Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  0.Player.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Khoa Anh Thư
  Giới tính Nữ
  Email anhthukhoa@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phú Thượng
  Quận/huyện Huyện Phú Vang
  Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 86 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lương Thanh Hùng
  Giới tính Nam
  Email hungluongthanh@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phú Thượng
  Quận/huyện Huyện Phú Vang
  Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Triệu Quang Thành
  Giới tính Nam
  Email trieuquang112@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phú Thượng
  Quận/huyện Huyện Phú Vang
  Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
  Chuyên môn Lịch sử
  Điểm số 76 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trần Đại Dũng
  Giới tính Nam
  Email ddaijdung@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phú Thượng
  Quận/huyện Huyện Phú Vang
  Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Phúc Kim Khánh
  Giới tính Nữ
  Email npkimkhanh1979@yahoo.com
  Website http://violet.vn/npkimkhanh
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phú Thượng
  Quận/huyện Huyện Phú Vang
  Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Chánh Trí
  Giới tính Nam
  Email nganthuong77@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phú Thượng
  Quận/huyện Huyện Phú Vang
  Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 81 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Bảo Quyên
  Giới tính Nữ
  Email ntbquyen@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phú Thượng
  Quận/huyện Huyện Phú Vang
  Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
  Chuyên môn GDCD - GDNGLL
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Hối
  Giới tính Nam
  Email hoi.01.54@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phú Thượng
  Quận/huyện Huyện Phú Vang
  Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Tùng
  Giới tính Nam
  Email tung01.com@gmail.com
  Website http://violet.vn/tung1956
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phú Thượng
  Quận/huyện Huyện Phú Vang
  Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 1472 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Dương Thị Ái Phương
  Giới tính Nữ
  Email dduongthiaiphuong@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phú Thượng
  Quận/huyện Huyện Phú Vang
  Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
  Chuyên môn Mỹ thuật
  Điểm số 85 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Diệu Thanh
  Giới tính Nữ
  Email dieuthanh858@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phú Thượng
  Quận/huyện Huyện Phú Vang
  Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Hoàng Thị Thanh Chi
  Giới tính Nữ
  Email hoangthithanhchi@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phú Thượng
  Quận/huyện Huyện Phú Vang
  Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Anh Đào
  Giới tính Nữ
  Email anhdaothcsphuthuong@gmai.com
  Website http://violet.vn/mebory789
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phú Thượng
  Quận/huyện Huyện Phú Vang
  Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
  Chuyên môn Toán học, Tin học
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Thu Ba
  Giới tính Nữ
  Email thubaxa@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phú Thượng
  Quận/huyện Huyện Phú Vang
  Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 82 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Võ Phụng Giáo
  Giới tính Nam
  Email pgiao5503@yahoo.com
  Website http://violet.vn/pgiao5503
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phú Thượng
  Quận/huyện Huyện Phú Vang
  Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
  Chuyên môn Âm nhạc
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Thu Hoài
  Giới tính Nữ
  Email thuhoai1976@yahoo.com
  Website http://violet.vn/thuhoaitistas
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phú Thượng
  Quận/huyện Huyện Phú Vang
  Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Thúy Hiền
  Giới tính Nữ
  Email thuyhien61@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phú Thượng
  Quận/huyện Huyện Phú Vang
  Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Tân
  Giới tính Nam
  Email nguyentan0708@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phú Thượng
  Quận/huyện Huyện Phú Vang
  Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 82 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lương Thị Vui
  Giới tính Nữ
  Email luongvui59@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phú Thượng
  Quận/huyện Huyện Phú Vang
  Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Thái Thị Nguyên Quả
  Giới tính Nữ
  Email qua80@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phú Thượng
  Quận/huyện Huyện Phú Vang
  Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)