quận/huyện Huyện Ngọc Lặc
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Văn Chương
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Quang Trung
  Quận/huyện Huyện Ngọc Lặc
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Xuân Thành
  Giới tính Nam
  Email thanh22277@yahoo.com.vn
  Website http://violet.vn/thanhbom222
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Quang Trung
  Quận/huyện Huyện Ngọc Lặc
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Chuyên môn Toán học, Vật lý
  Điểm số 73 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Quang Hoà
  Giới tính Nam
  Email nguyenqhoa.c2qt@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Quang Trung
  Quận/huyện Huyện Ngọc Lặc
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Tin học, Địa Lý, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL
  Điểm số 1271 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Thị Thuỷ
  Giới tính Nữ
  Email thuychungmd@gmail.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Quang Trung
  Quận/huyện Huyện Ngọc Lặc
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 19654 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Xuân Dũng
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Quang Trung
  Quận/huyện Huyện Ngọc Lặc
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Chuyên môn Toán học, Hóa học, Công nghệ, Mỹ thuật, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
  Điểm số 84 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Cao Thi Ha
  Giới tính Nữ
  Email caoha83@ymail.com
  Website http://violet.vn/caoha83
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Quang Trung
  Quận/huyện Huyện Ngọc Lặc
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 81 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Văn Hoàng
  Giới tính Nam
  Email sonha200@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Quang Trung
  Quận/huyện Huyện Ngọc Lặc
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Chuyên môn Sinh học, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL
  Điểm số 87 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Hữu Hùng
  Giới tính Nữ
  Email hungduc756@gmail.com
  Website http://violet.vn/lopbdcbql_thcs_k23
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Quang Trung
  Quận/huyện Huyện Ngọc Lặc
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Hân
  Giới tính Nữ
  Email huyendieu756@gmail.com
  Website http://violet.vn/diendandayhocgdcdthanhhoa
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Quang Trung
  Quận/huyện Huyện Ngọc Lặc
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 291 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Phạm Văn Hùng
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/minhhungnl
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Quang Trung
  Quận/huyện Huyện Ngọc Lặc
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Chuyên môn Toán học, Vật lý, Tin học
  Điểm số 123 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Văn Nguyện
  Giới tính Nam
  Email nguyenminh_qt1976@yahoo.com.vn
  Website http://violet.vn/minhnguyenqt76
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Quang Trung
  Quận/huyện Huyện Ngọc Lặc
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Điểm số 14890 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Hữu Hùng
  Giới tính Nam
  Email hunghan_qt@yahoo.com
  Website http://violet.vn/hungduc756
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Quang Trung
  Quận/huyện Huyện Ngọc Lặc
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Điểm số 4620 (Xem chi tiết)

  Mỗi ngày một niềm vui