Mẫu đơn xin xét chuyển ngạch công chức viên chức

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Văn Dũng (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:11' 30-03-2011
Dung lượng: 14.8 KB
Số lượt tải: 1053
Số lượt thích: 0 người

Phòng gd & đt khoái châu
Trường tiểu học dạ trạch
----------------
Số 07/CV – V/việc đề nghị xét
chuyển loại viên chức
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Dạ Trạch, ngày 5 tháng 11 năm 2010

Tờ trình
V/v đề nghị xét chuyển loại viên chức năm 2010

Kính gửi : -Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên
- Phòng Nội vụ – TBLĐ huyện Khoái Châu
- Phòng Giáo dục huyện Khoái Châu.
- Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại viên chức;
- Thực hiện công văn số 428/snv-TCCC ngày 27/10/2010 của Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên về việc xét chuyển loại viên chức năm 2010 trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước của tỉnh;
- Căn cứ biên bản Hội nghị xét duyệt chuyển loại viên chức của trường Tiểu học Dạ Trạch ngày 5/11/2010
Căn cứ hồ sơ, tiêu chuẩn của CBGV đề nghị chuyển loại viên chức, hội đồng xét chuyển loại viên chức trường TH Dạ Trạch dã xem xét toàn bộ hồ sơ đề nghị. Sau khi đối chiếu với tiêu chuẩn và việc bố trí sắp xếp công việc phù hợp với trình độ và chuyên môn được đào tạo; hội đồng xét duyệt nhà trường đã nhất trí xét duyệt chuyển loại viên chức cho 03 đồng chí được chuyển sang viên chức loại A1.
(Có danh sách 03 đồng chí kèm theo)
Vậy trường Tiểu học Dạ Trạch lập tờ trình kính gửi các cấp có thẩm quyền duyệt kết quả xét chuyển loại 03 viên chức của trường theo quy định hiện hành. Hiệu trưởng


Phòng gd & đt khoái châu
Trường tiểu học dạ trạch
----------------

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------- ( ( ( -----------

Dạ Trạch, ngày 5 tháng 11 năm 2010


Biên bản
Họp hội đồng xét chuyển loại viên chức
-------------------------------------------
I- Thời gian: 7 giờ ngày 5 tháng 11 năm 2010.
II- Địa điểm: Trường Tiểu học Dạ Trạch.
Iii – Thành phần
Bà Đỗ Hồng Hà
Hiệu trưởng
Chủ tịch Hội đồng

Bà Ngô Thị Kiều Anh
CTCĐ
Uỷ viên

Bà An Thị Thắng
Phó hiệu trưởng
Uỷ viên

Bà Đàm Thị Hương
Tổ trưởng lớp 1
Uỷ viên

Bà Nguyễn Thị Quế
Tổ trưởng 2 +3
Uỷ viên

Bà Nguyễn Thị Hướng
Tổ trưởng 4 + 5
Uỷ viên

Bà Lê Thị Đảm
 Giáo Viên
Thư ký hội đồng

Iv – Nội dung:
1) Bà Đỗ Hồng Hà - Chủ tịch hội đồng thông qua:
- Công văn số 428/SNV – TCCC ngày 27 tháng 10 năm 2010 của Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên về việc xét chuyển loại viên chức năm 2010 trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước của Tỉnh.
- Bản cơ cấu viên chức của đơn vị.
2) Hội đồng tiến hành xét quá trình công tác của các đồng chí có tên trong danh sách và đối chiếu các hồ sơ đề nghị chuyển loại viên chức của 3 đồng chí:
1. Đ/c An Thị Thắng
2.Đ/c Nguyễn Thị Hương
3. Đ/c Nguyễn Thị Thơ