thuc hanh quan sat thuong bien

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Loan
Ngày gửi: 21h:39' 05-12-2011
Dung lượng: 4.8 MB
Số lượt tải: 190
Số lượt thích: 0 người
Thực hành
Tiết 28
QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN
Một số hình ảnh về thường biến
Bèo nhật bản
Bèo sống ở dưới nước
Bèo sống ở trên cạn
Cây cải

Cải trồng giữa luống, được chăm sóc đầy đủ
Cải ở ngoài rìa, không được chú ý chăm sóc
Lá lốt

Lá lốt mọc ở ngoài sáng
Lá lốt ở trong bóng râm
Cây đậu
Cây đậu trồng trong tối
Cây đậu trồng ngoài sáng
Lúa
Khóm lúa được chăm sóc, bón phân tốt
Khóm lúa ở điều kiện bình thường
Hình ảnh về cây rau dừa nước
Đây là hình ảnh đoạn thân cây dừa nước mọc trên mặt nước
- Thân có đường kín lớn
- Một phần rễ biến thành phao (giúp cây dễ dàng nổi trên mặt nước)
Hình ảnh cây rau dừa nước mọc trên bờ
Thân có đường kính nhỏ và chắc
Lá nhỏ
Hình ảnh cây rau dừa nước mọc ven bờ
Thân và lá lớn hơn
Ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng và tính trạng chất lượng
Môi trường có tác động rất lớn đến tính trạng số lượng nhưng không ảnh hưởng đến tính trạng chất lượng.
Ví dụ : - Giống lúa nếp cẩm trồng ở miền núi hay đồng bằng đều cho hạt gạo bầu tròn và màu đỏ .
- Số hạt lúa trên một bông của một giống lúa phụ thuộc vào điều kiện trồng trọt.
Thu hoạch
So sánh đột biến và thường biến
Thu hoạch