No_photof
Họ và tên Nguyễn Khoa Anh Thư
Giới tính Nữ
Email anhthukhoa@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phú Thượng
Quận/huyện Huyện Phú Vang
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 86 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Lương Thanh Hùng
Giới tính Nam
Email hungluongthanh@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phú Thượng
Quận/huyện Huyện Phú Vang
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Triệu Quang Thành
Giới tính Nam
Email trieuquang112@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phú Thượng
Quận/huyện Huyện Phú Vang
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Lịch sử
Điểm số 76 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trần Đại Dũng
Giới tính Nam
Email ddaijdung@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phú Thượng
Quận/huyện Huyện Phú Vang
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Phúc Kim Khánh
Giới tính Nữ
Email npkimkhanh1979@yahoo.com
Website http://violet.vn/npkimkhanh
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phú Thượng
Quận/huyện Huyện Phú Vang
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Tin học
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Chánh Trí
Giới tính Nam
Email nganthuong77@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phú Thượng
Quận/huyện Huyện Phú Vang
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 81 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Bảo Quyên
Giới tính Nữ
Email ntbquyen@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phú Thượng
Quận/huyện Huyện Phú Vang
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn GDCD - GDNGLL
Điểm số 89 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Hối
Giới tính Nam
Email hoi.01.54@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phú Thượng
Quận/huyện Huyện Phú Vang
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Toán học
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Tùng
Giới tính Nam
Email tung01.com@gmail.com
Website http://violet.vn/tung1956
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phú Thượng
Quận/huyện Huyện Phú Vang
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Toán học
Điểm số 1480 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Dương Thị Ái Phương
Giới tính Nữ
Email dduongthiaiphuong@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phú Thượng
Quận/huyện Huyện Phú Vang
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 85 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Diệu Thanh
Giới tính Nữ
Email dieuthanh858@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phú Thượng
Quận/huyện Huyện Phú Vang
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Toán học
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Hoàng Thị Thanh Chi
Giới tính Nữ
Email hoangthithanhchi@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phú Thượng
Quận/huyện Huyện Phú Vang
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Toán học
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Anh Đào
Giới tính Nữ
Email anhdaothcsphuthuong@gmai.com
Website http://violet.vn/mebory789
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phú Thượng
Quận/huyện Huyện Phú Vang
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Thu Ba
Giới tính Nữ
Email thubaxa@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phú Thượng
Quận/huyện Huyện Phú Vang
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 83 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Võ Phụng Giáo
Giới tính Nam
Email pgiao5503@yahoo.com
Website http://violet.vn/pgiao5503
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phú Thượng
Quận/huyện Huyện Phú Vang
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Thu Hoài
Giới tính Nữ
Email thuhoai1976@yahoo.com
Website http://violet.vn/thuhoaitistas
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phú Thượng
Quận/huyện Huyện Phú Vang
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Thúy Hiền
Giới tính Nữ
Email thuyhien61@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phú Thượng
Quận/huyện Huyện Phú Vang
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Tân
Giới tính Nam
Email nguyentan0708@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phú Thượng
Quận/huyện Huyện Phú Vang
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 80 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Lương Thị Vui
Giới tính Nữ
Email luongvui59@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phú Thượng
Quận/huyện Huyện Phú Vang
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Thái Thị Nguyên Quả
Giới tính Nữ
Email qua80@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phú Thượng
Quận/huyện Huyện Phú Vang
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 90 (Xem chi tiết)